");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
15.04.2016.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 16.04.2016. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Edukativne aktivnosti

Cetinje, 20.05.2013. godine

Saopštenje povodom Noći muzeja

Muzej novca Centralne banke Crne Gore je u subotu, 18.05.2013. godine, obilježio desetu-jubilarnu međunarodnu manifestaciju Noć muzeja.

Tim povodom je, u saradnji sa Srednjom likovnom školom “Petar Lubarda” sa Cetinja, organizovana izložba pod nazivom Crnogorski novac kojom je predstavljeno 20 radova učenika II i III razreda.

Mladim umjetnicima je data potpuna kreativna sloboda u pogledu izbora motiva, a prilikom izrade novčanica korišćene različite tehnike, od digitalno dizajniranih kompozicija do crteža i akvarela. Inovativnost i bogatstvo ideja prepoznaju se i po portretima znamenitih ličnosti oslikanih na aversu novčanice, pa su se, pored istorijskih ličnosti Nikca od Rovina, Vuka Mandušića, Jelene Savojske i Knjaza Danila  na novčanicama našli likovni velikani poput Petra Lubarde, Dada Đurica, Rista Stijovića ali i savremeni stvaraoci različitih umjetničkih profila kao Miladin Šobic, Žarko Laušević, Rambo Amadeus i drugi.

Cilj izložbe je bio posmatranje novca kroz prizmu umjetosti i uviđanje bogatstva grafičkih rješenja, gdje novac kao sredstvo plaćanja gubi na značaju a u prvi plan izlazi njegova umjetnička vrijednost.

Posjetioci su imali priliku da vide stalnu postavku Muzeja i da dobiju suvenir za uspomenu-fotonovčanicu od 50 perpera sa svojim likom.

Katalog izložbe Crnogorski novac


Centralna banka Crne Gore, kao društveno odgovorna institucija, prepoznaje važnost ekonomske i finansijske edukacije građana. Ovo je razlog što će se u Muzeju novca, pored osnovne muzejske postavke i ukazivanja na značaj kulturno – istorijskog nasljeđa u oblasti numizmatike, organizovati i edukativni programi. Programi će podrazumijevati kreativne radionice, predavanja, diskusije i seminare na temu istorije novca, centralnog bankarstva i finansija, a prvenstveno će biti organizovani za učenike osnovnih i srednjih škola i studente. Edukativni programi su tematski i metodološki prilagođeni uzrasnim grupama, a predavači će biti zaposleni iz Centralne banke Crne Gore.


Cetinje, 15.03.2013. godine

CBCG edukuje školarce o novcu i štednji

Centralna banka Crne Gore će u narednom periodu organizovati niz edukativnih događaja za djecu osnovnih i srednjih škola, a povodom obilježavanja Nedjelje finansija djece i mladih od 15. do 21. marta 2013.

Centralna banka Crne Gore, kao društveno odgovorna institucija, će aktivnosti vezane za obilježavanje Nedjelje finansija djece i mladih sprovesti u Muzeju novca CBCG na Cetinju i to kroz organizovanje posjeta Muzeju, kao i putem predavanja i radionica za djecu osnovnih i srednjih škola. Osnovcima i srednjoškolcima će na taj način biti pružena prilika da vide stalnu postavku Muzeja, te da od predstavnika CBCG saznaju nešto više o novcu i istoriji novca u Crnoj Gori, štednji, prepoznavanju falsifikovanih novčanica, ulozi i značaju Centralnu banke.

Edukativni programi za djecu i mlade su inače dio redovnih aktivnosti u Muzeju novca Centralne banke, te škole i druge obrazovne institucije mogu samostalno inicirati posjete Muzeju bilo kad tokom školske godine.


Cetinje, 21.12.2012. godine

Predavanje na temu Finansijski instrumenti Faza II: Amortizovani trošak i umanjenje vrijednosti/obezvrjeđivanje

Centralna banka Crne Gore je, u saradnji sa Američkom ambasadom, 21.decembra 2012. godine organizovala predavanje za zaposlene na temu Finansijski instrumenti Faza II: Amortizovani trošak i umanjenje vrijednosti/obezvrjeđivanje.

Predavanje je održala dr Jayne Fuglister, profesor emeritus na Klivlend Univerzitetu. Dr Fuglister je ekspert u oblasti računovodstvenih standarda čiji su radovi  objavljeni u prestižnim medjunarodnim računovodstvenim časopisima.

Predavanju je prisustvovalo oko 20 ucesnika iz Sektora za kontrolu banaka, Sektora za istraživanje i statistiku, Sektora za finansijske i bankarske operacije i Direkcije za finansije, računovodstvo i kontroling.

