Saopštenja - Februar 2003. godine

 

 

 

 

Podgorica  4. 2. 2003. godine

MISIJA MMF-A U POSJETI CRNOJ GORI

 

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi g. Emanuel Zervudakis (Emmanuel Zervoudakis), šef misije  MMF-a za Jugoslaviju u Odjeljenju za Evropu, boravila je 3. i 4. februara u Crnoj Gori. Ministar finansija u Vladi Crne Gore, g. Miroslav Ivanišević I predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore, g. Ljubiša Krgović bili su domaćini timu MMF-a.

 

Cilj  posjete Podgorici je inoviranje dokumenta produženog aranžmana sa stanovišta makroekonomskih kretanja u Crnoj Gori i sagledavanje stepena realizacije dogovorenih politika u fiskalnom,  finansijskom i drugim sektorima.

 

Na tehničkom nivou razmatrane su sljedeće oblasti I tokovi u okviru njih:

 

 

Pored ovih razmatrana su i druga pitanja od značaja za saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom – odnosi u novoj Zajednici Srbije i Crne Gore sa MMF-om, mehanizmi saradnje u kontekstu donošenja Ustavne povelje i konstituisanja novih institucija Državne Zajednice.

 

 Izraženo je obostrano zadovoljstvo ostvarivanjem procesa reforme i nivoom ostvarene međusobne saradnje.