SPECIFIKACIJA

po Pozivu za javno nadmetanje br.014 /05 za kovanje reprint izdanja crnogorskog kovanog novca

 

 

1. Karakteristike i količina kovanica

 

 

Apoen

Težina u g

Prečnik u mm

Količina  (kom.)

Plemeniti metali i legure

100 perpera

33,88 (+2‰;-0,0‰)

37 (±0,05)

300

Zlato (900/1000)

20 perpera

6,78 (+2‰;-0,0‰)

21 (±0,05)

1.000

Zlato

(900/1000)

10 perpera

3,39 (+2‰;-0,0‰)

19(±0,05)

1.000

Zlato

(900/1000)

5 perpera

24 (+6‰;-2‰)

36 (±0,05)

1.000

Srebro (925/1000)

2 perpera

10(+6‰;-2‰)

27 (±0,05)

1.000

Srebro

(925/1000)

1 perper

5(+6‰;-2‰)

23 (±0,05)

1.000

Srebro (925/1000)

20 para

4 (±0,150)

21(±0,100)

4.000

Ni (99,99%)

10 para

3 (±0,150)

19(±0,100)

4.000

Ni (99,99%)

2 pare

3,33 (±0,150)

19(±0,100)

4.000

Legura Cu 95, Sn 4 Zn 1

1 para

1,66 (±0,100)

17(±0,100)

4.000

Legura Cu 95, Sn 4 Zn 1

 

 

2.  Pakovanje

- specifikacija prema kolekcijama-

 

 

1. Kolekcija kompletnog CKN” (10 apoena)

 

materijal: box koža

količina: 50 komada

unutrašnje dimenzije kutije u mm: 205/147/24

 

 

2. Kolekcija 3 zlatnika i 3 srebrnjaka

 

materijal: box koža

količina: 50 komada

unutrašnje dimenzije kutije u mm: 162 /129/ 22

 

 

 

3. Kolekcija  3 zlatnika

 

materijal: box koža

količina: 50 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 98,5/128,5/11,5

 

4. Kolekcija “ zlatnik od 20 perpera i srebrnjak 2 perpera”

 

materijal: box koža

količina: 400 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 94/105/22,6

 

5. Kolekcija “ zlatnik 10 perpera I srebrnjak 1 perper”

 

materijal: box koža

količina: 400 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 94/105/22,6

 

6. Zlatnik 100 perpera

 

materijal: box koža

količina: 150 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 94/105/22,6

 

7. Zlatnik 20 perpera

 

materijal: box koža

količina: 450 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 84/92/14

 

8. Zlatnik 10 perpera

 

materijal: box koža

količina: 450 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 84/92/14

 

9. Kolekcija 3 srebrnjaka

 

material: skivertex

količina: 200 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 98.5/128.5/11.5

 

 

10. Kolekcija “ 3 srebrnjaka i 4 apoena para”

 

materijal: skivertex

količina: 200 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 162/129/22

 

 

 

11. Srebrnjak 5 perpera

 

materijal: skivertex

količina: 500 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 94/105/22,6

 

 

12. Srebrnjak 2 perpera

 

materijal: skivertex

količina: 100 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 65/74,4/10,8

 

 

13. Srebrnjak 1 perper

 

materijal: skivertex

količina: 100 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm: 65/74,4/10,8

 

 

14. Kolekcija 4 apoena para

 

materijal: plastika sa plišanim ležištem

količina: 3.750 komada

unutrašnja dimenzija kutije u mm:_________

 

Napomena:

Rješenje  za pakovanje kolekcije 4 apoena para (stavka 14) nije konačno definisano. Naručilac zadržava pravo da izmijeni dizajn pakovanja ove kolekcije, čija bi konačna verzija bila gotova prije zaključenja ugovora.