Saopštenja - Oktobar 2008. godine

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 30.10.2008. godine

 

Nedjelja štednje CBCG 2008

Centralna banka Crne Gore petu godinu za redom, povodom Svjetskog dana štednje, 31. oktobra, organizuje akciju Nedjelja štednje CBCG, 2008.

   U ovoj akciji svi mališani rođeni u Crnoj Gori u Nedjelji štednje CBCG, od 31. oktobra do 6. novembra 2008, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 200 eura. Jedna poslovna banka za koju se roditelji odluče, uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos (ukupno 400 eura) oročava se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti.

Centralna banka Nedjelju štednje 2008, organizuje u saradnji sa: Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Hipotekarnom bankom, Hypo  Alpe-Adria bankom, Invest bankom Montenegro, Komercijalnom Bankom AD Budva, NLB Montenegrobankom, Opportunity bankom, Podgoričkom bankom Societe Generale Group i Prvom bankom Crne Gore. Roditelji štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih djeteta.

Centralna banka Crne Gore je u dosadašnjim akcijama ukupno poklonila 57,4 hiljade eura djeci rođenoj tokom Nedjelje štednje. Akcija CBCG tradicionalno posvećena najmlađoj populaciji, je i prethodnih godina realizovana u saradnji sa većinom banaka koje su davale posebne pogodnosti novim štedišama. Tako je na primjer, tokom prošlogodišnje akcije Nedelja štednje iznos nove štednje  povećan za 9,3 miliona eura. Štednja stanovništva je postala snažan pokretač privrede i na kraju septembra ona je dostigla iznos od  1,1 milijarde, što je predstavljalo rast od 20,7% u odnosu na septembar prethodne godine, odnosno 9,3% u odnosu na kraj prethodne godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 24.10.2008. godine

 

Crnogorski bankarski sektor je likvidan, solventan i stabilan

 Savjet Centralne banke, na sjednici, predsjedavao guverner Ljubiša Krgović,  razmatrao je Studiju o potencijalnim uticajima globalne finansijske krize na bankarski sistem Crne Gore, a vezano za najnoviji razvoj događaja. U Studiji je sprovedeno stresno testiranje bankarskog sistema i zaključeno da bi bankarski sistem imao visok stepen stabilnosti, likvidnosti i solventnosti i u slučaju pojave izuzetno nepovljnih događaja, za koje postoji mala vjerovatnoća da bi se mogli odigrati.

Kao preventivu od prelivanja efekata globalne krize na crnogorski bankarski sistem, a u skladu sa Zakonom o mjerama za zaštitu bankarskog sistema, Savjet je donio set Odluka iz podzakonske regulative kojima će se moći pružiti podrška bankarskom poslovanju. Odluka o korišćenju obavezne rezerve banaka kod CBCG, na period duži od jednog dana, omogućila bi bankama da, uz prethodno odobrenje Centralne banke, koriste do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. Savjet je takođe, usvojio i Odluku o odobravanju kratkoročnih pozajmica bankama, na period koji nije duži od 30 dana. Centralna banka bi odobravala sredstva proporcionalno učešću banaka u ukupnoj aktivi svih banaka iz svog kapitala shodno novom Zakonu. Ove odluke stupaju na snagu prvog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se do 31.12.2009. godine.

Savjet je donio rješenja za izbor članova Odbora direktora Atlasmont banke, Hipotekarne banke, Hipo Alpe-Adria banke, Prve banke Crne Gore i Komercijalne banke AD Budva. Centralna banka će u narednom periodu nastaviti da pažljivo prati dešavanja na svjetskom tržištu, kako bi na vrijeme preventivno djelovala u cilju zaštite domaćeg bankarskog sistema, od eventualnih prelivanja efekata globalne finansijske krize, zaključio je Savjet.  

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA

Podgorica, 20.10.2008. godine

Nedjelja štednje CBCG 2008

Centralna banka Crne Gore petu godinu za redom, povodom Svjetskog dana štednje, 31. oktobra, organizuje akciju Nedjelja štednje CBCG, 2008.

U ovoj akciji svi mališani rođeni u Crnoj Gori u Nedjelji štednje CBCG, od 31. oktobra do 6. novembra 2008, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 200 eura. Jedna poslovna banka za koju se roditelji odluče, uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos (ukupno 400 eura) oročava se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti. Centralna banka Nedjelju štednje 2008, organizuje u saradnji sa: Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Hipotekarnom bankom, Invest bankom Montenegro, Komercijalnom Bankom AD Budva, NLB Montenegrobankom, Opportunity bankom, Podgoričkom bankom Societe Generale Group i Prvom bankom Crne Gore. Roditelji štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih djeteta.

Centralna banka Crne Gore je u dosadašnjim akcijama, ukupno poklonila 57,4 hiljade eura djeci rođenoj tokom tzv. Nedjelje štednje. Akcija CBCG tradicionalno posvećena najmlađoj populaciji, je i prethodnih godina realizovana u saradnji sa većinom banaka koje su davale posebne pogodnosti novim štedišama. Tako je na primjer, tokom prošlogodišnje akcije Nedelja štednje, iznos nove štednje  povećan za 9,3 miliona eura.

