Posebne informacije
 

 

PRESTALE DA POSTOJE SVE KOMPANIJE ZA PRUŽANJE FINANSIJSKIH USLUGA OSNOVANE U SKLADU SA ZAKONOM O KOMPANIJAMA KOJE SE OSNIVAJU I POSLUJU POD POSEBNIM USLOVIMA

 

 

 

Saglasno određenju Zakona o bankama ("Sl.list RCG" br.52/00 i 32/02) - član 94đ, pravno lice osnovano u Republici koje nema dozvolu od Centralne banke, a koje u svom nazivu ima riječ »banka« ili izvedenicu od riječi »banka« dužno je da do 31. jula 2002. godine iz svog naziva briše riječ »banka« ili izvedenicu riječi »banka«.  Pravno lice koje ne postupi po ovoj odredbi prestaje sa radom.

U tom smislu, Ministarstvo finansija Vlade Republike Crne Gore informisalo je Centralnu Banku Crne Gore da su »prestale da postoje sve kompanije za pružanje finansijskih usluga (banke koje se osnivaju i posluju pod posebnim uslovima – tzv.«off-shore« banke) na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (»Sl.list RCG« br.32/02) i Zakona o kompanijama koje se osnivaju i posluju pod posebnim uslovima (»Sl.list RCG« br. 23/96)«. 

Polazeći od funkcije Centralne banke na uspostavljanju i održavanju zdravog bankarskog sistema u Republici kao i odredbe člana 4 Zakona o bankama kojom je propisano da se nijedno lice ne smije baviti poslovima bankarstva, uključujući primanje depozita i sličnih povratnih sredstava i davanjem kredita, direktno ili indirektno ukoliko nema dozvolu Centralne Banke Crne Gore, niti u nazivu koristiti riječ banka ili izvedenicu riječi banka,  Savjet Centralne Banke Crne Gore zaključio da se objavi spisak navedenih kompanija koji je Centralna banka dobila od Ministarstva Finansija Vlade Republike Crne Gore, kako slijedi

Reg. br. 

Naziv

kompanije

Mjesto

Zastupnik

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Ostalo

958

A BULLION BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

723

AB& T INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

705

ABCA GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

906

ABI ANDROS BANK OF INVESTMENTS (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

748

ABITARE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

625

ABL BANK (AD)

Podgorica

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

799

ABN UNION BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

814

ACTIVISION BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

192

ADRIATIC COMMERCIAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

813

ADVANCE FINANCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

689

ADVANTAGE INTERNATIONAL BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

765

AERO BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

758

AGRICULTURAL TRADING BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

924

AGRICULTURAL UNION BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

602

AGRO INDUSTRIAL BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1103

ALBION TRAST BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1039

ALFA BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

393

ALGOL FINANCIAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

782

ALLEGIANCE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

746

ALLIANCE COM. BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

614

ALLIANCE INVESTMENT BANK (AD)

Podgorica

Vladan Ražnatović

Podgorica

 

 

426

ALLIANCE SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

726

ALPINE BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

717

ALTA BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

834

ALTA MEDITERRANEAN DEVELOPMENT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

683

AMALGAMATED TRADE AND COM. BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

999

AMBRITE OVERSEAS BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

702

AMCO INVESTMENT BANK (AC)

Herceg-Novi

Zdravko Aćimović

Đenovići 85 Herceg-Novi

+381 88 25 805; +381 69 039 608

 

865

AMCORE COMMERCIAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1116

AMICUS BANK (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

907

ANDY TRADE (LTD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

450

ANR CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

545

ANZ BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1101

APEX BANK FINANCIAL GROUP (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

969

APPALOOSA BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

980

ARMON BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1104

ARTESIA BANK CORP. (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1057

ASIA PACIFIC BANK (SC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

420

ATLANTIC TRADING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

783

AURA BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1120

AZIMUT INVESTMENTS BANK (AD)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

637

B.C.S. BANK INC (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1058

BALKANS DEVELOPMENT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

402

BALNET BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

690

BANK GESELLSHAFT EBERWALDE (AD)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

638

BANK OF COMMERCE AND TRADE (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1118

BANK WENCESLAS & CO. (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

835

BANKA COFFRE-FORT GESCHAFT (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

667

BANKORP INTERNATIONAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

693

BANQUE TOURELLE (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

619

BELL ALLIANCE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

874

BOMIL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1083

BONITA CORP. BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

529

BP CHARTERED BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

926

BRIDGE CHARTER BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

938

BROTHERS COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

796

BRUNSWEEK BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

416

BTI BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

548

BUDUCHNOST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

621

BUSINESS CLEARING BANK (AD)

Podgorica

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

636

BUSINESS DEVELOPMENT BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

736

CENTURY SECURITIES BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

998

CEZAR FINANCE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

943

CHARTERED COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

606

CHARTERED SAVING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

951

CHEIRO'S FIRST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

770

CITADEL BANK INTERNATIONAL (AC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

685

CITUNION BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

519

CLEARING TRADE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1014

COIN BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

513

COMMERCE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

495

COMMERCIAL CLEARING BANK (AD)

Podgorica

Mirko Petričević

Trg Ivana Milutinovića br.3 Podgorica

 

 

511

CONTINENTAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

766

CONTO INVESTMENTS BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

703

CORPORATE FINANCE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1021

COSMO BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

903

COUNTRY COM. BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1078

CREDINTER CORP. BANK (AC)