CURRICULUM VITAE

 

 

Ime: Radoje

Prezime: Žugić

Datum rođenja:  3. 4. 1961. godine

Mjsto rođenja: Novakovići – Žabljak

Bračni status: oženjen, otac troje djece

 

Obrazovanje:

1987. god – magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

1984. god  - diplomirao na Ekonomskom  fakultetu u Podgorici

Znanje stranih jezika:

Ruski

Profesionalna karijera:

2001. god – član Savjeta i zamjenik generalnog direktora Centralne banke za poslove platnog prometa

1996 – 2001 - Direktor Filijale Podgorica – Zavod za obračun i plaćanja

1992 – 1996 – sekretar Direkcije javnih prihoda Republike Crne Gore

Objavljeni radovi i stručne rasprave:

Izmjena strukture privrede – uslov privredne reforme – “Glasnik Privredne komore Crne Gore”

Međuzavisnost efektivnosti investicija I strukture privrede na primjeru privrede Crne Gore – “Praksa” Podgorica

Efektivnost investicija u Crnoj Gori – “Praksa” Podgorica

Aspekti reforme platnog sistema u Crnoj Gori I I II – “Računovodstvo I finansije” I “Računovodstveni savjetnik” – Podgorica

Specijalizacije u zemlji:

Ocjena investicionih projekata u praksi

vIše programa inovacije ekonomskih znanja iz oblasti finansija I računovodstva

Specijalizacije i radno angažovanje u inostranstvu:

Međunarodna konferencija “Kliring institucije Centralne i Istočne Evrope”, Dubrovnik , septembar 2001. godine