Saopštenja - Januar 2004. godine

 

 

 

 

Podgorica,  27. 1. 2004. godine     

 

VRHOVNI SUD POTVRDIO RJEŠENJE CENTRALNE BANKE O ODUZIMANJU DOZVOLE ZA RAD EKOS BANCI  

 

 Centralna banka Crne Gore ovih dana dobila je još jednu potvrdu  utemeljenosti svoje konzistentne politike i strategije orijentisane ka očuvanju zdravog bankarskog sistema, principijelnoj i dosljednoj primjeni zakonskih propisa i jednakom tretmanu svih banaka u okviru svoje kontrolne funkcije. Naime, Vrhovni sud Crne Gore, presudom od 25.12.2003. godine, odbio je tužbu kojom je Ekos banka AD – Podgorica, dio njenih akcionara i bivših radnika tražio da taj sud ukine rješenja Centralne banke kojima je Ekos banci oduzeta dozvola za rad i pokrenut postupak likvidacije. 

Pojašnjenje razloga za oduzimanje dozvole za rad i otvaranja postupka likvidacije nad Ekos bankom u ponovljenim rešenjima Centralne banke, Vrhovni sud je ocijenio valjanim, osnovanim i na zakonu utemeljenim. Time je još jedan od brojnih postupaka vođenih pred sudom riješen u korist odluka koje je donijela Centralna banka.  

Pokušaji da se odluke Centralne banke prikažu kao nedosljedne i motivisane razlozima koji nemaju stručnu i profesionalnu osnovanost, definitivno su izgubili svoju podlogu. Ti razlozi su u toku upravnog spora kod Vrhovnog suda više puta javno saopšteni od strane tužioca – vlasnika Ekos banke, u pokušaju da se odluka suda prejudicira, a javnost dezinformiše. Centralna banka ni tada, ni sada, pa ni ubuduće, neće prihvatati medijske obračune usmjerene na diskreditaciju ove institucije iznošenjem paušalnih i lično motivisanih ocjena.  

Centralna banka Crne Gore nastaviće sa postupkom likvidacije Ekos banke na istim osnovama na kojima je to činila i do sada – dosljednom primjenom zakonskih propisa i u najboljem interesu povjerilaca, rasterećena svih sumnji i nedoumica nametanih iz krugova koji imaju posebne interese i koje su  mogle  ovaj postupak usporavati i u odredjenoj mjeri ga opstruirati. Dosadašnji postupak likvidacije nad ovom bankom potvrdio je opravdanost oduzimanja dozvole za rad ovoj banci.