Saopštenja - Arhiva - Oktobar 2001. godine

 

 

 

 

26.10.  2001. godine  

ČETIRI BANKE DOBILE DOZVOLE  ZA RAD 

Danas je u Podgorici održana 9. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao gospodin Ljubiša Krgović, predsjednik Savjeta. 

Kao dominantnu temu, Savjet je razmatrao aktivnosti banaka na usklađivanju poslovanja, organizacije i akata  sa Zakonom o bankama. S obzirom na značajne novine u regulativi bankarskog sistema, ocijenjeno je da je Centralna banka  ostvarila punu saradnju sa bankama nastojeći da im pruži  podršku i pomoć u procesu usklađivanja poslovanja.  

Savjet Centralne banke je ocijenio da su do sada: 

 uskladile svoje poslovanje i odlučio da im  izda odobrenja za dalji rad. 

Savjet se upoznao i sa aktivnostima na usklađivanju poslovanja, organizacije i akata ostalih banaka u Republici. 

Savjet je razmotrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.