");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Oktobar

30.10.2007. godine - Štednja premašila 900 miliona eura

18.10.2007. godine - Godišnji sastanci MMF-a i Svjetske banke

16.10.2007. godine - Sa konferencije za novinare MMF-a

11.10.2007. godine - «Nedjelja štednje CBCG»


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.10.2007. godine

Štednja premašila 900 miliona eura

Svjetski dan štednje 31. oktobar Crna Gora ove godine obilježava u znaku rekordnog iznosa depozita stanovništva, koji su na kraju trećeg kvatala o.g. dostigli nivo od 923 miliona  eura. O kolikom povećanju je riječ najbolje govori podatak da se 30. septembra 2002. godine, povjerenje građana u bankarski sistem mjerilo  skromnim nivoom štednje, od ukupno 19 miliona eura, kod svih banaka. To znači da se nivo štednje u poslednjih pet godina povećao čak 48,6 puta.    

Nakon osnivanja Centralne banke Crne Gore u martu 2001. godine, počelo je sprovođenje reformi u crnogorskom bankarskom sistemu, o čijem uspjehu svjedoči  stalni rast depozita stanovništva. Tako su 2003. godine, građani na štedim knjižicama imali 45 miliona eura. Naredne 2004. godine štednja je premašila 79 miliona eura, da bi u 2005. godini ona dostigla 176 miliona eura, odnosno 499 miliona eura, u 2006. godini. 

U bankama kojima smo izdali dozvolu za rad konstantno raste štednja i ona je za samo devet mjeseci ove godine, ostvarila rekordni porast za preko 423 miliona eura. To znači da je samo u prvih devet mjeseci 2007, skoro udvostručen ukupni nivo štednje iz prethodnih pet godina. Pritom godišnji rast depozita stanovništva iznosi 162%. 

Pojava novih finansijskih posrednika i atraktivnost tržišta kapitala u proteklom periodu nijesu uticali na smanjenje štednje stanovništva u bankama. Naprotiv, ulozi građana konstantno rastu. Osnovni motiv povjeravanja štednje bankama je osjećaj sigurnosti i povjerenje u crnogorski bankarski sistem. Stalni porast ovih depozita upućuje na zaključak da stanovništvo ovaj oblik ulaganja smatra najmanje rizičnim.

Crnogorski bankarski sektor danas je nesumnjivo nosilac razvoja crnogorske privrede. Za šest godina postojanja, Centralna banka Crne Gore je iz potpuno uništenog bankarstva kakvo smo naslijedili, promjenom regulative, reformom i kroz usaglašavanje sa međunarodnim standardima, kao i dovođenjem strateških partnera stvorila savremen i efikasan  bankarski sistem. To pokazuju strateški investitori i vodeća svjetska imena koja su danas prisutna u crnogorskoj bankarskoj industriji.

Hvala na povjerenju!


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.10.2007. godine

Godišnji sastanci MMF-a i Svjetske banke

Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović sa saradnicima, otputovao je u Vašington gdje će od 19. do 22. oktobra, učestvovati na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.

Tokom boravka u Vašingtonu, delegacija CBCG će prisustvovati sastanku Konstituence, kojim predsjedava Švajcarska, a pored susreta sa predstavnicima Svjetske banke i MMF-a, imaće i niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima američkog Stejt departmenta i  vodećih poslovnih banaka.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.10.2007. godine

PDF- Sa konferencije za novinare MMF-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.10.2007. godine

«Nedjelja štednje CBCG»

31. oktobar - 6. novembar  2007

Centralna banka Crne Gore četvrtu godinu za redom, povodom 31. oktobra, Svjetskog dana štednje, organizuje akciju «Nedjelja štednje CBCG 2007». U ovoj akciji svi mališani rođeni u «Nedjelji štednje», od 31. oktobra do 6. novembra 2007. godine, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 150 eura.

Centralna banka poziva sve poslovne banke u Republici da nam se pridruže i istim iznosom daruju mališane rođene u «Nedjelji štednje». Deponovani iznos (ukupno 300 eura) biće oročen na godinu dana, a nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti. Dugoročni cilj ove akcije je oživljavanje kulture štednje.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore