");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2009 - Oktobar

30.10.2009. godine - Nedjelja štednje CBCG 2009

20.10.2009. godine - Prof Štiblar predaje na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

19.10.2009. godine - Nedjelja štednje CBCG (31. oktobar - 6. novembar 2009)

16.10.2009. godine - Saradnja CBCG i HNB u oblasti kontrole banaka

06.10.2009. godine - Istanbul: Potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić, i guverner Centralne banke Ljubiša Krgović, učestvovali na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke

01.10.2009. godine - Lukšić i Krgović na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke u Istanbulu


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.10.2009. godine

Nedjelja štednje CBCG 2009

Povodom 31. oktobra, Svjetskog dana štednje, Centralna banka Crne Gore već šestu godinu za redom, organizuje akciju Nedjelja štednje CBCG.

U ovoj akciji svi mališani rođeni u Crnoj Gori u Nedjelji štednje CBCG, od 31. oktobra do 6. novembra 2009, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 200 eura. Jedna poslovna banka za koju se odlučite, uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos od ukupno 400 eura se oročava na godinu dana. Nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti.

Centralna banka Nedjelju štednje 2009, organizuje u saradnji sa: Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Hipotekarnom bankom, Invest bankom Montenegro, Komercijalnom bankom AD Budva, NLB Montenegrobankom, Erste bankom, Hypo–Alpe Adria bankom, Podgoričkom bankom Societe Generale Group i Prvom bankom Crne Gore. Roditelji štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih djeteta.

Centralna banka Crne Gore je u dosadašnjim akcijama, ukupno poklonila 76,9 hiljade eura djeci rođenoj tokom Nedjelje štednje CBCG. Akcija Centralne banke tradicionalno posvećena najmlađoj populaciji, je i prethodnih godina realizovana u saradnji sa većinom banaka koje su davale posebne pogodnosti novim štedišama.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.10.2009. godine

Prof Štiblar predaje na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Na doktorskom programu Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, dr Franjo Štiblar član savjeta Centralne banke, od ove jeseni predaje predmet Savremena ekonomska misao i globalna kriza. Dr. Franjo Štiblar je i redovni profesor na Pravnom fakultetu u Ljubljani i njen prijašnji dekan i profesor na postdiplomskim studijama Univerziteta u Bolonji (Italija).
   
Namjera je zajedničkog projekta Ekonomskog fakulteta i Centralne banke da se studentima ukaže na to kako su ekonomska nauka uopšte i pojedine ekonomske teorije, prošle u aktuelnoj ekonomskoj krizi. Kriza može da se tumači i kao posrtanje ekonomske nauke i posebno liberalnih teorija monetarizma, neoklasike i monetarne ekonomije, koje su diktirale privrednu politiku u svijetu poslednjih nekoliko decenija. Profesor Štiblar nastoji, da sa teorijskog aspekta, pokaže zašto su i kako napravljene greške među nosiocima ekonomkih odluka na makronivou, ali i među akterima na mikro nivou (pojedincima, preduzećima, finansijskim institucijama), koje su dovele do krize. Mada je glavni naglasak na zbivanjima u svijetu, sa stanovišta ekonomske nauke i njenih teorija, značajno se obrađuje i situacija u Crnoj Gori.  
  
Poslije predavanja u modulima, studenti pripremaju seminarske radove, u kojima će prikazati svoje  poznavanje uloge ekonomske nauke i njenih teorija u dvije grupe radova. Prva grupa tiče se situacije u ekonomskoj nauci i teoriji uopšte, sa akcentom na konkretne krizne događaje, a druga se odnosi na privrednu situaciju u Crnoj Gori, sa stanovišta uloge ekonomske nauke i pojedinih ekonomskih teorija. Seminarski radovi će biti javno prezentirani, a najabolji i publikovani u posebnom zborniku Ekonomskog fakulteta u Podgorici.
     
