Saopštenja - Februar 2004. godine

 

 

 

 

Podgorica,  6. 2. 2004. godine     

 

O PROSJEČNIM ZARADAMA 

 

Na Savjetu  CBCG,  prilikom usvajanja  Izvještaja Glavnog ekonomiste  za mjesec septembar, zaključeno je da  Izvještaj Glavnog ekonomiste više ne treba da sadrži podatke o prosječnim zaradama u Republici baziranim isključivo na podacima koje je pripremao Platni promet – bivši ZOP. Naime, zaključeno je da su ovi podaci nepotpuni i nekonzistentni  i ne odražavaju pravu sliku o prosječnim zaradama u Republici, što javnost može dovesti u zabunu. Shodno tome, Izvještaj za oktobar i novembar ne sadrži ovaj podatak. U septembarskom Izvještaju dato je objašnjenje a koje nije bilo prenjeto od strane medija prilikom saopštavanja ovih podataka. U široj elaboraciji to znači sljedeće: 

U Platnom  prometu  mjesečno se prikupljaju obrasci »Obračun ukupnih zarada« koje pravna lica dostavljaju prilikom isplate zarada. Obrasci se prikupljaju do 10. u mjesecu i odnose se na isplatu zarada za prethodni mjesec, i samo prispjeli obrasci se obrađuju i prate. To znači, ako pravno lice isplaćuje zaostale zarade za više mjeseci ili za  mjesece  mimo prethodnog,  ovom obradom se ne obuhvataju. Takođe se ne obuhvataju  ni zarade  ukoliko  pravna lica vrše isplate nakon 10. u mjesecu za prethodni mjesec, kao ni zarade koje se isplaćuju preko banaka ili u gotovini. Otuda i tako mala obuhvatnost uzorka, jer od  9000 do 10.000 pravnih lica, koliki bi trebalo da bude uzorak, svega 2.000 do 2.500 redovno isplaćuje zarade i prate se ovom evidencijom.  

Za razliku od  Platnog  prometa, Monstat ima sasvim drugačiji metodološki pristup praćenja zarada koji je obuhvatniji, jer prikuplja podatke za odredjeni mjesec bez obzira na vrijeme i mjesto  isplate. Broj zaposlenih koje evidentira Monstat znatno je veći od broja  zaposlenih kojima je zarada isplaćena i evidentirana preko Platnog prometa, te stoga podatak Platnog prometa o zaradama treba koristiti sa rezervom, kako je rečeno u septembarskom Izvještaju glavnog ekonomiste CBCG.