Nakon predavanja, svi zainteresovani su imali priliku da, uz stručno vođenje, pogledaju stalnu izložbenu postavku Muzeja novca ’’Od perpera do eura’’.


Cetinje, 18.12.2012. godine

Predavanje na temu “Finansijska tržišta sa posebnim osvrtom na Crnu Goru”

U Muzeju novca, 18. decembra 2012. godine održano je predavanje na temu “Finansijska tržišta sa posebnim osvrtom na Crnu Goru” za učenike IV razreda Srednje stručne škole – ekonomski smjer iz Cetinja. Predavanje je pripremeljeno na inicijativu profesora u okviru predmeta ‘’Finansijska tržišta’’.

Jednočasovnom predavanju je prisustvovalo 20 učenika i 3 profesora, a održala ga je savjetnica Glavnog ekonomiste CBCG Zorica Kalezić.

Po završetku predavanja učesnici su uz stručno vođenje bili u prilici da pogledaju izložbu “Od perpera do eura”.


Cetinje, 09.11.2012. godine

Dodijeljene nagrade za najbolji literarni rad

Povodom Konkursa za izbor najboljih literarnih radova na temu “Danas štedi da sjutra više vrijedi” u Muzeju novca na Cetinju su, 09.novembra, uručene nagrade učenicima čije je radove Komisija CBCG ocijenila kao najbolje na zadatu temu.

Konkurs je bio namijenjen učenicima šestog, sedmog, osmog i devetog razreda osnovnih škola u Crnoj Gori u cilju podizanja svijesti o finansijski odgovornom ponašanju kod djece i mladih.

U kategoriji svih pomenutih razreda izabrana su po tri najbolja rada.Centralna banka Crne Gore je, u saradnji sa komercijalnim bankama, obezbijedila novčane nagrade:
I nagrada 300 eur, II nagrada 200 eur, III nagrada 100 eur i deponovanje istih na štedne knjižice, oročene na period od godinu dana.

Shodno propozicijama Konkursa u kategoriji najboljih radova za VI razred izabrani su:

1. Miloš Damjanović – OŠ ’’Sutjeska’’ iz Podgorice – I nagrada
2. Sara  Avramović – JU Obrazovni centar iz Plužina – II nagrada
3. Mia Antunović – OŠ ’’Milan Vuković’’ iz Herceg Novog – III nagrada

U kategoriji najboljih radova za VII razred izabrani su:

1. Miloš Franović – OŠ ’’Narodni heroj Savo Ilić’’ iz Kotora – I nagrada
2. Božidar Milošević – OŠ ’’Vladimir Nazor’’ iz Podgorice -  II nagrada
3. Marija Čupić – OŠ ’’Milija Nikčević’’ iz Nikšića - III nagrada

U kategoriji najboljih radova za VIII razred izabrani su:

1. Zvezdana Ivanović – OŠ ’’Vuko Jovović’’ iz Danilovgrada – I nagrada
2. Ivana Radović – OŠ ’’ Milorad Musa Burzan’’ iz Podgorice – II nagrada
3. Enesa Hamzić – OŠ ’’Srbija’’ iz Bara – III nagrada

U kategoriji najboljih radova za IX razred izabrani su:

1. Marija Vušanović – OŠ ’’Sutjeska’’ iz Podgorice – I nagrada
2. Miloš Mijailović – OŠ ’’Lovćenski partizanski odred’’ iz Cetinja – II nagrada
3. Andjela Raspopović – OŠ  ’’Vuko Jovović’’ iz Danilovgrada – III nagradaCetinje, 06.11.2012. godine

Posjeta studenata Montenegro Business School Muzeju novca

Na inicijativu doc. dr Velibora Miloševića, predavača na Fakultetu Montenegro Business School i viceguvernera CBCG za kontrolu bankarskog sistema, organizovana je posjeta studenata III godine, smjera Finansijski menadžement Muzeju novca.

Ovim povodom održana je prezentacija na temu “Crnogorski novac: Perun i Perper”. Studenti su upoznati o prvom pokušaju kovanja autentičnog crnogorskog novca - Peruna osmišljenog od strane vladike Petra II Petrovića Njegoša. Poseban akcenat je stavljen na istoriju prvog i jedinog crnogorskog novca - Perpera, kao i na detaljan opis različitih emisija kovanog i papirnog perpera. Studenti su takođe imali priliku da čuju nešto više i o „Okupacionom perperu“ koji je izdavala austrougarska vlast za vrijeme njihove okupacije Crne Gore, kao i o surogatima novca na teritoriji Crne Gore.

U okviru posjete Muzeju novca studenti su uz stručno vođenje pogledali stalnu izložbenu postavku „Od Perpera do Eura“.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore