Saopštenja - Jul 2002. godine

 

 

 

 

 18. 7. 2002. godine   

REFORME U FINANSIJAMA I BANKARSTVU

SARADNJA SA AMERIČKIM PROGRAMOM SEED

Ministar finansija u Vladi Crne Gore, g. Miroslav Ivanišević i predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore, g. Ljubiša Krgović razgovarali su danas u Podgorici sa  g. Džejmsom Robertsom (James Roberts), direktorom Programa za podršku istočno-evropskim demokratijama (SEED –  Support for Eastern European Democracies). U razgovoru su učestvovali i g. Robert Norman, vršilac dužnosti generalnog konzula SAD u Crnoj Gori i g. Hauard Hendler (Howard Handler), direktor USAID-a za Crnu Goru.

Na sastanku su razmijenjene informacije o dosadašnjim reformama u oblasti finansija i bankarstva, ostvarivanju finansijske i ekspertske pomoći našoj Republici.

Postignuti nivo reformi i planovi za naredni period čine osnov za nastavak finansijske i ekspertske pomoći američkih programa  Crnoj Gori.

 

 

 8. 7. 2002. godine   

 IVANIŠEVIĆ I KRGOVIĆ RAZGOVARALI SA DELEGACIJOM MMF-A U PODGORICI   

Danas su gospoda Miroslav Ivanišević, ministar finansija i Ljubiša Krgović, predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore bili domaćini delegaciji Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio gospodin Emanuel Zervoudakis, šef Misije MMF- a  za Jugoslaviju. 

Cilj posjete bio je prvi pregled ostvarivanja progresa u okviru Produženog sporazuma sa MMF-om.    

Domaćini su upoznali g. Zervoudakisa sa ostvarivanjem aranžmana sa MMF-om i  prioritetima implementacije ekonomskih reformi, prije svega sistema trezora, nove regulative i ostvarivanja fiskalne politike, reformama i novinama u bankarskom sistemu, reformama u oblasti penzijskog osiguranja i novim zakonskim projektima. Takođe su razmotrena  i makroekonomska kretanja. 

Očekuje se da Misija MMF-a na kraju posjete Crnoj Gori i Srbiji pripremi Memorandum. Ovaj dokumenat, kao i drugi izvještaji koje će članovi misije pripremiti činiće osnov za dalje dogovore, koji će uslijediti u oktobru ili novembru tekuće godine.