Saopštenja - Arhiva - Avgust 2001. godine

 

 

 

 

Avgust  2001. godine 

 

SAVJET CENTRALNE BANKE USVOJIO PLAN KONVERZIJE DEM ZA EUR 

Savjet Centralne banke Crne Gore razmotrio je i usvojio na sjednici od  23. i 24. avgusta  t.g  Plan konverzije DEM u EURO, kao i nekoliko drugih akata od značaja za bankarski sistem Republike i samu Centralnu banku.  

Euro će se uvesti u našoj Republici 1. januara 2002. godine – kao i u zemljama Evropske unije koje su ga prihvatile kao zvanično sredstvo plaćanja. Jedno vrijeme koristiće se paralelno marka i euro, da bi se potom euro ustalio kao jedino sredstvo plaćanja u Crnoj Gori. Njegova vrijednost, koju je utvrdila Evropska centralna banka, iznosi 1.95583 DEM. Konverziju će vršiti Centralna banka Crne Gore – bez naplate provizija, kao i druge finansijske institucije, u skladu sa svojim poslovnim interesim. Nakon isteka perioda dvovalutnog sistema, u kojem će marka biti zvanično u opticaju u Crnoj Gori, njena konverzija u euro biće  moguća u Centralnoj banci.  

Plan konverzije  njemačke marke u euro  će u prvoj polovini septembra u cjelini biti prezentiran javnosti.