Centralna banka Crne Gore, raspisuje

 

 

Poziv za javno nadmetanje br. 012

za zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore

-         platni promet u Podgorici

 

 

I.                     Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Podgorici, u cjelini ili djelovima, koji je namijenjen isključivo za obavljanje bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

A)    Filijala Podgorica

 

Poslovni prostor se nalazi u poslovnoj zgradi u ulici Novaka Miloševa b.b. ukupne površine 1.571,81 m2 i sastoji se od:

 

-         suterena, površine 800,41 m2 u kome se nalazi dnevni i noćni trezor i garaža;

 

-         prizemlja, površine 588,38 m2 u kome se nalazi šalter sala sa 23 šaltera i 4 kancelarije;

 

-         prvog sprata, površine 183,02 m2 u kome se nalazi šalter sala sa 10 šaltera i 2 kancelarije.

 

B)    Poslovnica Podgorica

 

Poslovni prostor se nalazi u suterenu Poslovnog centra Kruševac u Ulici Cetinjski put b.b., ukupne površine 206,42 m2.

 

U poslovnom prostoru nalazi se šalter sala sa 13 šaltera, 2 kancelarije i trezorom.

 

Poslovni prostori su opremljeni kancelarijskim namještajem i računarskom opremom, a šalter sale i trezori alarmnim sistemima i ostalom opremom koja obezbjeđuje visok nivo efikasnosti i sigurnosti u obavljanju bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je ukupno 94 radnika.

 

II.                   Pravo učešća na javnom nadmetanju za zakup poslovnog prostora imaju banke kojima je Centralna banka Crne Gore izdala dozvolu za rad.

 

III.                  Početna cijena zakupa po m2 iznosi mjesečno:

 

-         za Filijalu Podgorica  18 €

-         za Poslovnicu Podgorica  18 €.

 

Zakup opreme posebno se ugovara sa odabranim ponuđačem.

 

IV.               Ponuda mora da sadrži:

 

1.      naziv i tačnu adresu ponuđača;

2.      pismo o namjeri da će banka u zakupljenom prostoru obavljati poslove platnog prometa;

3.      površinu prostora, odnosno specifikaciju ukoliko se ponuđač odluči na dio poslovnog prostora koji se uzima u zakup;

4.      ponuđenu zakupninu po m2;

5.      broj zaposlenih koji se preuzima iz Centralne banke Crne Gore u radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

Ukoliko se ponuda podnosi za oba poslovna prostora, podaci iz tač.3,4 i 5 daju se po pojedinom poslovnom prostoru.

             

V.                 Ponude se mogu dostaviti do 22.avgusta 2003.godine do 15,00 časova, poštom na adresu: Centralna banka Crne Gore, ul. Nemanjina obala br. 7, Podgorica, ili lično, u arhivi Centralne banke, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom "Ponuda br.012 - ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije".

 

VI.               Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Centralne banke Crne Gore dana 25.avgusta 2003.godine u 12,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

VII.              Kriterijumi za odabir najpovoljnijeg ponuđača po pojedinom poslovnom prostoru su:

 

1.      najviša ponuđena zakupnina po m2,

2.      broj preuzetih radnika Centralne banke Crne Gore - platni promet, i

3.      površina prostora koji se zakupljuje.

 

U slučaju preuzimanja 2 ili više zaposlenih po šalteru u okviru zakupljenog poslovnog prostora, visina ponuđene zakupnine se može umanjiti do 50%.

 

VIII.            Sa odabranim ponuđačem zaključiće se ugovor o zakupu na neodređeno vrijeme. O rezultatima će ponuđači biti pismeno obaviješteni.

 

IX.               Dodatne informacije se mogu dobiti od:

 

-         Marković Olge, telefon 081/230-351

-         Radonjić Đura, telefon 081/230-063