Centralna banka Crne Gore, ponovo raspisuje

 

 

 

 

Poziv za javno nadmetanje br. 013

za zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore

Platni promet u Podgorici

 

 

I.                     Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Podgorici u cjelini ili djelovima, koji je namijenjen isključivo za obavljanje bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

A)    Filijala Podgorica

 

Poslovni prostor se nalazi u poslovnoj zgradi u ulici Novaka Miloševa b.b. ukupne površine 2.630,86 m2 i sastoji se od:

 

·        suterena, površine 800,41 m2 u kome se nalazi dnevni i noćni trezor i garaža;

 

·        prizemlja, površine 588,38 m2 u kome se nalazi šalter sala sa 23 šaltera i 4 kancelarije;

 

·        prvog sprata:

 

-         površine 183,02 m2 u kome se nalazi šalter sala sa 10 šaltera i 2 kancelarije;

-         površine 517,60 m2 u kome se nalazi računski centar (8 kancelarija i 2 sale za računare i sortiranje) i 7 kancelarija.

 

·        drugog sprata, površine 175,45 m2  u kome se nalazi 5 kancelarija (kabinet);

·        trećeg sprata površine 366,00 m2 u kome se nalaze 2 kancelarije, hol i velika sala za sastanke.

 

B)   Poslovnica Podgorica

 

Poslovni prostor se nalazi u suterenu Poslovnog centra Kruševac u Ulici Cetinjski put b.b., ukupne površine 206,42 m2.

 

U poslovnom prostoru nalazi se šalter sala sa 13 šaltera, 2 kancelarije i trezorom.

 

Poslovni prostori su opremljeni kancelarijskim namještajem i računarskom opremom, a šalter sale i trezori alarmnim sistemima i ostalom opremom koja obezbjeđuje visok nivo efikasnosti i sigurnosti u obavljanju bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je ukupno 94 radnika.

 

 

II.               Pravo učešća na javnom nadmetanju za zakup svakog pojedinačnog poslovnog prostora imaju banke kojima je Centralna banka Crne Gore izdala dozvolu za rad.

 

III.              Početna cijena zakupa po m2 iznosi mjesečno:

 

-         za Filijalu Podgorica  13 €

 

-         za Poslovnicu Podgorica  13 €

 

Zakup opreme posebno se ugovara sa odabranim ponudjačima.

 

IV.           Ponuda mora da sadrži:

 

1.      naziv i tačnu adresu ponuđača;

2.      pismo o namjeni da će banka u zakupljenom prostoru obavljati poslove platnog prometa;

3.      površinu prostora, odnosno specifikaciju ukoliko se ponuđač odluči na dio poslovnog prostora koji se uzima u zakup;

4.      ponuđenu zakupninu po m2;

5.      broj zaposlenih koji se preuzima iz Centralne banke Crne Gore u radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

Ukoliko se ponuda podnosi za oba poslovna prostora, podaci iz tačke 3.4. i 5. daju se po pojedinom poslovnom prostoru.

 

V.                 Ponude se mogu dostaviti do 14.10.2003.g. do 15,00 časova, poštom na adresu   Centralna banka Crne Gore, Ul. Nemanjina obala br. 7., Podgorica, ili lično u arhivi Centralne banke kancelarija br.6.

 

            Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom »Ponuda br.013- ne otvarati prije zavanične sjednice Komisije«.

 

VI.               Javno otvaranje ponude obaviće se u prostorijama Centralne banke Crne Gore dana 15.10.2003.godine u 12,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

VII.              Kriterijum za odabir najpovoljnijeg ponuđača po pojedinom poslovnom prostoru su:

 

1.   najviša ponuđena zakupnina po m2,

2.   broj preuzetih radnika Centralne banke Crne Gore - Platni promet, i

3.   površina prostora koji se zakupljuje.

 

 

VIII.            U slučaju preuzimanja:

- 10 i više zaposlenih radnika, visina ponudjene zakupnine se može umanjiti do 70%;

- 6 i više zaposlenih radnika, visina ponudjene zakupnine se može umanjiti do 35%;

 

Ukoliko punudjač bude zainteresovan da uzme u zakup cjelokupno opisani poslovni prostor Filijale ili Poslovnice, visina ponudjene zakupnine se može pored umanjenja iz stava 1. dodatno umanjiti do 20%.

 

IX.               Sa odabranim ponuđačem zaključiće se ugovor o zakupu na neodređeno  vrijeme.O rezultatima će ponuđači biti pismeno obaviješteni.

 

X.                 Dodatne informacije se mogu dobiti od:

 

- Marković Olge, telefon 081/230-351

- Radonjić Đura, telefon 081/230-063