");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2008 - Maj

29.05.2008. godine - Mjere Centralne banke zaustavile kreditnu ekspanziju

22.05.2008. godine - Krgović na samitu Kluba guvernera u Tirani


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.05.2008. godine

Mjere Centralne banke zaustavile kreditnu ekspanziju

Savjet Centralne banke na sjednici kojom je predsjedavao Ljubiša Krgović, predsjednik Savjeta, usvojio Finansijski izvještaj CBCG sa izvještajem nezavisnog revizora i kvartalni izvještaj glavnog ekonomiste za januar-mart 2008. 

Prema tom izvještaju, prvi kvartal 2008. godine karakterisao je rast ekonomske aktivnosti. Bruto domaći proizvod iznosio je 586,6 miliona eura, što predstavlja realni rast od 8,1% u odnosu na isti period prošle godine. Brz rast je registrovan u oblasti turizma, građjevinarstva, šumarastva, industrijske proizvodnje i dr. Ovi podaci svrstavaju Crnu Goru u grupu privreda u tranziciji sa najbržim ekonomskim rastom.

Mjere Centralne banke za zaustavljanje kreditne ekspanzije pokazale su se  veoma efikasnim. Stopa rasta kredita na kraju prvog kvartala iznosila je 9,8% i ukoliko bi se nastavila ovakva tendencija do kraja godine, godišnja stopa rasta iznosila bi oko 39%, što je u potpunosti u skladu sa nivoom koji je targetirala CBCG. U odnosu na I kvartal 2007. godine, stopa rasta kredita je bila niža za gotovo četiri puta. 

Inflacija kao globalni fenomen, podstaknuta je finansijskom krizom, rastom cijena nafte i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Prognoze pokazuju da bi se u 2008. stopa inflacije u EU mogla približiti brojci od 4%. Kontinuirani rast cijena nafte i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda direktno utiče i na rast inflacije u Crnoj Gori. 

Deficit na tekućem računu platnog bilansa Crne Gore je u prvom kvartalu 2008, iznosio 390,9 miliona eura ili 66,6% BDP-a, što je za 80,3% više nego u istom periodu prošle godine. Priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru, tokom prvog kvartala iznosio je 215,2 miliona eura, dok je istovremeno, odliv iznosio 85,7 miliona eura. 

Državni dug Crne Gore na kraju prvog kvartala iznosio je 788 miliona eura, odnosno 29% od procijenjenog BDP-a. Broj turista koji je posjetio Crnu Goru u prva tri mjeseca 2008. godine viši je za 26,2%, a broj ostvarenih noćenja za 53%, u odnosu na isti period lani. Prihodi od turizma iznosili su 16,6 miliona eura, što predstavlja povećanje od 90,9%.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 22.05.2008. godine

Krgović na samitu Kluba guvernera u Tirani

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović učestvuje na  sastanku Kluba guvernera zemalja centralne Azije, crnomorske regije i Balkana, koji se 23. i 24. maja, održava u Albaniji. Ovogodišnji sastanak Kluba posvećen je tržišnim izazovima i ekonomskoj situaciji u zemljama članicama Kluba, kao i jačanju finansijskog sistema zemalja u tranziciji.

Domaćin ovog skupa je Centralna banka Albanije a sastanku Kluba prisustvuju i guverneri i visoki predstavnici centralnih banaka Ruske federacije, Grčke, Turske, BiH , Makedonije, Srbije, kao i guverneri Bugarske, Kazahstana, Kirgistana, Izraela, Azerbejdžana, Ukrajine, Jermenije i Rumunije. Klub guvernera. je prestižna regionalna organizacija osnovana s ciljem očuvanja stabilnosti  ukupnog bankarskog sistema i razvoja saradnje između centralnih banaka koje okuplja.
 
Centralna banka Crne Gore prošle godine je bila domaćin sastanka Kluba Guvernera, koji je održan krajem septembra, u Budvi.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore