Saopštenja - Maj 2008. godine

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 29.5.2008. godine

Mjere Centralne banke zaustavile kreditnu ekspanziju

       Savjet Centralne banke na sjednici kojom je predsjedavao Ljubiša Krgović, predsjednik Savjeta, usvojio Finansijski izvještaj CBCG sa izvještajem nezavisnog revizora i kvartalni izvještaj glavnog ekonomiste za januar-mart 2008.

      Prema tom izvještaju, prvi kvartal 2008. godine karakterisao je rast ekonomske aktivnosti. Bruto domaći proizvod iznosio je 586,6 miliona eura, što predstavlja realni rast od 8,1% u odnosu na isti period prošle godine. Brz rast je registrovan u oblasti turizma, građjevinarstva, šumarastva, industrijske proizvodnje i dr. Ovi podaci svrstavaju Crnu Goru u grupu privreda u tranziciji sa najbržim ekonomskim rastom.

  Mjere Centralne banke za zaustavljanje kreditne ekspanzije pokazale su se  veoma efikasnim. Stopa rasta kredita na kraju prvog kvartala iznosila je 9,8% i ukoliko bi se nastavila ovakva tendencija do kraja godine, godišnja stopa rasta iznosila bi oko 39%, što je u potpunosti u skladu sa nivoom koji je targetirala CBCG. U odnosu na I kvartal 2007. godine, stopa rasta kredita je bila niža za gotovo četiri puta.    

  Inflacija kao globalni fenomen, podstaknuta je finansijskom krizom, rastom cijena nafte i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Prognoze pokazuju da bi se u 2008. stopa inflacije u EU mogla približiti brojci od 4%. Kontinuirani rast cijena nafte i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda direktno utiče i na rast inflacije u Crnoj Gori.

   Deficit na tekućem računu platnog bilansa Crne Gore je u prvom kvartalu 2008, iznosio 390,9 miliona eura ili 66,6% BDP-a, što je za 80,3% više nego u istom periodu prošle godine. Priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru, tokom prvog kvartala iznosio je 215,2 miliona eura, dok je istovremeno, odliv iznosio 85,7 miliona eura.

   Državni dug Crne Gore na kraju prvog kvartala iznosio je 788 miliona eura, odnosno 29% od procijenjenog BDP-a. Broj turista koji je posjetio Crnu Goru u prva tri mjeseca 2008. godine viši je za 26,2%, a broj ostvarenih noćenja za 53%, u odnosu na isti period lani. Prihodi od turizma iznosili su 16,6 miliona eura, što predstavlja povećanje od 90,9%.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 22.5.2008. godine

Krgović na samitu Kluba guvernera u Tirani

 

  Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović učestvuje na  sastanku Kluba guvernera zemalja centralne Azije, crnomorske regije i Balkana, koji se 23. i 24. maja, održava u Albaniji. Ovogodišnji sastanak Kluba posvećen je tržišnim izazovima i ekonomskoj situaciji u zemljama članicama Kluba, kao i jačanju finansijskog sistema zemalja u tranziciji.  

  Domaćin ovog skupa je Centralna banka Albanije a sastanku Kluba prisustvuju i guverneri i visoki predstavnici centralnih banaka Ruske federacije, Grčke, Turske, BiH , Makedonije, Srbije, kao i guverneri Bugarske, Kazahstana, Kirgistana, Izraela, Azerbejdžana, Ukrajine, Jermenije i Rumunije. Klub guvernera. je prestižna regionalna organizacija osnovana s ciljem očuvanja stabilnosti  ukupnog bankarskog sistema i razvoja saradnje između centralnih banaka koje okuplja.  

  Centralna banka Crne Gore prošle godine je bila domaćin sastanka Kluba Guvernera, koji je održan krajem septembra, u Budvi.