Saopštenja - Januar 2002. godine

 

 

 

 

17. 1. 2002. godine

 ZAMIJENJENO PREKO 100 MILIONA MARAKA

 U Crnoj Gori je do 13:00 h 17. januara konvertovano preko 100 miliona DEM u 51 256 145 eura. 

Ispuštanjem treće tranše, u kanalima platnog prometa u Crnoj Gori,  trenutno je preko 85 miliona eura.

 

 

16. 1. 2002. godine

 KONVERZIJA I DALJE GLAVNA TEMA

 a) Euro u Crnoj Gori 

U Crnoj Gori je do 14:00 h 16. januara konvertovano 45 856 145 eura, odnosno oko 90 miliona maraka.

U poslovnim bankama je do 16. januara 4.472 gradjana  zamijenilo 29 002 047 DEM, 51 666 000 ITL, 56 210 ATS, 60 000 BEF, 47 950 FRF, 49 000 GRD, 910 NLG i 164 000 ESP za 14 869 622 eura, od čega je u Podgoričkoj banci zamijenjeno 6 918 629 eura, u Crnogorskoj komercijalnoj 4 020 427 eura, u Euromarket banci 2 097 759 eura i u Hipotekarnoj banci 1 832 807 eura.

Posredstvom Platnog prometa Centralne banke 7.902 građanina je zamjenilo 32 818 249 DEM u 16 779 708 eura. Isplatom zarada i ostalih ličnih primanja, putnih troškova i dnevnica konvertovano je još 14 206 815 eura. 

Struktura konverzije za građane po opštinama je sljedeća: 

 

Grad

Iznos EUR

Broj Gradjana

Podgorica

3 598 997

1 727

Andrijevica

109 815

67

Bar

787 923

35

Berane

1 170 476

576

Bijelo Polje

1 559 982

696

Budva

1 280 091

551

Cetinje

795 900

383

Danilovgrad

128 805

75

Herceg Novi

1 052 349

393

Kolašin

79 534

57

Kotor

643 030

313

Mojkovac

167 707

114

Nikšić

1 323 769

714

Plav

491 900

249

Pljevlja

1 116 229

497

Plužine

53 583

37

Rožaje

649 857

276

Šavnik

20 839

43

Tivat

310 763

135

Ulcinj

1 198 957

497

Žabljak

226 415

142

            

b) Montenegrobanka 

Uvažavajući potrebe realizacije Plana reorganizacije Montenegrobanke, koje se odnose na sprovođenje neophodnih administrativno-pravnih postupaka i reorganizacije radne snage, Centralna banka Crne Gore izvršila je smjenu privremenog upravnika u Montenegrobanci. 

Dosadašnji privremeni upravnik, gospodin Ruždija Tuzović, razriješen je ove dužnosti, a za novog privremenog upravnika imenovan je gospodin Darko Bulatović. 

Svojim dosadašnjim angažovanjem gospodin Tuzović dao je značajan doprinos zaustavljanju negativnih trendova i ozdravljenju banke. 

Predstojeće aktivnosti zahtijevaju drugačiji profesionalni profil privremenog upravnika pri čemu će gospodin Tuzović nastaviti da radi u timu koji teba da realizuje Plan reorganizacije Banke. 

 

 

14. 1. 2002. godine

 KONVERZIJA I DALJE IZNAD OČEKIVANJA  

U Crnoj Gori je u prve dvije nedjelje januara konvertovano 33 899 916,68 eura, odnosno oko 68 miliona maraka.

U poslovnim bankama je do 14. januara  zamijenjeno ukupno 12 725 503,75 eura, od čega 6 415 661,26 u Podgoričkoj, 3 110 982,49 u Crnogorskoj komercijalnoj, 1 998 860,00 u Euromarket i  1 500 000,00 u Hipotekarnoj  banci.

Posredstvom Platnog prometa Centralne banke  građani su konvertovali 13 342 000,00 eura. Isplatom zarada i ostalih ličnih primanja, putnih troškova i dnevnica konvertovano  je  još 7 832 413,68 eura. 

Struktura konverzije za građane po opštinama je sljedeća: 

 

 

10. 1. 2002. godine 

POVEĆAVA SE IZNOS EURA KOJI SE VRAĆA U PLATNI PROMET           

Do danas, 11. 1. 2002. godine u Crnoj Gori je zamijenjeno ukupno  20.161.000 eura, odnosno preko 40.000.000 DEM. 

Na nivou Republike kroz kanale Platnog prometa Centralne banke konvertovano je 7.871.000 eura, a za zarade i ostala lična primanja, putne troškove i dnevnice isplaćeno je 4,100.000 eura.  Juče i danas se u platni promet vratilo oko 30.000 eura. 

Po filijalama Platnog prometa konverzija se do 10. 1. odvijala na sljedeći način: 

·        Podgorica (Bar, Ulcinj, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin i Podgorica) – 3.070.000 eura

·        Berane (Bijelo Polje, Rožaje, Plav, Andrijevica, Berane) – 1.760.000 eura

·        Kotor (Budva, Tivat, H. Novi i Kotor) – 1.518.000 eura

·        Nikšić (Šavnik, Plužine, Nikšić) – 766.000 eura

·        Pljevlja (Žabljak, Pljevlja) – 758.000 eura 

Četiri poslovne banke  konvertovale su 12.161.000 eura  

·        Podgorička – 5.387.000 eura

·        Euromarket banka 2.000.000 eura

·        Hipotekarna 1.200.000 eura i

·        Crnogorska komercijalna banka 1.168.000 eura 

Novca – kovanica i novčanica eura ima dovoljno, tako da i građani koji nijesu stanovnici Crne Gore, uz odgovarajuće provizije mogu zamijeniti svoje marke. Podsjećamo, zamjena drugih valuta za euro obavlja se u poslovnim bankama i uz naplatu provizije. 

Prilikom zamjene iznosa većih od 10.000 DEM otvaraju se računi kod poslovnih banaka, pri čemu se naplaćuju minimalni troškovi otvaranja računa.

 

 

Podgorica, 4. 1. 2002. godine 

RASTE INTERESOVANJE ZA KONVERZIJU   

Konverzija njemačke marke u euro prevazilazi naša očekivanja. Do danas je zamijenjeno oko 18.000.000 DEM , odnosno 8.955.000  – najčešće se mijenjaju iznosi do 5.000 DEM. Ovo pokazuje da građani imaju povjerenja u novu, evropsku valutu. Gotovo 99% konverzije odnosi se na njemačku marku. 

U Platnom prometu je zamijenjeno maraka u vrijednosti od 2.836,000 eura, primljene su plate u vrijednosti od 1.219.000 eura, dok je u poslovnim bankama zamijenjeno maraka u vrijednosti od 4.900.000 eura. 

Intenzitet zamjene potvrđuje istraživanja javnog mnjenja koja smo sproveli u proteklom periodu, a to je da samo 17 odsto ljudi u Crnoj Gori podržava povratak dinaru.

 

 

2. 1. 2002. godine 

 VELIKO INTERESOVANJE GRAĐANA ZA ZAMJENU DEM U EUR  

Ulazak eura u platni promet Crne Gore izazvao je veliko interesovanje građana Crne Gore, čak i stranih državljana, koji su se juče i danas mogli vidjeti na šalterima banaka. U prva dva dana januara u Crnoj Gori je zamijenjeno  oko 1.000. 000 DEM.

S obzirom na broj građana  koji su čak i u Novogodišnjoj noći našli vremena da obiđu šaltere Crnogorske komercijalne i Podgoričke banke i Platnog prometa Centralne banke u Podgorici, Budvi i Žabljaku očekujemo da će se nastaviti ovakav inenzitet konverzije.  

Centralna banka je obezbijedila avans od po milion eura za svaku poslovnu banku. Podsjećamo da će se od sjutra, 3. januara konverzija obavljati na  šalterima Crnogorske komercijalne, Euromarket, Hipotekarne i Podgoričke banke i Platnog prometa Centralne banke (prilog). 

Početni rezultati konverzije ukazuju da su naši građani dobro obaviješteni o euru, i da  kampanja koju sprovodi Centralna banka daje rezultate –  intervjui funkcionera Banke, broušre, plakati, bilbordi, prilozi u svim medijima, spotovi na radiju i televiziji približili su građanima novi novac. 

Ne treba zaboraviti da su naši građani jednom već prošli kroz proces konverzije kada je vršena zamjena dinara za marku i da je uvođenje eura  propisano Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore koji je donijet 2000. godine.  

I građani i privreda žele da koriste stabilnu valutu - euro.