Saopštenja - Jul 2003. godine

 

 

 

 

Podgorica, 7. 7. 2003. godine  

 

O ODUZIMANJU DOZVOLE ZA RAD EKOS BANCI AD PODGORICA 

 

Na svojoj 33. sjednici, Savjet Centralne banke Crne Gore je, rukovodeći se pravnim shvatanjem Vrhovnog suda Republike Crne Gore, dopunjavajući staro donio novo rješenje o oduzimanju dozvole za rad Ekos banci AD Podgorica.  

Dopuna pomenutog rješenja odnosi se na širu elaboraciju činjeničnog stanja koje je Savjet Centralne banke imao u vidu prilikom oduzimanja dozvole za rad i pružanje odgovora na primjedbe Ekos banke iskazane protiv činjeničnog stanja utvrđenog od strane kontrole Centralne banke, koja je prethodila oduzimanju dozvole za rad. 

Da podsjetimo, razlozi za donošenje ovakvog rješenja su sljedeći: 

·        Ekos banka je učinila više povreda odredbi zakona koje su takve prirode da se ne mogu otkloniti primjenom mjera za ozdravljenje banke

·        Obavljanjem poslova suprotno zakonu, Ekos banka se upustila u nesigurne i nesolidne poslove koji su prouzrokovali gubitak i pad nivoa kapitala.

  

 

 

Podgorica, 4.7.2003. godine 

 

ZASJEDAO SAVJET CENTRALNE BANKE

 

Na 32. sjednici Savjeta Centralne banke, kojom je predsjedavao Ljubiša Krgović, predsjednik Savjeta, razmotren je niz tekućih aktivnosti i novih inicijativa: 

Akcenti: 

 Savjet je razmotrio i niz drugih pitanja od značaja za funkciju Centralne banke.