Saopštenja - Februar 2006. godine

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 7.2.2006. godine

Zaključen aranžman sa MMF-om

 

Bord direktora MMF-a usvojio je šestu reviziju trogodišnjeg aranžmana sa SiCG, vrijednog oko 650 miliona specijalnih prava vučenja. U pitanju je poslednja revizija i njome je otvoren prostor za otpis preostalih 15% spoljneg duga prema povjericima Pariskog kluba u iznosu od oko 26 miliona dolara. To će Crnu Goru svrstati u red nisko zaduženih zemalja.  

Kako bi  poboljšala konkurentnost privrede u eurizovanom režimu, MMF je Crnoj Gori preporučio nastavak «čvrste» makroekonomske politike. Posebno je istaknuta neophodnost smanjenja troškove za plate u javnom sektoru, dok je ubrzanje strukturnih reformi naglašeno kao srednjoročni prioritet. Fond je pozvao i Crnu Goru i Srbiju da nastave sa sprovođenjem strukturnih reformi i nakon zaključenja sporazuma, jer će one biti ključne za obezbjeđenje međunarodne podrške daljim prilagođavanjima i reformskim naporima. 

U toku programa, kako se navodi u saopštenju MMF-a, ostvareno je ubrzanje ekonomskih reformi i ekonomskog rasta. Naročito je istaknut značaj uspješno sprovedenog restrukturiranja i privatizacije bankarskog sistema, kao i kreiranja povoljnog investicionog ambijenta. Takav ambijent  doprinio je vioskom rastu stranih investicija dok su istovremeno smanjene makroekonomske neravnoteže. Kao veliki potencijalni problem u narednom periodu indentifikovan je visok deficit tekućeg računa. 

MMF je pozvao Crnu Goru i Srbiju da se priključe programu daljeg monitoringa kriterijuma iz Aranžmana. Okončanje sporazuma potpisanog u maju 2002. godine, pozitivno će uticati na saradnju i Crne Gore i Srbije sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama.

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 1.2.2006. godine

 

Nova politika obavezne rezerve

Savjet Centralne banke Crne Gore, predsjedavao predsjednik Ljubiša Krgović, usvojio je novu odluku o obaveznoj rezervi banaka, radnu studiju o ulozi Centralne banke Crne Gore u procesu pristupanja EU, program rada Centralne banke i izvještaj glavnog ekonomiste za novembar 2005. godine.

Cilj nove politike obavezne rezerve banaka je podsticanje oročavanja sredstava. Novom politikom obavezne rezerve snižava se stopa obavezne rezerve uz uvođenje diferencirane stope i proširenje osnovice. Umjesto postojeće stope od 23% koja se primjenjivala na depozite po viđenju i depozite oročene do 30 dana, uvodi se stopa obavezne rezerve od 19% na depozite po viđenju i oročene depozite do 90 dana. Na depozite oročene od 90 dana do 12 mjeseci stopa obavezne rezerve iznosi 5%. Obavezna rezerva se ne obračunava na depozite oročene preko godinu dana. Centralna banka je sa 25% na 40% povećala učešće sredstava obavezne rezerve na koju plaća kamatnu stopu. U duhu opšte tendencije sniženja kamatne stope, CBCG je kamatnu stopu koja se zaračunava na nedostajući iznos obavezne rezerve snizila sa 12% na 11%. Mogućnost izdvajanja u državne zapise smanjena je na najviše 10% izdvojene obavezne rezerve. 

Savjet CBCG usvojio je radnu studiju o ulozi Centralne banke Crne Gore u procesu pristupanja EU. Studija inicira aktivnosti koje treba preduzeti u procesu približavanja EU na polju harmonizacije monetarne politike, bankarskog sistema i supervizije banaka, platnog prometa, prilagođavanja statistike standardima Evrospke centralne banke, kao i uslova koje je neophodno ispuniti za ulazak u EMU.