Prof  Štiblar, čija je najnovija knjiga 'Uticaj globalne krize na Crnu Goru i zapadni Balkan', koju objavljuje Centralna banka, postigla zapažen uspjeh kod nas i u svijetu, pozvan je na promotivnu turneju u SAD. Prof Štiblar će na više vodećih tamnošnjih Univerziteta, kao što su City Univerzitet i Columbia Univerzitet u Njujorku, Univerzitet Southern Maine u Portlandu i Woodrow Wilson centar u Vašingtonu, održati niz predavanja na temu kako je savremena ekonomska misao ’prebrodila’ globalnu kriza s posebnim  osvrtom na Crnu Goru i zapadni Balkan.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.10.2009. godine

Nedjelja štednje CBCG
31. oktobar - 6. novembar, 2009

Dani dječije štednje za sigurnu budućnost.
Iznenada stari svijet izgleda mlađe!

Centralna banka Crne Gore šestu godinu za redom, povodom 31. oktobra,  Svjetskog dana  štednje, organizuje akciju ‘Nedjelja štednje CBCG’. U cilju podizanja svijesti o značaju štednje, dan štednje Banka tradicionalno posvećuje najmlađoj populaciji. U ovoj akciji, svi mališani koji se rode u ‘Nedjelji štednje’ od 31. oktobra do 6. novembra, 2009. godine, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 200 eura.
 
Centralna banka poziva sve poslovne banke u Crnoj Gori da nam se pridruže i istim iznosom daruju mališane rođene u ‘Nedjelji štednje’. Deponovani iznos (ukupno 400 eura) oročava se na godinu dana, a nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti. Imena banaka učesnica akcije ‘Nedjelja štednje 2009’, biće naknadno objavljena.
  
Prošlogodišnju akciju ‘Nedjelja štednje 2008’, Centralna banka je realizovala u saradnji sa Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Hipotekarnom bankom, Invest bankom Montenegro, Komercijalnom Bankom AD Budva, NLB Montenegrobankom, Opportunity bankom- sadašnjom Erste bankom, Hypo-Alpe Adria bankom, Podgoričkom bankom Societe Generale Group i Prvom bankom Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.10.2009. godine

Saradnja CBCG i HNB u oblasti kontrole banaka

Centralna banka Crne Gore i Hrvatska narodna banka potpisale su Memorandum o razumijevanju , kojim je uspostavljena saradnja u kontroli banaka koje posluju na teritoriji Crne Gore i Republike Hrvatske. Saradnjom CBCG i HNB će se unaprijediti efektivnost supervizorske funkcije i obezbijediti koordinacija supervizorskih aktivnosti i razmjena  informacija o poslovanju i rizicima, kojima su izložene banke koje posluju na tržištima dviju država.

Centralna banka kontinuirano radi na jačanju internacionalnog aspekta supervizije, usaglašavanju sa propisima EU, jačanju transparentnosti rada tržišta i adekvatnoj upotrebi resursa. Izmijenjeni ekonomski uslovi utiču na sistem i njegove mogućnosti, stoga je povezivanje i saradnja centralnih banaka  od velikog značaja  za stabilnost  evropskog bankarskog sistema,  u kojem danas posluju iste, velike banke.

Globalizacija i diverzifikacija finansijskih tržišta nametnula je intenziviranje  saradnje CBCG sa centralnim bankama i drugim supervizorskim institucijama kako na bilateralnom tako i na multilateralnom nivou. Memorandum o saradnji u oblasti kontrole banaka CBCG je do sada potpisala sa Centralnim bankama i supervizorima Slovenije, Srbije, Albanije, Makedonije, Francuske, Mađarske, Hrvatske, BiH, Rusije, Grčke, Bugarske i  Kipra.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Istanbul, 06.10.2009. godine

Istanbul: Potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić, i guverner Centralne banke Ljubiša Krgović, učestvovali na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke

Potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić, i guverner Centralne banke Ljubiša Krgović, učestvovali su od 3. do 6. oktobra, na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke, u Istanbulu.

