Saopštenja - April 2007. godine

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 12.4.2007. godine

 Proljećni sastanci MMF-a i Svjetske banke

 

      Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović i zamjenik gen. dir. za kontrolu banka Goran Knežević, sa saradnicima, učestvuju na redovnim Proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji se od 13. do 15. aprila održavaju u Vašingtonu. 

      Delegacije CBCG sjutra prisustvuje sastanku Holandske konstituence, kada će se susresti sa izvršnim direktorom Konstituence Jeroenom Kremersom i ministrom finansija Holandije Vaterom Bosom. Delegacija u kojoj su pored Krgovića i Kneževića, glavni ekonomista Nikola Fabris i direktor Direkcije za međunarodnu saradnju Snežana Milić, tokom boravka u Vašingtonu susresće se i sa zamjenikom direktora MMF-a En Kruger, direktorom MMF-a za Evropu Majklom Deplerom,   potpredsjednikom Svjetske banke Šigeom Kacuom, regionalnim direktorom Orsalijom Kalancopulos i šefom FSAP misije Fernandom Montes-Negretsom.