");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2008 - Novembar

20.11.2008. godine - Fabris o reformi monetarne politike i finansijskih sistema

14.11.2008. godine - Dakić na CEFTA forumu u Zagrebu

04.11.2008. godine - SDI su u prvih devet mjeseci 2008 više za 15%

03.11.2008. godine - CBCG kreira indeks nekretnina


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.11.2008. godine

Fabris o reformi monetarne politike i finansijskih sistema

Na poziv Univerziteta Leonardo Da Vinči iz Pariza, glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore dr Nikola Fabris, učestvuje kao glavni moderator, na konferenciji o reformi monetarne politike i finansijskih sistema u istočnoj i centralnoj Evropi. 

Fabris je u današnjem dijelu programa konferencije, govorio o crnogorskom iskustvu na planu dolarizacije (eurizacije),  kao i o  globalnoj finansijskoj krizi i njenom uticaju na monetarnu politiku privreda u tranziciji i opasnosi da se problemi  Islanda dogode nekoj drugoj evropskoj ekonomiji.

Cilj konferencije je da okupi profesore i istraživače na planu monetarne ekonomije, finansija i ekonomija u tranziciji, kako bi se razvio forum za razmjenu rezultata najnovijih saznanja na tom polju.  Pored dr Nikole Fabrisa, moderator konferencije je i dr Nikolaj Nenovski, član Borda bugarske Narodne banke i profesor na Univerzitetu u Sofiji.

Naučni komitet skupa čine zvučna imana sa prestižnih Univerziteta iz  Liona, Nanta, Strazbura, Pariza, i dr.  Više o ovoj konferenciji, možete saznati na internet adresi: http://www.esce.fr/web_gb/colloque.php.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.11.2008. godine

Dakić na CEFTA forumu u Zagrebu

Generalni direktor Centralne banke Milojica Dakić, rekao je danas na regionalnom ekonomskom forumu zemalja članica centralnoevropske zone slobodne trgovine koji se održava u Zagrebu, da Crna Gora ima stabilan bankarski sistem i da je štednja u našim bankama sigurna. Povjerenje u banke je dodatno osnaženo novim Zakonom o zaštiti bankarskog sektora, koji garantuje depozite privrede i građana, u apsolutnim iznosima. 

Govoreći o ekonomiji i finansijsko-bankarskom sistemu Crne Gore u svjetlu globalne finansijske krize, Dakić je istakao da banke u našem dijelu Evrope nijesu direktno pogođene krizom, ali će dešavanja na međunarodnom tržištu svakako uticati na ekonomije zemalja regiona. CBCG očekuje smanjenje likvidnosti, poskupljenje i smanjenje ponude kredita, kao i opadanje tražnje stanovništva za kreditima. Kako bi negativne efekte preduprijedili i sveli na minimum, Centralna banka će zadržati na snazi mjere donijete krajem prošle godine o ograničavanju kreditnog rasta banaka, i pojačati superviziju sistemski važnih banaka. 

Prvi regionalni ekonomski forum zemalja članica CEFTA-e,  koji se danas i sjutra održava u Zagrebu, okupio je više od 250 učesnika iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, BiH, Albanije, Kosova, Bugarske, Moldavije i Turske. Učesnici Foruma - poslovni ljudi, vlasnici kapitala, predstavnici Vlada i Centralnih banaka, ekonomisti i akademici, razgovarali su o tome koliko slobodna trgovina u regionu jugoistočne Evrope, doprinosi kvalitetnijoj saradnji i bržem ekonomskom razvoju.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.11.2008. godine

SDI su u prvih devet mjeseci 2008 više za 15%

Strane direktne investicije su u prvih devet mjeseci ove godine, i pored globalne finansijske krize  bile više za 15%, u odnosu na isti period lani. Tako da postoje dobri izgledi da ovogodišnji priliv SDI nadmaši prošlogodišnji rekordni priliv.

Poslednjih godina strano investiranje bilježi veliku ekspanziju u svjetskim razmjerama. Strane direktne investicije su sa 400 milijaradi dolara, koliko su iznosile 2000. godine, povećane na 1833 miljarde dolara, u 2007. godini. Od 2001. godine, kumulativan priliv SDI iznosio je 2,89 miljardi eura.

Strane direktne investicije su jedan od najvažnijih pokretača privrednog razvoja Crne Gore. Prema učešću priliva SDI u BDP-u, u poslednje tri godine, Crna Gora je lider u grupi evropskih privreda u tranziciji. Kada je u pitanju regionalna distribucija stranih direktnih investicija, smatra se da je povoljna situacija ukoliko strani investitori dolaze iz što većeg broja zemalja, jer je onda zemlja priliva stranog kapitala u manjoj mjeri pod uticajem negativnih konjunkturnih kretanja na pojedinačnim tržištima. U slučaju Crne Gore, od 2001. godine strani investitori došli su iz 107 zemalja svijeta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.11.2008. godine

CBCG kreira indeks nekretnina

Centralna banka Crne Gore obavještava javnost da  će u periodu od  4. do 17. novembra početi sa sprovođenjem redovne ankete  čiji je cilj praćenje kretanja cijena nekretnina, odnosno kreiranje indeksa nekretnina. Anketa se sprovodi telefonskim putem, po principu slučajnog uzorka koji se sastoji od 1200 ispitanika. Anketiraju se samo građani Podgorice, a anketa se sastoji od 33 pitanja koja se tiču kvadrature I kvalitataivnih karakteristika stambenih objekata kao i subjektivne procjene vrijednosti svoje nekretnine.

Istraživanje ovog tipa, koje Centralna banka periodično sprovodi, pokazalo je da je prosječna cijena kvadrata u Podgorici, prema posljednjim raspoloživim podacima, 1738, 3 eura. Pošto je tržište nekretnina  dinamično tržište na kojem se cijene veoma često mijenjaju, Centralna banka dva puta godišnje prati kretanja na ovom segmentu tržišta. 

Dobijeni podaci će biti značajni za procjenu kretanja agregatne tražnje i stabilnost bankarskog sistema, a samim tim i ukupnu finansijsku stabilnost Crne Gore.

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore