Saopštenja - Maj 2003. godine

 

 

 

 

Podgorica, 20. 5. 2003. godine 

 

MISIJA MMF-A POSJETILA CRNU GORU   

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi g. Emanuel Zervudakis (Emmanuel Zervoudakis), šef  misije  MMF-a za Srbiju i Crnu Goru u Odjeljenju za Evropu, boravila je 19. i 20. maja u Crnoj Gori.  Domaćini misiji MMF-a bili su Ministar finansija u Vladi Crne Gore, g. Miroslav Ivanišević i predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore, g. Ljubiša Krgović.  Cilj  posjete Podgorici je druga revizija produženog aranžmana sa stanovišta makroekonomskih kretanja u Crnoj Gori i sagledavanje stepena realizacije dogovorenih politika u fiskalnom,  finansijskom i drugim sektorima. 

Tokom posjete na radnom nivou su razmotreni, a na sastanku sa Krgovićem i Ivaniševićem sumirani rezultati posjete vezani za sljedeće teme revizije: 

 Izraženo je  obostrano zadovoljstvo ostvarivanjem procesa  reformi  i nivoom ostvarene međusobne saradnje.  

Misija nastavlja boravak u Beogradu do 29. maja t.g, kada će sa delegacijama Srbije i  Crne Gore i ministrom  za međunarodne ekonomske odnose državne zajednice obaviti završne razgovore. 

U delegaciji MMF-a, bio je i stalni predstavnik MMF-a u Srbiji I Crnoj Gori, g. Džošua Čarap (Joshua Charap).   

 

 

 

Podgorica, 20. 5. 2003. godine 

 

ODBIJENO IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AFILIJACIJI VOJVOĐANSKE BANKE  

Savjet Centralne banke Crne Gore, predsjedavao Ljubiša Krgović, predsjednik Savjeta, razmotrio je, na svojoj 30. sjednici održanoj 19. 5. t.g,  niz pitanja značajnih za monetarni i bankarski sistem Crne Gore.  

Posebno značajno pitanje bilo je izdavanje dozvole za rad Afilijaciji Vojvođanske banke. Dozvola za rad afilijacije Vojvođanske banke u Podgorici nije data zato što: 

 

Transfer platnog prometa u poslovne banke 

Montenegrobanci a.d. Podgorica  izdato je rješenje za obavljanje platnog prometa u zemlji, u međubankaskom platnom sistemu i žiro sistemu čiji je operater Centralna banka Crne Gore za filijalu u Budvi i ekspozituru u Tivtu, a Euromarket banci a.d. Podgorica izdato je rješenje za obavljanje platnog prometa u zemlji  za poslovne jedinice Budva i Kotor.  

Savjet se upoznao sa rješenjima zamjenika generalnog direktora za kontrolu banaka da se nevladinoj fondaciji Agroinvest i nevladinom udruženju Alter Modus iz Podgorice da mogu odobravati namjenske kredite za realizaciju projekata i aktivnosti utvrđenih Odlukom o mikrokreditnim finansijskim institucijama. 

Savjet je takođe usvojio Izvještaj glavnog ekonomiste za mart 2003. godine, koji će biti prezentiran na veb sajtu Centralne banke – cb-cg.org

Savjet je razmotrio i niz drugih pitanja iz svoje nadležnosti.