");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Sigurnosne oznake

Novčanice

Prilikom provjere ispravnosti novčanica potrebno je obratiti pažnju na više zaštitnih elemenata - karakteristika zaštite, koje se nalaze na novčanicama eura.

Provjera se vrši (klikom na odgovarajući broj, otvarate elemente zaštite i primjer falsifikata):


Dodirom

Novčanice eura izrađene su od 100 % pamučnog papira i pružaju jedinstven osjećaj pod prstima.

1. Inicijali Evropske centralne banke, centralni motiv, kao i nominalna vrijednost sa lica novčanice izrađeni su reljefnom - intaglio štampom i mogu se osjetiti prilikom dodira.


Pogledom

2. Vodeni žig nalazi se na bijelom, lijevom dijelu lica novčanice i prikazuje centralni motiv kapije (kod prve serije euro novčanica) i boginju Evrope (kod druge serije), kao i nominalnu vrijednost.

Kada se okrene ka svijetlu, vodeni žig nominalne vrijednosti uvijek mora biti svjetliji od glavnog motiva. Na tamnoj podlozi, vodeni žig nominalne vrijednost uvijek mora biti taman.

3. Zaštitna nit je utkana u papir, uočava se tek kada se novčanica okrene ka svijetlu. Na njoj se nalazi oznaka valute i nominalna vrijednost.

4. Poklapajući detalji - providni registar (samo kod prve serije euro novčanica), nalazi se u gornjem lijevom uglu sa lica novčanice i sa poleđine novčanice u desnom gornjem uglu (obostrana parcijalna štampa) i kada se novčanica okrene ka svijetlu, uočava se sklopljena nominalna vrijednost.


Naginjanjem/Pomjeranjem

5. Hologramska traka nalazi se na apoenima od 5, 10 i 20 eura prve serije euro novčanica.

5a) Na hologramskoj traci kod novih apoena eura uočava se više motiva: oznaka eura i apoena, portret boginje Evrope, motiv kapije, te nominalna vrijednost.

Kod novih apoena od 20 i 50 € drugi motiv na hologramskoj traci je transparentan i prikazuje boginju Evrope u tzv. “prozoru sa portretom”.

6. Presijavajuća traka nalazi se na poleđini novčanica (kod apoena od 5, 10, 20€ prve serije, kao i kod apoena druge serije) uočava se prilikom naginjanja i prikazuje  oznaku valute i nominalne vrijednosti.

7. Hologram (kod apoena od 50, 100, 200 i 500 eura prve serije) na kome je prikazan centralni motiv, mikro tekst sa oznakama valute i nominalne vrijednosti, perforacija oznake € i demetalizirana zona.

8. OVI mastilo mijenjajuće boje pri naginjanju prelazi od nijanse roze u maslinasto zelenu boju. Važi za apoene od 50, 100, 200 i 500 eura (prve serije).

9. Kod druge serije euro novčanica, na licu novčanica u donjem lijevom uglu, nalazi se tzv. “Smaragdni broj“. Pri naginjanju, dolazi do pomjeranja (gore – dolje) smaragdno zelene boje na teget podlozi.

Okreni novcanicu od 20 apoena

Okreni novcanicu od 50 apoena

Nova Evropa Serija novčanica

Više informacija o zaštitnim elementima euro novčanica možete vidjeti na sajtu Evropske Centralne Banke.

 

Kovani novac

Kovanice od 1 € i 2 € izrađene su sofisticiranom tehnologijom kao dvobojne kovanice (bimetal) s troslojnim jezgrom.

Kovanice od 10, 20 i 50 centi izrađene su od jedinstvene legure (nordijsko zlato) koju je teško rastopiti i upotrebljava se isključivo za kovanice.

Apoeni od 1 € i 2 € posjeduju blago namagnetisanje u centralnom dijelu, za razliku od prstena – oboda, koji ga ne posjeduje.

Apoeni od 50, 20 i 10 centi ne posjeduju namagnetisanje, dok apoeni od 5, 2 i 1 cent  imaju izuzetno jako namagnetisanje.

Falsifikati kovanog novca eura prepoznaju se po njihovim spoljnim, odnosno vidljivim znacima, kao što su:

  • nepreciznosti u izradi reljefa, recki ili alfabetnih odnosno numeričkih karaktera na obodu;
  • odstupanje u dimenzijama (prečnik, visina ivice oboda);
  • drugačijem zvuku (kada se kovanica izloži padu na čvrstu podlogu);
  • odstupanju u boji i sjaju;
  • magnetizmu.

Originalne kovanice apoena od 2 eura imaju preciznu izradu oboda, numeričkih i alfabetnih karaktera, što nije slučaj sa falsifikatima.

Originalne kovanice od 2 euraFalsifikati

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore