CENTRALNA BANKA CRNE GORE  objavljuje

 

OTVORENI MEĐUNARODNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

 

 

 

I.               Predmet poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu:

 

-         Sistem pokretnih regala - na ručni pogon, ili

-         Sistem pokretnih regala - na električni pogon radi smještaja arhivske građe.

 

Pokretni regali moraju biti metalni, zatvoreni i sa centralnim zaključavanjem.

 

Skica arhive neophodna za dostavljanje ponude može se podići u Centralnoj banci Crne Gore - Podgorica, Nemanjina obala br. 7, u kancelariji br. 6 (prizemlje) svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva.

 

II.             Ponuda mora da sadrži:

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača,

-         bonitet ponuđača,

-         cijene iskazane u €,

-         uslovi i način plaćanja,

-         rok isporuke,

-         opcija važenja ponude,

-         reference ponuđača,

-         garantni rok i

-         garancija banke u visini 2% od vrijednosti ponude.

 

III.            Rok za podnošenje ponude je 12 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Ponude dostaviti neposredno u Arhivu Centralne banke Crne Gore, Podgorica ili preporučenom pošiljkom u zapečaćenim kovertama sa naznakom: "Ponuda - ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda".

 

Osoba za kontakt: 067/561-174