CURRICULUM VITAE

 

 

Ime: Goran

Prezime: Knežević

Datum rođenja: 10. 12. 1963. godine

Mjesto rođenja: Livno

Bračni status: oženjen, otac dvoje djece

 

Obrazovanje:

1987. god – diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Magistrirao je iz oblasti makroekonomske politike na temu  “Optimizacija portfolija”

Znanje stranih jezika:

engleski

Profesionalna karijera:

2001. god – član Savjeta i zamjenik generalnog direktora Centralne banke Crne Gore za poslove kontrole banaka

1999 – 2001 – šef Finansijske službe u Sektoru za ekonomsko finansijske poslove u Pošti Crne Gore

1997 – 1999 – samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija Crne Gore

Specijalizacije:

stručni ispit za rad u organima državne uprave

sertifikat za brokera

ovlašćeni projekt menadžer

programi za revizore u organizaciji Ministarstva finansija Crne Gore i revizorske kuće “Coopers & Laybrand”

Program “Planiranje i ocjena projekata” – u organizaciji Vlade Crne Gore I Evropskog centra za mir I razvoj

Brojni programi obuke o finansijskim tržištima

Kursevi S.E.N.C.S.E.  u  Hagu I Vašingtonu u organizaciji Vlade Crne Gore i Marshall   centra (certifikat  mentora – trenera za nacionalnu banku)

Seminari, studijska putovanja u zemlji i inostranstvu

Duže specijalizacije u inostranstvu:

1988 - 1989 - šestomjesečni boravak u Londonu

2002  - Tronedjeljni program u Međunarodnom centru za menadžere u Sektoru finansijske kontrole u Torontu.

Poslovne reference:

Učešće u izradi  investicionih programa I projekata iz domena finansija, proizvodnje i pružanja usluga

Izrada završnih računa za privredne subjekte različite vlasničke strukture

Pružanje konsultantskih usluga iz domena finansija, računovodstva i organizacije

Revizija finansijskih izvještaja

Radi na  projektima privatizacije i formiranju institucija tržišta kapitala

Članstvo u profesionalnim asocijacijama:

Član Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore