Posebne informacije
 

 

PRESTALE DA POSTOJE SVE KOMPANIJE ZA PRUŽANJE FINANSIJSKIH USLUGA OSNOVANE U SKLADU SA ZAKONOM O KOMPANIJAMA KOJE SE OSNIVAJU I POSLUJU POD POSEBNIM USLOVIMA

 

 

 

Saglasno određenju Zakona o bankama ("Sl.list RCG" br.52/00 i 32/02) - član 94đ, pravno lice osnovano u Republici koje nema dozvolu od Centralne banke, a koje u svom nazivu ima riječ »banka« ili izvedenicu od riječi »banka« dužno je da do 31. jula 2002. godine iz svog naziva briše riječ »banka« ili izvedenicu riječi »banka«.  Pravno lice koje ne postupi po ovoj odredbi prestaje sa radom.

U tom smislu, Ministarstvo finansija Vlade Republike Crne Gore informisalo je Centralnu Banku Crne Gore da su »prestale da postoje sve kompanije za pružanje finansijskih usluga (banke koje se osnivaju i posluju pod posebnim uslovima – tzv.«off-shore« banke) na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (»Sl.list RCG« br.32/02) i Zakona o kompanijama koje se osnivaju i posluju pod posebnim uslovima (»Sl.list RCG« br. 23/96)«. 

Polazeći od funkcije Centralne banke na uspostavljanju i održavanju zdravog bankarskog sistema u Republici kao i odredbe člana 4 Zakona o bankama kojom je propisano da se nijedno lice ne smije baviti poslovima bankarstva, uključujući primanje depozita i sličnih povratnih sredstava i davanjem kredita, direktno ili indirektno ukoliko nema dozvolu Centralne Banke Crne Gore, niti u nazivu koristiti riječ banka ili izvedenicu riječi banka,  Savjet Centralne Banke Crne Gore zaključio da se objavi spisak navedenih kompanija koji je Centralna banka dobila od Ministarstva Finansija Vlade Republike Crne Gore, kako slijedi

Reg. br. 

Naziv

kompanije

Mjesto

Zastupnik

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Ostalo

958

A BULLION BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

723

AB& T INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

705

ABCA GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

906

ABI ANDROS BANK OF INVESTMENTS (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

748

ABITARE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

625

ABL BANK (AD)

Podgorica

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

799

ABN UNION BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

814

ACTIVISION BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

192

ADRIATIC COMMERCIAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

813

ADVANCE FINANCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

689

ADVANTAGE INTERNATIONAL BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

765

AERO BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

758

AGRICULTURAL TRADING BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

924

AGRICULTURAL UNION BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

602

AGRO INDUSTRIAL BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1103

ALBION TRAST BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1039

ALFA BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

393

ALGOL FINANCIAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

782

ALLEGIANCE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

746

ALLIANCE COM. BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

614

ALLIANCE INVESTMENT BANK (AD)

Podgorica

Vladan Ražnatović

Podgorica

 

 

426

ALLIANCE SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

726

ALPINE BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

717

ALTA BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

834

ALTA MEDITERRANEAN DEVELOPMENT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

683

AMALGAMATED TRADE AND COM. BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

999

AMBRITE OVERSEAS BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

702

AMCO INVESTMENT BANK (AC)

Herceg-Novi

Zdravko Aćimović

Đenovići 85 Herceg-Novi

+381 88 25 805; +381 69 039 608

 

865

AMCORE COMMERCIAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1116

AMICUS BANK (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

907

ANDY TRADE (LTD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

450

ANR CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

545

ANZ BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1101

APEX BANK FINANCIAL GROUP (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

969

APPALOOSA BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

980

ARMON BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1104

ARTESIA BANK CORP. (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1057

ASIA PACIFIC BANK (SC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

420

ATLANTIC TRADING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

783

AURA BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1120

AZIMUT INVESTMENTS BANK (AD)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

637

B.C.S. BANK INC (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1058

BALKANS DEVELOPMENT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

402

BALNET BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

690

BANK GESELLSHAFT EBERWALDE (AD)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

638

BANK OF COMMERCE AND TRADE (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1118

BANK WENCESLAS & CO. (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

835

BANKA COFFRE-FORT GESCHAFT (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

667

BANKORP INTERNATIONAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

693

BANQUE TOURELLE (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

619

BELL ALLIANCE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

874

BOMIL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1083

BONITA CORP. BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

529

BP CHARTERED BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

926

BRIDGE CHARTER BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

938

BROTHERS COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

796

BRUNSWEEK BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

416

BTI BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

548

BUDUCHNOST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

621

BUSINESS CLEARING BANK (AD)

Podgorica

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

636

BUSINESS DEVELOPMENT BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

736

CENTURY SECURITIES BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

998

CEZAR FINANCE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

943

CHARTERED COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

606

CHARTERED SAVING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

951

CHEIRO'S FIRST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

770

CITADEL BANK INTERNATIONAL (AC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

685

CITUNION BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

519

CLEARING TRADE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1014

COIN BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

513

COMMERCE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

495

COMMERCIAL CLEARING BANK (AD)

Podgorica

Mirko Petričević

Trg Ivana Milutinovića br.3 Podgorica

 

 

511

CONTINENTAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

766

CONTO INVESTMENTS BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

703

CORPORATE FINANCE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1021

COSMO BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

903

COUNTRY COM. BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1078

CREDINTER CORP. BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

940

CREDIT AND GUARANTY BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

928

CREDIT CHARTERED BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

220

CREDIT MONTE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1025

CREDIT SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1038

CREDIT VALUABLE BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

997

CRISTAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

937

CROCUS BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

670

CROWN INVESTMENT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1055

CYBER BANK INC. (SC)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

1029

DALKEY ENTERPRISES BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1108

DARIUS BANK (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

515

DEMA BANK (AD)

Podgorica

Mirko Petričević

Trg Ivana Milutinovića br.3 Podgorica

 

 

850

DESARBANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

754

DIALOG BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

767

DIAMOND COM. BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

676

D'IONE BUSINESS BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1094

DISCOVERY BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1044

DISTINCT BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

561

DOMINANT BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

1110

DORIAN BANK (AD)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

1069

DURABLE BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

837

E. CHARTER BUSINESS BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

1089

E. STANDARD INTERNATIONAL BUSINESS BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1052

E. STANDARD INTERNATIONAL CHARTER BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

1080

EAGLE GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1075

EARNEST BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

970

EAST WEST INVESTMENT BANK (AD)

Budva

Branislav Prelević

Marka Miljanova 1/1 Podgorica

+381 81 637 783

 

1023

EC MARKET BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1018

ECOPLANET BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1070

ELECTIVE BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1076

ELYSIAN BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1017

EURO CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

428

EUROPEAN INDUSTRIAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

769

EVEREST INTERNATIONALHANDELSBANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

899

EVERGREEN BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1013

EXHIBIT BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

987

EXPO TRADE BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

647

FAVORITE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1040

FIDELITER INVESTMENT BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1016

FIDUCIARY BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

1088

FINALLIANCE BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

826

FINANCIAL FORTES BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

858

FINCOM BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

587

FINEX BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

933

FINONLINE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

672

FINTEC BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

939

FINTRAST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1053

FIRST BANK INC (SC)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

612

FIRST DEVELOPMENT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1012

FIRST DIGITAL INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

953

FIRST E-NET SAVINGS BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1099

FIRST HOLDINGS VENTURES BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1010

FIRST INTERNATIONAL DEPOSIT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

853

FIRST INTERNATIONAL INVESTMENT NET BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

1056

FIRST INTERNATIONAL NET BANK (SC)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

1090

FIRST LIABILITY BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

978

FIRST PARTICULAR BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

965

FIRST SOVEREIGN INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

836

FIRST UNITED SAVINGS BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

1020

FIRST UNIVERSAL COMMUNICATION BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

880

FOBOS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

641

FOREX CAPITAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1031

FORMBY SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

898

FORTRESS BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

760

FORWARD BUSINESS BANK (AC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

787

FOSTER INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

936

FRIGATE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

996

FRISCO COMM. BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

901

FRONTIER COM. BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

845

FUTURE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

851

GALYA BANK (AD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

630

GENERAL BUSINESS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

929

GENERAL CHARTER BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

927

GENERAL CHASE BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

716

GENERAL CLEARING BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

640

GENERAL CREDI BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

971

GENERAL STANDARD BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1033

GIBRALTAR SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1073

GLASS BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

433

GLOBAL BUSINESS BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

397

GLOBAL CAPITAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

948

GLOBAL CLEARING BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

686

GLOBAL EQUITIES BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

960

GLOBAL GUARDIAN BANK (AD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

944

GLOBAL OVERSEAS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

820

GLOBAL UNION BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

824

GOLDEN REGAL BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

1086

GOLDMARK BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1085

GOLDRAIN BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

786

GOLDSTAR COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1045

GRACE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

391

GRADO BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1093

GRAGARIOUS BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

764

GRANADA BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

531

GRAND BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

846

GREAT SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1079

GRINKICH BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

902

GROSSMONT BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

752

GROWN BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

762

HARBOR SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1032

HEINSWORD INVESTMENT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

838

HELIOS INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

882

HERMES BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

715

HOLDING BUSINESS BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1042

HONOUR BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1054

HYPOKREDIT BANK INC. (SC)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

610

IBL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

975

IMPERIAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1100

IMPEX BANKING GROUP (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

700

IMPORT AND EXPORT BANK (SC)

 

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

932

INDEPENDENT BANK CORPORATION (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

635

INDEPENDENT BANK FOR DEVELOPMENT (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

860

INDUSTRIAL CREDIT BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1126

INDUSTRIAL TECHNOLOGY BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

811

INTER EXCHANGE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

466

INTER TRUST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

919

INTERBUSINESS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

618

INTERCOMMERCE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

862

INTERCOMPLEX BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

613

INTERCREDIT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

604

INTERFINANCE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

579

INTERINVEST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

453

INTERNATIONAL CLEARING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

894

INTERNATIONAL CREDIT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

809

INTERNATIONAL DISKONT BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

740

INTERNATIONAL GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

962

INTERNATIONAL GUARDIAN BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

706

INTERNATIONAL MEDIA BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1050

INTERNATIONAL PEGASUS BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

973

INTERNATIONAL PROTECTED BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

913

INTERNATIONAL SAVINGS BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1122

INTERNATIONAL TECHNOLOGY BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

1105

INTERTRADE BANKING CORP. (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1041

INVENT BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

516

INVEST AND CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Mirko Petričević

Trg Ivana Milutinovića br.3 Podgorica

 

 

849

INVEST INTERNATIONAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

848

INVEST PROJECT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1007

INVESTMENT RESEARCH BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

910

IRC BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

934

IRVIN COMMERCIAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

388

JADRAN BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1123

JOB BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

1125

JUMPY BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

734

KICHO BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

546

KREDITNA BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

624

KREDITNO INVESTICIONA BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

500

KREDITNO KOMERCIJALNA BANKA (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

601

LAND BANK CORPORATION (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

713

LARY BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

735

LATAM CREDIT BANK (SA)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

718

LATEKO CLEARING BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

967

LEON NEGOCIOS BANK (AD)

Podgorica

Igor Stijović

Marka Miljanova 9/I Podgorica

+381 81 633 739

 

854

LIBERTY ONE SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1036

LOYAL BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

888

MACROFINANCE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

777

MAG MEDIA BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

806

MAGNUS TRADE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

871

MARANATHA BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

709

MARATHON COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

912

MARITIME DEVELOPMENT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1035

MASTER BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

984

MEDIA INVEST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

666

MEGA CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1084

MEGANTA CORP. BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

771

MEGAPOLIS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

512

MERCHANT BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

678

MERCURE TRADE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1022

MERIDIAN BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

802

MEROFIELD BUSINESS BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1092

MERYFINANCE GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1034

METAL CHEMICAL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

947

MGV INVESTMENT BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

371

MIDDLEWEST TRADE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

905

MIDSOUTH BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

554

MILLENIUM BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

504

MOKA BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

289

MONET BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

96

MONTERUS BANK (SC)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

916

MONTINVEST BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

562

MT CHARTERED BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

674

NATCOM BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

1097

NEW BUSINESS GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

560

NEW CENTURY INVESTMENT BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1037

NEW DEFINITE BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

1098

NEW HOLDING CAPITAL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

798

NEW SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

497

NEW TRUST BANK (AD)

Podgorica

Mirko Petričević

Trg Ivana Milutinovića br.3 Podgorica

 

 

908

NIKA BANK (AD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

956

NNC UNITED BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

514

NORTH EUROPEAN BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

864

NW BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

648

OFT BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

680

OIL INVESTMENT BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

154

OLIMPMONTE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

386

OLIV MONTE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

827

OLYMPUS BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

741

OMEGA BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

1027

OPTIMA BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

617

ORIENT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

995

ORION TRADE BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

789

OST WEST STANDARD BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1060

OVERSEAS INDUSTRIAL BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

964

OVERSEAS TRUST BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

1024

PACIFIC CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

737

PACIFIC INTERNATIONAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

897

PACIFIC RIVER BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

773

PACIFIC TRADE BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

791

PALAS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

876

PARAGON BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

742

PARAMOUNT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

918

PARTICULAR DEVELOPMENT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

520

PARTICULAR TRADING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

785

PARTNER BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

822

PARTNER INVESTMENT BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

793

PASTEVA OVERSEAS BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

833

PEGASUS BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1049

PEGASUS FIDELITER BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1051

PEGASUS PACIFIC BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1009

PEGASUS SAVINGS BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1065

PETRA INVEST BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

631

PHOENIX BANKING GROUP (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

855

PINNACLE SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

804

PLATAM CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

1087

PLATINIUM INC. BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

701

POLARIS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1046

POLE-STAR BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1048

PORTAL BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1047

PORTFOLIO BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

719

PREMIUM BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

872

PRESTIGE CREDIT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

750

PRESTIGE INTERNATIONAL BANK (AD)

Podgorica

Momočilo Nedeljković

Stara Varoš, Blok VII Podgorica

+381 69 340 266

 

564

PRIME BUSINESS BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

889

PRIME CAPITAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1102

PRIMERATE BANK INTERNATIONAL (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

411

PRINCIPAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

658

PRIVAT DEPOSIT BANK (AD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

696

PRIVATE CAPITAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

797

PRIVATE INDUSTRIAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

611

PRIVATE INVESTMENT BANK ()

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1117

PROBUS BANK (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

1095

PROGRESS BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

252

PROKOM BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

900

PROVIDENCE SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

966

PROVINCIAL CREDIT BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

710

QUANTUM BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

761

RBC ALLIANCE BANK (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

1082

REDSTONE GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

961

RESEARCH BANK (AD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

296

RESERVE CREDIT BANK (AD)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

884

RFA CAPITAL BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

645

RICHARD & PARTNER BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

684

RISHON BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

1109

RODINA BANK (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

1107

ROYAL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1059

ROYAL MARITIME BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

985

ROYCE SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

914

RP GROUP PRIVATE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

139

RUSMONT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

788

S. P. D. BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

708

SANTA DEVELOPMENT BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

739

SAVING INVESTMENT BANK (AD)

Nikšić

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

779

SECOND CHARTERED BANK (AC)

 

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

983

SECURITY INVESTMENT BANK (SC)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1001

SEEDTIME AND HARVEST BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

904

SENTINEL COM BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

372

SKADAR BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1043

SOAR BANK (AC)

Podgorica

Zoran Senić

Zgrada "Vektre" 2A Podgorica

 

 

1091

SOPHISTICATED BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1019

SOUTH EAST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

439

SOUTH WEST ACCOUNT BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

976

SOUTHERN CROSS ANZ INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

843

SOVEREIGN CHARTERED INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

1026

SPLENDID BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

479

STANDARD BUSINESS BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

925

STANDARD CHASE BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

671

STANDARD HELLIER BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

935

STAR COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

1081

STARLINE CORP. BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1124

STRABILIA BANK (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

842

STREAMLINE CREDIT BANK (AC)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

829

SUMMIT COMM. BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

707

SUNRISE COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

753

SUNWEST DEVELOPMENT BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

665

SUPPORT BUSINESS BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

893

TAJ BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

892

TCB INTERNATIONAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

1119

TEMPUS BANK (SC)

Podgorica

Maxim Stepanov

Ruska Federacija

 

 

755

TERRA BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

959

TERRA INTERNATIONAL BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

599

TERRY CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

859

TONI TRADE BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1071

TOPMOST BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

963

TOTAL ON LINE BANK (AD)

Podgorica

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

952

TOTEM BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

972

TOTUS INVESTMENT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1066

TOURNAMENT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

521

TRADE COMM.BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

714

TRADE UNION BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

954

TRANSATLANTIC BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

743

TRANSCONTINENTAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

738

TRANSINVEST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

790

TRANSOIL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

633

TRASTCOM BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1011

TRINITY INTERNATIONAL BANK (AD)

Podgorica

Izet Fetić

Bulevar Revolucije A3 Bar

+381 85 317 354

 

394

TRUST MONTE BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

677

UNICOMMERCE BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

498

UNION ADRIATIC BANK (AD)

Podgorica

Mirko Petričević

Trg Ivana Milutinovića br.3 Podgorica

 

 

800

UNION BANKING CORPORATION (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

620

UNION CHARTER BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

857

UNION DEVELOPMENT BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

823

UNION INDUSTRIAL BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

675

UNION INVESTMENT LUX BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

949

UNION PARTNERS BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

863

UNION PRIMUS BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

575

UNION SAVING AND CLEARING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

776

UNION TRADING BANK (AD)

Podgorica

Željko Braletić

13.jula br.5 Podgorica

+381 81 247 681; +381 81 247 682

 

847

UNION TRUST AND CREDIT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

568

UNITARIAN BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

873

UNITED BANK OF CHEMICAL INDUSTRY (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

586

UNITED BUSINESS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

421

UNITED CREDIT BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

780

UNITED ESTABLISH BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

722

UNITED FINANCIAL GROUP BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

803

UNITED GROUP BANK (AD)

Podgorica

Nenad Pavličić

Trg I.Milutinovića 14/I Podgorica

+381 81 254 452; +381 81 225 566

 

468

UNITED INVESTMENT BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

810

UNITED MEDITERRANEAN BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

877

UNITED PERFECT BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

981

UNITED SAVINGS BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

657

UNITRUST BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

728

UNIVERSAL COMMERCIAL BANK (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

915

UNIVERSAL OMEGA BANKING CORPORATION (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

1028

UNIVERSAL WORLD COMMUNICATION BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

841

UPM INDUSTRIAL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

883

URBAN BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

1006

URZENT CAPITAL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

528

USSON BANK CORP. (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

957

VALENTIN BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

979

VALKIRA BANK (SC)

Podgorica

Savo Živković

Velimira Terzića 15 Podgorica

+381 69 028 797

 

781

VDL BANK INC (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1067

VELVET BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1030

VENTURE CAPITAL BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849

 

600

VENTURES COMMERCIAL BANK (AD)

Podgorica

Ljiljana Bašović

Bulevar Lenjina Podgorica

 

 

768

VEREINS BANK BERNAU (AC)

Podgorica

Novica Jovović

Slobode 16/I Podgorica

+381 81 622 494; +381 81 622 830; +381 81 246 279

 

496

VESTA BANK (AD)

Podgorica

Mirko Petričević

Trg Ivana Milutinovića br.3 Podgorica

 

 

385

VESTAR INTERNATIONAL BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1106

VIP FINANCIAL BANK GROUP (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

1068

VIRTUAL BANK (AC)

Budva-S. Stefan

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

668

WALLFORD BANK (AD)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

881

WELLS FARGO BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

470

WEST TRADING BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

387

WILLEMSHOF BANK (AD)

Budva

Vladimir Milošević

J. Tomaševića 23 Bar

+381 85 313 320; +381 85 312 742

 

698

WWF BANK INC. (SC)

Podgorica

Saša Vujačić

Trg Ivana Milutinovića 19/I Podgorica

+381 81 230 022; +381 81 230 023

 

747

YUROLA BANK (AD)

Podgorica

Zoran Jovanović

Njegoševa 23 a Nikšić

+381 83 212 615

 

856

ZOLEX BANK (AD)

Podgorica

Vera Ostojić

Ul. Slobode 64 Podgorica

+381 81 244 849