Štednja stanovništva je postala snažan pokretač privrede i na kraju septembra, dostigla je iznos od 1,1 milijarde eura. Crnogorski bankarski sektor je nesumnjivo, jedan od najvažnijih pokretača privrednog razvoja i jedna od oblasti u kojoj su reforme najbrže i njuspješnije sprovedene. Za devet mjeseci 2008. godine, depoziti su povećani za 94,8 miliona eura ili 9,3%, dok je godišnji porast iznosio 190,9 miliona eura ili 20,7%. Bolju sliku o porastu depozita stanovništva, dobijamo nakon poređenja sa 2002. godinom, jer su na kraju 2002. godine, depoziti stanovništva iznosili 22,2 miliona eura, što pokazuje da je ovaj iznos do kraja septembra ove godine, uvećan 50 puta.

Ovu godinu štednje dočekujemo u nepovoljnim eksternim okolnostima, jer tekuća globalna finansijska kriza predstavlja veliki izazov za crnogorski bankarski sistem. Međutim, naš sistem se pokazao otpornim na tekuće probleme, što je potvrda uspješnosti sprovedenih reformi u ovoj oblasti. Da bi smo dodatno osnažili povjerenje u bankarski sistem, Vlada Crne Gore garantuje depozite građana i privrede. Na ovaj način još više ćemo osnažiti štednju u narednom periodu. Hvala Vam na povjerenju!

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 3.10.2008. godine

 

Posljedice globalne krize po regionalni bankarski sistem do sada  indirektne i ograničene

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović, učestvuje na sastanku guvernera jugoistočne Evrope koji se danas i sjutra održava u Sofiji, pod pokroviteljstvom Centralne banke Bugarske. Tema konferencije je globalna ekonomska situacija i uticaj kretanja u SAD i Evropi na reginalno bankarsko tržište i ostale segmente finansijskog sistema.

Guverneri Centralnih banaka Grčke Albanije, Bulgarske, BiH, Kipra, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije, kao i direktori Agencija za superviziju BiH i Republike Srpske, zaključili su na trećem redovnom sastanku bankarskih supervizora, da su posljedice potresa koji su na međunarodnim finansijskim tržištima počeli 2007. godine i koji su nedavno intenzivirani, po ekonomije zemlja jugoistočne Evrope do sada bile indirektne i ograničene.     

U ovom trenutku, banke koje su snažno prisutne u regionu nijesu direktno izložene na tržištima koja trpe potrese. Sve ekonomije zemalja jugoistočne Evrope pokazuju snažan ekonomski rast i otpornost na nestabilnost globalnog finansijskog i ekonomskojg miljea. Međutim, guverneri su takođe potvrdili povećanu nesigurnost izgleda ekonomija jugoistočne Evrope, koja može proisteći iz daljeg usporavanja globalnog ekonomskog rasta i razmjene, u slučaju produžavanja globalnih finansijskih teškoća. U ovakvim okolnostima, oni su naglasili neophodnost zdravih finansijskih i ekonomskih osnova u regionu. U svjetlu dinamičnog kreditnog rasta zabilježenog u većini zemalja jugoistočne Evrope, nadležni supervizorski organi pomno prate likvidnost banaka i kretanje kredita, kako bi se zaštitio kvalitet kreditnog portfolija banaka i finansijska stabilnost. Takođe je važno pooštriti reforme fiskalne, politike prihoda i strukturalne reforme u većini zemalja u regionu, u cilju obuzdavanja inflatornih pritisaka i debalansa tekućeg računa platnog bilansa.

Guverneri Centralnih banaka odlučili su da pored redovne razmjene informacija, takođe razmjenjuju kvantitativne i kvalitativne podatke o razvoju bankarskih sistema jugoistočne Evrope, na godišnjoj i ad hoc osnovi, pripremaju i vode listu supervizora bankarskih grupa za svaku međunarodnu bankarsku grupu, uspostave i vode posebnu ekspertsku grupu za stresno testiranje koja će imati mandat da razvije metodologiju za obavljanje stresnog testiranja, na nivou svake međunarodne bankarske grupe koja je aktivna u regionu.  

Sledeći sastanak guvernera jugoistočne Evrope održaće se u septembru 2009. godine, u Rumuniji.

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 1.10.2008. godine

 

Nedjelja štednje CBCG

 31. oktobar - 6. novembar  2008

Centralna banka Crne Gore petu godinu za redom, povodom 31. oktobra, Svjetskog dana štednje, organizuje akciju ‘Nedjelja štednje CBCG’. U cilju podizanja svijesti o značaju štednje, ovaj dan Banka tradicionalno posvećuje najmlađoj populaciji.

U ovoj akciji, svi mališani koji se rode u ‘Nedjelji štednje’ od 31. oktobra do 6. novembra 2008. godine, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 200 eura. Centralna banka poziva sve poslovne banke u Republici da nam se pridruže i istim iznosom daruju mališane rođene u ‘Nedjelji štednje’. Deponovani iznos (ukupno 400 eura) oročava se na godinu dana, a nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti. Imena banaka učesnica akcije ‘Nedjelja štednje 2008’ biće naknadno objavljena.

Prošlogodišnju akciju ‘Nedjelja štednje 2007’, Centralna banka je realizovala sa Crnogorskom komercijalnom bankom, Atlasmont bankom, Hipotekarnom bankom, IBM bankom, NLB Montenegrobankom, Podgoričkom bankom, Opportunity i Prvom bankom. Dugoročni cilj ove akcije je oživljavanje kulture štednje, stoga pozivamo sve Banke da nam se i ove godine pridruže, a štediše da ne zanemare dobru naviku štednje.