B I O G R A F I J A

 

 

Ljubiša Krgović

predsjednik Savjeta Centralne banke

 

 

Rođen je 1957. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beranama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta Crne Gore 1980. godine, a 1990. magistrirao na Beogradskom univerzitetu u oblasti međunarodne ekonomije. 

Govori engleski i njemački jezik. Obavio veći broj specijalizacija u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i samostalno radio na više naučnih, stručnih I investicionih projekata u Institutu za društveno-ekonomska istraživanja. Po nacionalnosti je Crnogorac. Oženjen je, supruga Ljiljana, rođena Ilić, i otac četvoro djece (kćerka Marija i sinovi Stefan, Borislav i Bojan).

Za predsjednika Savjeta Centralne banke Crne Gore imenovala ga je Skupština Republike 15. marta 2001. godine. 

 

Prethodno radno angažovanje:

2000 - 2002. Predsjednik Komisije za hatije od vrijednosti
2000 - 2001. Potpredsjednik Vlade Crne Gore za finansijski sistem i javnu potrošnju
1999 - 2001. Član Monetarnog savjeta Narodne banke  Crne Gore
1995 - 1999. Vice-guverner  Narodne banke Jugoslavije
1992 - 1994. Savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore
1991 - 1992. Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
1983 - 1991. Istraživač na Ekonomskom institutu Univerziteta Crne Gore