Saopštenja - Novembar 2002. godine

 

 

 

 

Podgorica, 15. 11. 2002. godine  

 

PLATNI PROMET CENTRALNE BANKE POČINJE ISPLATU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE  U PONEDJELJAK 18. 11. 2002. GODINE U 14.00 H

 

U ponedjeljak, 18. novembra t.g. Platni promet Centralne banke počeće isplatu stare devizne štednje štedišama »Montenegrobanke AD« i »Jugobanke AD« u stečaju. Isplata će se vršiti od 14.00 do 20.00 h svakog radnog dana, uključujući subotu.

 

Osnov isplate 

Odluka Vlade Crne Gore donijeta nakon prodaje Jugopetrola i Ugovor između Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore.

 

Kategorije štediša koje imaju pravo na isplatu 

·     Štediše Montenegrobanke AD Podgorica i Jugobanke AD Podgorica, čiji štedni ulozi iznose preko 5.113 eura (10.000 njemačkih maraka) – isplatiće im se po 500 eura;

·     Štediše – penzioneri koji su stariji od 65 godina i oni koji tokom isplate stare devizne štednje navrše 65 godina, čiji je štedni ulog manji od 300 eura - isplatiće im se kompletan iznos. Štedišama iz ove grupe, koji imaju uloge od 300 do 5.112 eura (do 10.000 maraka) isplatiće se po 300 eura;

 

Dokumenta koja štediša treba da da ponesu sa sobom 

·        Štedna knjižica odgovarajuće banke

·        Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola

·        Za isplatu do 300 eura penzionerima, posljednji ček o primljenoj penziji

·        Kod nasljeđa – odgovarajuće sudsko rješenje.

Napomena: ne priznaju se ugovori o poklonu.

 

Jedinice Platnog prometa CBCG u kojima će se vršiti isplata 

Platni promet: Podgorica (štedišama obje banke – filijala i ekspoziture  u Podgorici i Danilovgradu), Ulcinj (štedišama obje banke – filijala Ulcinj), Bar (štedišama obje banke – filijale/ekspoziture Bar), Budva (štedišama »Montenegrobanke« Filijale Budva), Herceg Novi (štedišama »Jugobanke« ekspozitura Herceg Novi i Budva), Cetinje (štedišama »Montenegrobanke« – Filijale Cetinje), Nikšić (štedišama »Jugobanke« – Ekspoziture Nikšić), Bijelo Polje (štedišama »Montenegrobanke« - filijale Bijelo Polje i Mojkovac), Berane (štedišama Jugobanke – Ekspoziture  Berane i Mojkovac) i Rožaju (štedišama Montenegrobanke Filijale Rožaje). 

 

Napomena:

 Devizni štedni ulozi koji glase na druge valute, koje se nalaze na kursnoj listi Centralne banke Crne Gore, isplaćuju se u eurima uz konverziju (srednji kurs) na dan isplate.

 

 

3. 12. 2002. godine    

ZASIJEDAO SAVJET CENTRALNE BANKE  

Savjet Centralne banke održao je svoju 21. sjednicu 29. novembra i 2. decembra t.g.

 Od tema koje su razmotrene na sjednici posebno izdvajamo 

Politiku Centralne banke za 2003. godinu, kojom se utvrđuju ciljevi koje monetarna vlast želi da postigne i mehanizmi za njeno sprovođenje. 

Izvještaji glavnog ekonomiste za septembar i oktobar t.g. takođe su usvojeni na sjednici. Izvještaji prezentiraju rezultate istraživanja realnih, monetarnih i fiskalnih kretanja, promjena u bilansu plaćanja, kretanju na finansijskim tržištima, a obrađuje i događaje od značaja za ekonomiju Crne Gore.  

Akcenti iz izvještja glavnog ekonomiste: 

U septembru i oktobru 2002. evidentiran je porast industrijske proizvodnje na koji je dominantno uticao porast proizvodnje električne energije. I pored pozitivnih trendova posljednjih mjeseci, godišnja industrijska proizvodnja je neznatno (za 0,5%) niža od prošlogodišnje. Sektori usluga i nakon isteka turističke sezone bilježe pozitivne trendove. Inflacija za prvih deset mjeseci u Crnoj Gori je 9% i rezultat je prije svega povećanja cijena poljoprovrednih proizvoda za 18,8% i cijena usluga za 10%. Cijene industrijskih proizvoda su u padu. Očekivana inflacija za 2002. je 12%. Novčana masa je krajem oktobra iznosila 394 miliona eura, a čini je procijenjeni iznos gotovine od 310 miliona eura i depoziti po viđenju od 86 miliona eura. Evidentan je rast depozita po viđenju, kao i rast štednih depozita što govori o vraćanju povjerenja u bankarski sistem. Štednja je krajem oktobra iznosila oko 15 miliona eura, što je značajan porast u odnosu na decembar 2001. kada je bila 5,6 miliona eura. Zabilježen je i porast kredita koje je odobrio bankarski sistem i u oktobru iznosi 111 miliona eura. Deficit tekućeg računa je smanjen za prvih devet mjeseci 2002. za 14 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2001. godinu i iznosi 153 miliona dolara. Ovaj iznos ne uključuje procjene na bazi specijalnih statističkih istraživanja koja sprovodi Centralna banaka na godišnjem nivou, a utiču na dalje smanjenje deficita u tekućem računu. Pokriće deficita tekućeg računa je na kapitalnom računu gdje je zabilježen dodatni priliv od 70 miliona dolara po osnovu privatizacije Jugopetrola i hotelskih preduzeća.  

Donijeto je više Odluka iz nadležnosti Savjeta Centralne banke:  

 Odloženo je usvajanje Odluke o osnivanju kreditnih unija i Odluke o osnivanju mikrokreditnih finansijskih institucija, zbog potrebnih usaglašavanja i mogućih izmjena u zakonskim propisima, koji ove institucije ne tretiraju ili ih tretiraju na način koji nije primjeren međunarodnim standardima u ovoj oblasti. 

Licenciranje banaka za obavljanje platnog prometa, novi pilot projekti banaka koje, prema utvrđenoj dinamici preuzimaju poslove platnog  prometa Centralne banke razmatrani su na ovoj sjednici, kao i niz drugih pitanja iz djelokruga Centralne banke. 

Sjednicom je rukovodio predsjednik Savjeta, g. Ljubiša Krgović.