Saopštenja - April 2008. godine

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 16.4.2008. godine

Godišnja nagrada Centralne banke 2008

 

 Povodom obilježavanja 15. marta 2001. godine, dana kada je počela sa radom Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu čiji ukupni fond za 2008. iznosi 9.000,00 EUR. Nagrada se dodjeljuje za tri kategodije: najboljeg diplomskog rada, za koji je predviđena nagrada u iznosu od 2.000,00 EUR, magistarskog rada, za koji nagrada iznosi 3.000,00 EUR i doktorskog rada za koji će biti dodijeljeno 4.000,00 EUR. 

 Godišnja nagrada CBCG dodjeljuje se radovima iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije, a pravo učešća na konkursu imaju diplomci, magistranti i doktoranti, koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili svoj diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od fakulteta u Crnoj Gori.  

Prijavljeni radovi treba da zadovolje opšte kriterijume kao što su stručna kompetencija rada, adekvatan metodološki pristup, naučni doprinos, mogućnosti praktične primjene, originalnost i odvažnost kandidata u istraživanju. Komisija za dodjelu nagrade može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.

Pozivamo sve diplomce, magistrante i doktorante, da svoje radove dostave Centralnoj banci Crne Gore, na adresu bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br.6 - Podgorica, sa naznakom: “Za Godišnju nagradu CBCG za 2008. godinu“. Rok za učešće na konkursu je 30. maj 2008. godine. Radove i biografske podatke treba dostaviti u papirnoj i elektronskoj formi (na CD).  

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 11.04.2008

 

CBCG kreira indeks nekretnina

 

Centralna banka Crne Gore obavještava javnost da  će u periodu od od 15. aprila do 15. maja, početi sa sprovođenjem ankete  čiji je cilj praćenje kretanja cijena nekretnina, odnosno kreiranje indeksa nekretnina. Anketa će se sprovoditi telefonskim putem, po principu slučajnog uzorka koji se sastoji od 1200 ispitanika. Anketa će se sprovoditi samo u Podgorici i sastoji se od 33 pitanja koja se tiču kvadrature stana, sprata, grijanja i na koliko vlasnik procjenjuje vrijednost svoje nekretnine. 

Istraživanje ovog tipa, koje je CBCG sprovela u III kvartalu prošle godine  pokazalo je da je prosječna cijena kvadrata u Podgorici 1700 eura. Međutim, tržište nekretnina je dinamično tržište na kojem se cijene veoma često mijenjaju. Stoga je CBCG odlučila da periodično, odnosno dva puta godišnje, prati kretanja na ovom segmentu tržišta.  

Dobijeni podaci će biti značajni za procjenu kretanja agregatne tražnje i stabilnost bankarskog sistema, a samim tim i ukupnu finansijsku stabilnost Crne Gore.