Saopštenja - Jun 2002. godine

 

 

 

 

Podgorica, 11.6. 2002. godine 

  MONTENEGROBANCI DATO ODOBRENJE ZA DALJI RAD  

Privremena uprava koja je sprovedena u proteklom periodu u »Montenegrobanci« ad Podgorica, dala je očekivane rezultate. Banka je reorganizovana i vraćena akcionarima na upravljanje. U saradnji sa međunarodnim povjerenicima preduzimaju se mjere usmjerene ka privatizaciji banke. Savjet Centralne banke ocijenio je da je »Montenegrobanka« usaglasila svoja akta i poslovanje sa Zakonom o bankama, da posjeduje potreban rizični kapital, te da pozitivni finansijski rezultati u njenom poslovanju čine osnov za izdavanje odobrenja za dalji rad.

Savjet je na sjednici održanoj 10. juna t.g, kojom je predsjedavao Ljubiša Krgović, predsjednik Savjeta, donio i odluku o smanjenju nivoa obavezne rezerve  banaka sa 70% na 60% i plaćanju kamate na obaveznu rezervu banaka izdvojenu kod Centralne banke. 

Savjet je donio i niz drugih odluka iz svoje nadležnosti