");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Jubilarni novac

Na teritoriji današnje Crne Gore novac je kovan već u II vijeku prije nove ere. Grad Risan bio je prvi, a kovao je ilirski novac. U Prevalisu je cirkulisao rimski i vizantijski novac. Kasnije su srednjovjekovni gradovi Bar, Ulcinj, Svač, Kotor i Budva nastavili da kuju sopstveni novac. U XIII vijeku, grad Mojkovac kovao je »grossi de Brescoa«. Najzad, u XIV vijeku, porodica Balšića kovala je jedanaest vrsta novca.

Istorija kovanja novca u Crnoj Gori nastavljena je 1851. godine, susretom  Njegoša i bankara Karla Rotšilda. Njegoš je pokrenuo pripreme za novac zvani perun, koji je dobio ime po »vrhovnom bogu« starih Slovena. Nažalost, projekat nije urodio plodom, a jedini preostali dokaz o njihovim planovima je otisak peruna u crvenom vosku.

Novac Knjaževine Crne Gore

Kovanje 2002. godine.
Povod - Obilježavanje godišnjice rada CBCG

Kovanje 2006. godine
Povod - Obilježavanje jubileja stogodišnjice kovanja prvog crnogorskog državnog novca

Knjaz  Nikola nastavio je sa idejom koju su pokrenuli Njegoš i Rotšild. Crna Gora, priznata kao suverena i nezavisna država, počela je da izdaje svoj novac, u početku kao Knjaževina, a kasnije kao Kraljevina. Novac je nazvan Perper (na grčkom: hyperperos), što znači »profinjen«.

Zlatni novac Knjaževine Crne Gore kovan je u apoenima od 10, 20 i 100 perpera.
 
Srebrni novac Knjaževine kovan je u apoenima jednog, dva i pet perpera.
 
Jedan perper sastojao se od 100 para. Pare su kovane od nikla i legure bakra i cinka u apoenima od jedne, dvije, 10 i 20 para.
 
Ukupno je bilo osam emisija kovanica od bakra, nikla, srebra i zlata, i tri emisije papirnog novca. Sav metalni novac kovan je u Beču, osim jedne emisije srebrenjaka koja je kovana u Parizu. Papirni novac štampan je na Cetinju, u Pragu i Parizu. 

Novac Kraljevine Crne Gore

Kovanje 2002. godine
Povod - Obilježavanje godišnjice rada CBCG

I novac Kraljevine kovan je kao i novac Knjaževine od zlata, srebra, nikla i legure cinka i bakra. Apoeni tog novca bili su isti kao i u Knjaževini: 10, 20 i 100 perpera u zlatu, 1, 2 i 5 perpera u srebru, 1, 2, 10 i 20 para u niklu i leguri bakra i cinka.

Cjenovnik:
(kovanje 2002. godine)

Kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca formirana u skladu sa Odlukom o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca (“Sl. List RCG” br. 45/02)

Klikom miša na odgovarajući jubilarni novac prikazuje se njegova slika.

Kolekcija 3 zlatnika – 2.615,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 20 perpera i srebrenjak 2 perpera) - 479,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 10 perpera i srebrenjak 1 perper) - 264,00 EUR
Zlatnik 100 perpera - 1.987,00 EUR
Zlatnik 20 perpera - 419,00 EUR
Zlatnik 10 perpera - 223,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka - 153,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka i 4 legure - 163,00 EUR
Srebrenjak 5 perpera - 102,00 EUR
Srebrenjak 2 perpera - 51,00 EUR
Srebrenjak 1 perper - 32,00 EUR
Kolekcija 8 legura (1, 2, 10, 20 para) - 6,00 EUR

Cjenovnik:
(kovanje 2006. godine)

Kilkom miša na odgovarajući jubilarni novac prikazuje se njegova slika.

Kolekcija 3 zlatnika - 2.251,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 20 perpera i srebrenjak 2 perpera) - 415,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 10 perpera i srebrenjak 1 perper) - 230,00 EUR
Zlatnik 100 perpera - 1.712,00 EUR
Zlatnik 20 perpera - 361,00 EUR
Zlatnik 10 perpera - 198,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka - 138,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka i 4 legure - 147,00 EUR
Srebrenjak 5 perpera - 92,00 EUR
Srebrenjak 2 perpera - 46,00 EUR
Srebrenjak 1 perper - 31,00 EUR
Kolekcija 4 legure (1, 2, 10, 20 para) - 12,00 EUR


Jubilarni zlatnik i srebrnjak - 2016. godina

Povod - Obilježavanje desetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti

Povodom desetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti i vraćanja statusa nezavisne i međunarodno priznate države, Centralna banka Crne Gore emituje jubilarni zlatni i srebrni novac, čiji su simboli i obilježja posvećeni ovom, zasigurno najznačajnijem događaju u savremenoj istoriji Crne Gore.

Kolekcija jubilarnog zlatnog i srebrnog novca formirana je u skladu sa Odlukom o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca ("Sl. list Crne Gore", br. 31/16)

Klikom miša na odgovarajući jubilarni novac prikazuje se njegova slika.

Cjenovnik:

Zlatnik 10 perpera - 484,00 EUR
Srebrnjak 1 perper - 66,00 EUR
Komplet (zlatnik 10 perpera i srebrnjak 1 perper) - 534,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore