");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Jun

28.6.2007. godine - Prvi predstavnik Crne Gore u MMF-u iz Centralne banke

11.6.2007. godine - Krgović i Velink o objedinjavanju supervizije cjelokupnog finansijskog sistema


CENTTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.6.2007. godine

Prvi predstavnik Crne Gore u MMF-u iz Centralne banke

Nakon proglašenja nezavisnosti i učlanjenja u Međunarodni monetarni fond, Crna Gora je dobila svog prvog predstavnika u MMF-u, u Vašingtonu. To je gđica Svetlana Cerović koja iz Centralne banke, gdje je bila šef Odjeljenja za fiskalne analize, odlazi na mjesto savjetnika izvršnog direktora Holandske konstituence. Svetlana Cerović je mladi kadar Centralne banke Crne Gore, koja je u ovoj instituciji radila na više značajnih projekata iz oblasti finansijskog programiranja i makroekonomije.

Crna Gora je nakon regulisanja članstva u MMF-u, u januaru ove godine, pozvana da predloži kandidate za predstavnika u ovoj važnoj međunarodnoj instituciji. Shodno proceduri konstituence, od predloženih kandidata, za mjesto savjetnika izvršnog direktora konstituence Holandije, izabran je upravo predstavnik Centralne banke. 

Predstavnik Crne Gore Svetlana Cerović, kao savjetnik izvršnog direktora konstituence, zastupaće državne interese i promovisati Crnu Goru u MMF-u. Njen posao obuhvata praćenje i analizu podataka vezanih za razvoj Crne Gore i ostalih 13 zemalja članica Holandske konstituence. Pored Crne Gore, članice ove konstituence u MMF-u su još i Holandija, Ukrajina, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Makedonija, BiH, Jermenija, Izrael, Moldavija, Gruzija i Kipar. Preko Holandske konstituence zastupaju se interesi zemalja članica na sastancima Borda direktora MMF-a. Do sada je Crnu Goru u MMF-u zastupao zajednički predstavnik Srbije i Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.6.2007. godine

Krgović i Velink o objedinjavanju supervizije cjelokupnog finansijskog sistema

Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović susreo se danas u Podgorici, sa predsjednikom Centralne banke Kraljevine Holandije Nutom Velinkom, koji sa holandskom delegacijom na visokom novou, boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori.

Krgović i Velink razgovarali su o iskustvima supervizije banaka i potrebi objedinjavanja supervizije kompletnog finansijskog sistema. Iskustva Centralne banke Holandije, koja je zadužena za  kontrolu finansijskih institucija i cjelokupnog finansijskog sektora zemlje, na tom planu veoma su pozitivna. Krgović i Velink razgovarali su i o modelima supervizije banaka, promjenama standarda koji moraju pratiti nove izazove u ovoj oblasti i korporativnom upravljanju u bankama. Uspješna dosadašnja saradnja dvije centralne banke, biće proširena na sve oblasti centralnog bankarstva.

Centralna banka Kraljevine Holandije je pored supervizije finansijskog sektora, odgovorna i za očuvanje finansijske stabilnosti, regulisanje platnog sistema, kao i održavanje i implementaciju jedinstvene monetarne politike koju sprovode sve zemlje članice eurozone.

Sastanku u Centralnoj banci prisustvovali su i savjetnik za politiku CB Holandije Votel Elsenburg, zemjenik gen. dir. za kontrolu banaka CBCG Goran Knežević i direktor za međunarodnu saradnju Snežana Milić.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore