");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
   Važi od: 08.10.2011
   Formirana na: 07.10.2011
   Broj kursne liste: 190
   Australijski dolar
AUD 1 0.7264 0.7285 0.7307
   Kanadski dolar
CAD 1 0.7167 0.7189 0.7210
   Danska kruna
DKK 1 0.1339 0.1343 0.1347
   Japanski jen
JPY 100 0.9678 0.9707 0.9736
   Kuvajtski dinar
KWD 1 2.6794 2.6874 2.6955
   Norveska kruna
NOK 1 0.1278 0.1282 0.1286
   Svedska kruna
SEK 1 0.1092 0.1095 0.1098
   Svajcarski franak
CHF 1 0.8063 0.8087 0.8112
   Funta sterlinga
GBP 1 1.1529 1.1563 1.1598
   Americki dolar
USD 1 0.7421 0.7444 0.7466
    Download
    Arhiva kursne liste
Get Adobe Flash player

Zaposlite se u CBCGMisija Centralne banke

Centralna banka Crne Gore je samostalna organizacija, odgovorna za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema.Vrijednosti koje poštuje Centralna banka

 • Zakonitost
 • Profesionalizam
 • Usmjerenost ka postizanju rezultata
 • Transparentnost
 • Kreativnost
 • Inovativnost
 • Posvećenost posluDirekcija za upravljanje ljudskim resursima

Prepoznajući značaj ljudskog kapitala u  realizaciji misije, Centralna banka je osnovala Direkciju  za upravljanje ljudskim resursima. Direkcija  sprovodi planiranje i selekciju kadrova, uvodi ih u posao, organizuje stručno usavršavanje i razvoj, upravljanje radnim učincima, predlaže razvoj karijere i promociju, sprovodi sisteme beneficija, vodi kadrovsku administraciju, vrši kadrovske analize, bavi se pravnim poslovima u vezi sa radom i radnim odnosima, te upravlja rizicima u ovom segmentu rada Banke.

 

Potrebna znanja i vještine za rad u Centralnoj banci

Za rad u Centralnoj banci potrebna su raznovrsna znanja: ekonomska, pravna, informatička, stranih jezika, upravljanja... Osim stručnih znanja, značajno je da su zaposleni sposobni da rade samostalno i u timu, da imaju visoko razvijenu pismenu i usmenu komunikaciju, pregovaračke i organizacione vještine, analitičnost. Ponašanja koja su značajna za našu instituciju: poštovanje rokova, preciznost, obraćanje pažnje na detalje, spremnost za učenje i korišćenje novih znanja u radu, prenošenje stečenih znanja na saradnike.Izjave zaposlenih o radu u CBCG

"CBCG je za mene i dalje najozbiljnija crnogorska institucija, prepoznatljiva po zaposlenima koji su šansu i uslove za rad u njoj iskoristili za uvećavanje svog znanja."

Angelina Filipović, šef Odjeljenja za saradnju sa međunarodnim finansijskim I drugim organizacijama
 

"Rad u Centralnoj banci Crne Gore pruža značajne mogućnosti sticanja, primjene  i usavršavanja  jedinstvenih znanja,  vezanih za  funkciju i poslove koje Banka obavlja,  na kvalitetan, savremen i organizovan način, kako pripravnicima, tako i zaposlenim sa iskustvom."

Nataša Raičević,  specijalni  savjetnik u Direkciji za finansijsku stabilnost  i nadzor platnih sistemaPravni okvir zapošljavanja


Zakon o radu i Opšti kolektivni ugovor predstavljaju pravni okvir zapošljavanja u Centralnoj banci.

Oglašavanje upražnjenih radnih mjesta

Radna mjesta koja treba popuniti, shodno Godišnjem planu zapošljavanja, oglašavaju se posredstvom Zavoda za zapošljavanje i internet stranice naše institucije. Na internet stranici CBCG se postavlja  i opis posla za radno mjesto koje se popunjava.Prijavljivanje i dokumentacija

U ovoj fazi prijavljivanje se vrši dostavljanjem dokumentacije Arhivi Banke u roku preciziranom u oglasu/konkursu.
Dostavlja se sljedeća dokumentacija:

 • Dokumenta (ovjerene kopije) kojima potvrđujete da ispunjavate uslove za rad na radnom mjestu za koje konkurišete (diploma, uvjerenja o znanju jezika, poznavanju rada na računaru);
 • Kad se konkuriše za radno mjesto na kojem se traži prethodni staž, dostavlja se ovjerena kopija radne knjižice;
 • Ukoliko želite da priložite i preporuke, poželjno je da lice koje daje preporuku taj dokument uputi Banci direktno.Proces selekcije

Rezultate postižemo i zato što za rad u Centralnoj banci biramo najbolje kandidate.
Proces selekcije univerzitetski obrazovanog kadra koji se angažuje na neodređeno vrijeme i pripravnika je višeslojan:

 1. Obavlja se provjera njihovog znanja engleskog jezika i rada na računaru. Banka povjerava testiranje ovlašćenim institucijama;
 2. Kandidati koji polože prethodne testove upućuju se na test profesionalne sposobnosti, koji takođe sprovode ovlašćena specijalizovana lica ili institucije;
 3. Intervju sa poslodavcem sprovodi se sa kandidatima koji su položili sve testove. Realizuje ga rukovodilac organizacione jedinice koja je iskazala potrebe za novim zaposlenim i predstavnik Direkcije za upravljanje ljudskim resursima;
 4. Selekcija kandidata koji su se prijavili za rad na određeno vrijeme i kandidata koji nemaju univerzitetsko obrazovanje vrši se na osnovu dokumentacije koju su dostavili i intervjua sa poslodavcem.Otvoreni oglas i opis poslova za upražnjena radna mjesta

Trenutno nema otvorenih oglasa.Mogućnosti profesionalnog usavršavanja

Neposredno po dolasku u Banku, zaposleni realizuju program uvođenja u posao. Uči se o kulturi organizacije, praktičnim aspektima rada u Banci, organizacionoj i rukovodnoj strukturi, upoznaje sa procedurama u poslovanju i priprema za tehničku obuku, koju sprovodi u organizacionoj jedinici u kojoj je angažovan.

U Banci je razvijena kultura podrške u radu i stručnom usavršavanju i dobar dio usavršavanja odvija se na radnom mjestu -  novi zaposleni radi sa iskusnijim saradnicima i od njih uči, dobija više instrukcija od neposrednog rukovodioca – vođenje i mentorstvo.

Politika Centralne banke je da ulaže u ljudske resurse, da im omogući razvoj znanja i vještina potrebnih za realizaciju postavljenih ciljeva i rezultata. Usavršavanja se organizuju u saradnji sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, u našoj i centralnim bankama drugih država ili međunarodnim finansijskim institucijama.

Najčešći vidovi usavršavanja su učešće na seminarima, kursevima, radionicama, treninzima. Na njima se stiču znanja vezana za struku (tehnička znanja) i vještine.

Na Intranet portal Banke unose se prezentacije sa relevantnih programa obuke, tako da zaposleni mogu da i na taj način dođu do potrebnih saznanja.

Postoji mogućnost odobravanja stipendija za najperspektivnije mlade kadrove za postdiplomsko i doktorsko usavršavanje, za oblasti od značaja za Centralnu banku.

Centralna banka podržava koncept učenja na daljinu – e-learning i učenja tokom čitavog radnog vijeka (life-long learning). Raspolaže bibliotekom, u kojoj zaposleni mogu naći  stručnu literaturu.Beneficije

Centralna banka svojim zaposlenima obezbjeđuje beneficije zagarantovane  Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Kolektivnim ugovorom Centralne banke Crne Gore, kao i  dodatne beneficije u zavisnosti od njihovih potreba i mogućnosti Banke.

U okviru upravljanja učinkom Banka obezbjeđuje i bonuse zaposlenima za postizanje radnih rezultata iznad standardnih.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski