Upravljanje i rukovođenje Centralnom bankom

 

 

Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke Crne Gore, koji čine   sedam članova - četiri izvršna funkcionera Cenralne banke Crne Gore i tri člana koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci.

Pored toga što upravlja Centralnom bankom, Savjet utvrđuje politike u skladu sa zakonom, donosi propise, preporuke i naloge koje izdaje Centralna banka, odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad banaka, finansijskih institucija i sistema platnog prometa i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom

Odluke koje Savjet donosi a koje imaju karakter opštih akata – propisi- objavljuju se u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Savjet odlučuje na sjednici. Za održavanje sjednice neophodno je prisustvo najmanje pet članova. Sjednice se održavaju najmanje jednom mjesečno. Zapisnik sa sjednica Savjeta vodi sekretar Savjeta.

Centralna banka Crne Gore je osnovana Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, koji je Skupština Republike Crne Gore donijela u novembru 2000. godine. Osnivanjem Centralne banke Crne Gore, Republika Crna Gora je dobila samostalnu i nezavisnu organizaciju odgovornu za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa.