CENTRALNA BANKA CRNE GORE vrši ispravku

 

 

 

POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE BROJ  012

za zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore –platni promet Podgorica, objavljenog  u dnevnom listu »Pobjeda« i »Publika«, 3.08.2003. godine

 

 

 

 

 

u tački VII. stav 2 se mijenja i glasi:

 

»Za banku koja zakupi šalter salu u cjelini i preuzme više od jednog zaposlenog po šalteru, visina ponuđene zakupnine se može umanjiti do 50%.«