");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2009 - April

24.04.2009. godine - Proljećni sastanci MMF-a i Svjetske banke

10.04.2009. godine - Susret Krgović - Gošev

09.04.2009. godine - NAJAVA: Guverner Narodne banke Makedonije Petar Gošev u posjeti CBCG

06.04.2009. godine - CBCG kreira indeks nekretnina


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 24.04.2009. godine

Proljećni sastanci MMF-a i Svjetske banke

Potpredsjednik Vlade i ministar finansija, dr Igor Lukšić i guverner Centralne banke, Ljubiša Krgović, sa saradnicima, učestvovaće na redovnim proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji se od 24-27. aprila održavaju u Vašingtonu. 

Predstavnici Svjetske banke i Međunarodnog monetranog fonda sastaju se svake godine, u cilju analiziranja rada svojih institucija, a u  okviru godišnjih i proljećnih sastanaka održavaju se plenarne sjednice, na kojima guverneri zemalja članica razmatraju aktuelna međunarodna ekonomska, fiskalna i monterana pitanja.

Crnogorska delegacija učestvovaće na sjednici holandske Konstituence, čija je Crna Gora članica, kojoj će prisustvovati predstavnici svih zemalja članica. Takođe, planirani su bilateralni sastanci crnogorske delegacije sa najvišim zvaničnicima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i sastanci sa predstavnicima najvećih svjetskih finansijskih grupacija.

Na sastancima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda biće riječi o vođenju fiskalne politike, makroekonomskim pokazateljima u Crnoj Gori, trenutnoj finansijskoj situaciji u zemlji, kao i mogućim aktivnostima koje bi doprinijele prevazilaženju uticaja globalne ekonomske krize na Crnu Goru.

Sa predstavnicima Svjetske banke biće razmatrana realizacija Strategije saradnje Crne Gore i Svjetske banke za period od 2007- 2010. godine, projekti koje je finansirala grupacija Svjetske banke, kao i mogućnost proširivanja saradnje u kontekstu podrške Svjetske banke u borbi protiv posljedica ekonomske krize.

Crnogorska delegacija sastaće se i sa predstavnicima administracije SAD-a, a potpredsjednik Vlade i ministar finansija, dr Igor Lukšić, održaće predavanje na Džons Hopkins Univerzitetu na temu aktuelne svjetske ekonomske krize i njenog uticaja na jugoistočnu Evropu.  


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.04.2009. godine

Susret Krgović - Gošev

Guverner Narodne banke Makedonije, g-din Petar Gošev, koji boravi u posjeti Centralnoj banci, razgovarao je danas sa guvernerom Ljubišom Krgovićem, i članovima Savjeta CBCG, o uticaju  globalne finansijske krize na region, i efektima koje su do sada dale mjere Vlada zemalja regiona i Centralnih banaka.
  
Krgović i Gošev su razgovarali o aktuelnim makroekonomskim kretanjima i očekivanjima dvije Centralne banke, o stanju u bankarskom sektoru i suočavanju sa efektima svjetske finansijske krize. Prema ocjeni dvojice guvernera, u predviđanju daljih kretanja treba računati na tri važna ograničavajuća faktora, pad izvoza, smanjenje stranih investicija i otežane mogućnosti spoljnjeg finansiranja. Kriza  je ozbiljna, i od svih zemalja se očekuje da ponovo razmotre svoje postojeće ekonomske modele privređivanja, kazali su Krgović i Gošev. Regionu jugoistočne Evrope je potrebna podrška međunarodnih finansijskih institucija, i važno je dalje jačanje njihove uloge, osobito za male zemlje koje su, po prirodi stvari, više na njih upućene. Crnogorski i makedonski guverner, pozdravili su zaključke sa poslednjeg sastanka G 20, koji je oštro osudio podizanje regionalnih trgovinskih barijera, koje posebno pogađaju manja tržišta. Stope rasta imaju silaznu putanju i zato odgovor na krizu moraju dati sve institucije zajedno. Svaka zemlja ima svojih specifičnosti, a za naše je bitna fiskalna disciplina i monetarna stabilnost. Kao centralne banke, imamo suštinski interes za održavanje ekonomske i finansijske stabilnosti i u susjednim zemljama, saglasni su guverneri Krgović i Gošev.
 
Na kraju sastanka zaključeno je, da je veoma važno intenzivirati međunarodnu komunikaciju i razmjenu informacija, na bazi već postojećih memoranduma o saradnji svih centralnih banaka regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.04.2009. godine

NAJAVA: Guverner Narodne banke Makedonije Petar Gošev u posjeti CBCG

Guverner Narodne banke Makedonije, g-din Petar Gošev, boravi u službenoj posjeti Centralnoj banci Crne Gore. Guverner Gošev, će sjutra 10. aprila,  razgovarati sa guvernerom Krgovićem i članovima Savjeta CBCG, o uticaju  globalne finansijske krize na region, i efektima koje su do sada dale mjere regionalnih Vlada i Centralnih banaka.

Sastanak Guvernera Krgovića i Goševa možete snimiti, u 10:30 sati, u prostorijama Centralne banke. Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.04.2009. godine

CBCG kreira indeks nekretnina

Centralna banka Crne Gore obavještava javnost, da  će u periodu od od 8. aprila do 12. maja, nastaviti sa sprovođenjem ankete,  čiji je cilj praćenje kretanja cijena nekretnina, odnosno kreiranje indeksa nekretnina. Anketa će se sprovoditi telefonskim putem, po principu slučajnog uzorka, koji se sastoji od 1200 ispitanika.  
 
Anketiraju se samo građani Podgorice, a anketa se sastoji od 33 pitanja koja se tiču osnovnih podataka o nekretnini, koju ispitanici posleduju u svom vlasništvu.
 
Istraživanje ovog tipa Centralna banka obavlja od avgusta 2007. godine, periodično, dva puta godišnje, sa ciljem praćenja dinamike kretanja na ovom, do sada nedovoljno istraženom segmentu crnogorske ekonomije. Dobijeni podaci će biti značajni za procjenu kretanja agregatne tražnje i stabilnost bankarskog sistema, a samim tim i ukupnu finansijsku stabilnost Crne Gore. 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore