CENTRALNA BANKA CRNE GORE raspisuje

 

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE br. 008

 

za zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore - Platni promet

u Beranama, Plavu, Rožajima, Bijelom Polju, Mojkovcu i Žabljaku

 

 

 

I.      Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Beranama, Plavu, Rožajima, Bijelom Polju, Mojkovcu i Žabljaku koji je namijenjen isključivo za obavljanje  bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

A)      Filijala Berane:

 

Poslovni prostor se nalazi u poslovnoj zgradi na Trgu 21-og jula b.b., čiji su suvlasnici Centralna banka Crne Gore i Beranska banka AD - Berane.

Poslovni prostor u vlasništvu Centralne banke Crne Gore je ukupne površine od 981,44 m2 i sastoji se od:

 

-         podruma površine 339,44 m2, u kome se nalaze arhiva, kancelarija, ostava, restoran sa kuhinjom i kotlarnica;

-         prizemlja površine 321 m2 u kome se nalazi šalter sala sa 8 šaltera i 3 kancelarije;

-         I sprat površine 321 m2 sa 12 kancelarija;

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 38 radnika.

 

B)      Ekspozitura Plav :

 

Poslovni prostor se nalazi u poslovnoj zgradi u Racinoj ul. b.b. ukupne površine 142,07 m2.

 

Poslovni prostor se sastoji od:

 

-         podruma površine 26,43 m2 i

-         prizemlja površine 115,64 m2 u kome se nalazi šalter sala sa pet šaltera i dvije kancelarije.

 

Na poslovima platnog prometa zaposleno je 8 radnika.

 

C)      Ekspozitura Rožaje:

 

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju stambeno poslovnog objekta, Ulica Maršala Tita b.b., ukupne površine 200,7 m2.

 

U poslovnom prostoru nalazi se šalter sala sa 7 šaltera i 4 kancelarije.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 11 radnika.

 

D)      Ekspozitura Bijelo Polje:

 

Poslovni prostor se nalazi u poslovnoj zgradi u Ulici Tomaša Žižića br. 18., ukupne površine 545 m2.

 

Poslovni prostor se sastoji od:

 

-         podruma površine 99 m2 u kome se nalaze kotlarnica, arhiva, ostava i dr.;

-         prizemlja površine 261 m2 u kojoj se nalazi šalter sala sa 10 šaltera i dvije kancelarije;

-         I sprata površine 185 m2 sa 5 kancelarija i salom za sastanke

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 11 radnika.

 

E)      Ekspozitura Mojkovac:

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi u Ulici Mališe Damjanovića b.b. ukupne površine 129 m2.

 

Poslovni prostor se sastoji od:

 

-         podruma površine 20 m2,

-         prizemlja površine 109 m2 u kome se nalazi šalter sala sa 4 šaltera i 3 kancelaarije.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 7 radnika.

 

F)       Ekspozitura Žabljak:

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnom objektu na Trgu narodnih heroja ukupne površine 93 m2.

 

U poslovnom prostoru nalazi se šalter sala sa 5 šaltera, 2 kancelarije i trezor.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 7 radnika.

 

 

II.              Pravo učešća na javnom nadmetanju za zakup svakog pojedinačnog poslovnog prostora imaju banke kojima je Centralna banka Crne Gore izdala odobrenje za dalji rad, odnosno dozvolu za rad.

 

III.            Početna cijena zakupa po m2 iznosi mjesečno:

-         za Filijalu Berane 3,0 €,

-         Ekspozituru Plav 3,0 €,

-         Ekspozituru Rožaje  4,0 €,

-         Ekspozituru Bijelo Polje 4,52 €,

-         Ekspozituru Mojkovac 0,5 €

-         Ekspozitura Žabljak 3,0 €

 

Svi poslovni prostori su opremljeni kancelarijskim namještajem i računarskom opremom, a šalter sale i trezori alarmnim sistemima i ostalom opremom koja obezbjedjuje visok nivo efikasnosti i sigurnosti u obavljanju bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

Zakup opreme posebno se ugovara sa odabranim ponudjačem.

 

IV.               Ponuda mora da sadrži:

 

1.   naziv i tačnu adresu ponudjača;

2.   pismo o namjeri da će banka u zakupljenom prostoru obavljati poslove platnog prometa;

3.   površina prostora odnosno specifikaciju ukoliko se ponudjač odluči na dio poslovnog prostora koji se uzima u zakup;

4.   ponudjenu zakupninu po m2, izraženu u EUR;

5.   broj zaposlenih koji se preuzima iz Centralne banke Crne Gore u radni odnos na neodredjeno vrijeme.

 

V.                 Ponuda se dostavlja pojedinačno, za svaki poslovni prostor koji je predmet ovog oglasa.

 

VI.               Ponude se mogu dostavljati do 11.04.2003. godine do 12,00 časova, na adresu: Centralna banka Crne Gore, Ul. Nemanjina obala br. 7, Podgorica, poštom ili lično u arhivi Centralne banke, u zapečaćenim kovertama, sa naznakom "Ponuda br. 008 - ne otvarati prije zvanične sjednice Komisijej".

 

VII.              Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Centralne banke Crne Gore dana 14.04.2003. godine u 12,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponudjača.

 

VIII.            Kriterijumi za odabir najpovoljnijeg ponudjača po pojedinom poslovnom prostoru su:

 

1)     najviša ponudjena zakupnina po m2,

2)     broj preuzetih radnika Centralne banke Crne Gore - Platni promet, i

3)     površina prostora koji se zakupljuje.

 

U slučaju preuzimanja više od četvoro zaposlenih u Beranama, više od troje zaposlenih u Rožajima i Bijelom Polju, odnosno više od dvoje zaposlenih u Plavu, Mojkovcu i Žabljaku visina ponuđene zakupnine se može umanjiti.

 

IX.          Sa odabranim ponudjačem zaključiće se Ugovor o zakupu na neodredjeno vrijeme.

O rezultatima će ponudjači biti pismeno obaviješteni.

 

X.           Dodatne informacije se mogu dobiti:

-                 Miloš Bakić, tel. 0871/333-26,

-                 Djuro Radonjić, tel. 081/230-063.

 

cb-cg.org