Tokom godišnjih sastanaka potpredsjednik Lukšić i guverner Krgović učestvovali su na sastanku holandske Konstituence i održali veliki broj bilateralnih sastanaka sa predstavnicima MMF-a, Svjetske banke, IFC-a, Dojče banke, Credit Svisa, te ministrima finansija Holandije i Kosova i dr.
 
Na sastancima je razgovarano o trenutnoj ekonomskoj i finansijskoj situaciji u Crnoj Gori, mjerama za prevazilaženje posljedica krize, prije svega, aktuelnim mjerama na smanjivanju javne potrošnje, kreiranju održivog fiskalnog i monetarnog okvira. Potpredsjednik Lukšić i guverner Krgović  su upoznali predstavnike MMF-a i Svjetske banke sa trenutnim aktivnostima na pripremi izmjena zakona iz oblasti bankarskog sektora koji bi trebalo da ojača i dodatno stabilizuje finansijski sistem Crne Gore.
 
Predstavnici Svjetske banke, g-đa Džejn Armitaž, direktor Svjetske banke za jugoistočnu Evropu i Filip Le Houerou, novi regionali potpredsjednik u Svjetskoj banci, su izrazili zadovoljstvo zbog sprovedenih aktivnosti u godini ekonomske krize i pozitivno ocijenili paket fiskalnih mjera koji implementira Vlada Crne Gore, a odnose se na smanjivanje javne potrošnje, završetak procesa privatizacije, strukturne reforme u ekonomiji, unapređenje poslovnog ambijenta. Posebno su pozitivno ocijenjene aktivnosti Vlade na poboljšanju poslovnog ambijenta, koje su vodile napredovanju Crne Gore za 6 pozicija u Doing Business izvještaju. S tim u vezi, stvoreni su uslovi za nastavak uspješne saradnje sa Svjetskom bankom u narednim godinama.

Predstavnici MMFa konstatovali su da Crna Gora implementira mjere i aktivnosti u oblasti fiskalne i monetarne politike koje pomažu uspostavljanju dugoročne stabilnosti. Ocijenjeno je da su fiskalni paket mjera, prilagođavanje velikih industrijskih preduzeća i strukturne reforme dobra platforma za nastavak razgovora i u vezi potencijalnog aranžmana, ukoliko se Crna Gora odluči i za ovaj oblik saradnje. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 01.10.2009. godine

Lukšić i Krgović na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke u Istanbulu

Potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić i guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović, sa saradnicima, učestvovaće na redovnim jesenjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji se od 2. do 7. oktobra, održavaju u Istanbulu. 
  
Crnogorska delegacija učestvovaće na redovnom sastanku holandske Konstituence, čija je Crna Gora članica, i koja zastupa naše interese u MMF-u i Svjetskoj banci. Planirani su i brojni bilateralni sastanci sa najvišim zvaničnicima Svjetske banke i Fonda, kao i sastanci sa predstavnicima vodećih svjetskih finansijskih grupacija.
  
Na sastancima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda biće riječi o vođenju fiskalne politike, makroekonomskim pokazateljima, trenutnoj finansijskoj situaciji u zemlji, kao i mogućim aktivnostima koje bi doprinijele prevazilaženju uticaja globalne ekonomske krize.
 
Godišnji sastanci Fonda i grupe Svjetske banke, svake godine okupljaju guvernere centralnih banaka, ministre finansija i razvoja, direktore u privatnom sektoru i akademike koji razmatraju globalna pitanja o stanju u svjetskoj ekonomiji, razvoju finansijiskih tržišta, kao i ostala važna pitanja u nadležnosti MMF-a, kao što su svjetski ekonomski pregled, smanjenje siromaštva, ekonomski razvoj i efikasnost pomoći najugroženijim zemljama. Ove godine na godišnjim sastancima, očekuje se prisustvo oko 13.000 delegata iz čitavog svijeta.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore