Saopštenja - Avgust 2006. godine

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 31.8.2006. godine

Krgović na samitu guvernera u Irkutsku

 

  Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović, učestvuje na samitu guvernera Kluba centralnih banaka regiona centralne Azije, Crnog mora i balkanskih zemalja, koji se od 1. do 4. septembra, održava u Irkutsku. Glavna tema ovogodišnjeg, 16 po redu okupljanja guvernera su ekonomije u tranziciji i globalna neravnoteža s aspekta srednjoročnih tržišnih izazova. Na skupu će biti razmotrene i aktivnosti centralnih banaka i ekonomska situacija u zemljama članicama Kluba, kao redovne teme svakog samita guvernera.      

   Klub guvernera osnovan je s idejom da se poboljša ekonomska i finansijska saradnja zemalja članica i osigura efikasno funkcionisanje deviznog tržišta i tržišta novca. Centralna banka Crne Gore postala je članica Kluba u maju, 2005. godine.

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 24.8.2006. godine

 Susret Krgović – Adižes  

 

Crnogorski monetarni i bankarski sistem sa aspekta menadžmenta odnosno načina poslovanja naših banaka i kompanija bio je tema današnjeg razgovora Predsjednika Savjeta CBCG Ljubiše Krgovića i dr. Isaka Adižesa, poznatog svjetskog teoretičara menadžmenta i jednog od vodećih stručnjaka u oblasti unapređenja i poboljšanja poslovanja preduzeća.

Adižesove sugestije za unapređenje menadžmenta u crnogorskim bankama, a u svijetlu donošenja novog Zakona o bankama, moguće je primijeniti kako pri koncipiranju samog Zakona tako i u praksi upravljanja u poslovnim bankama i u Centralnoj banci.

Crnogorskim prilikama osobito su interesantna Adižesova iskustva vezana za prestrukturiranje menadžmenta u bankama u USA i Meksiku koja crnogorski bankarski sistem može iskoristiti da dodatno obogati, odnosno diverzifikuje svoje usluge i sve više se orjentiše na klijenta.