Centralna banka Crne Gore raspisuje

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

za zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore –

Platni promet – u Kotoru, Budvi, H.Novom i Tivtu

 

I.                     Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Kotoru, Budvi, Herceg Novom i Tivtu, koji je namijenjen isključivo za obavljanje bankarskih poslova i poslova platnog prometa. 

A) Kotor: 

Poslovni prostor se nalazi u ulici Benovo br.584, Kotor, ukupne površine 992,04 m2

Poslovni prostor se sastoji od: 

-         prizemlja ukupne površine 673,5 m2  u kojem se nalazi šalter sala sa 12 šaltera, trezor, 8 kancelarija, računski centar i garaža;

-         prvog sprata na kojem se nalazi pet kancelarija, ukupne površine 137,34 m2 , i

-         podruma u kojem su smješteni: arhiva, kotlarnica, ostava i kafe kuhinja, ukupne površine 181,2 m2

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 58 radnika. 

B) Budva 

Poslovni prostor se nalahzi u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u ulici Mediteranska, Budva, ukupne površine 149,2 m2  u kojem se nalazi šalter sala sa 4 šaltera, trezor, 4 kancelarije. 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 13 radnika. 

C) Herceg Novi 

Poslovni prostor se nalazi u objektu u ulici Njegoševa bb, Herceg Novi, ukupne površine 403,97 m2 . 

Poslovni prostor se sastoji od: 

-         suterena u kojem se nalahzi šalter sala sa 10 šaltera i trezor ukupne površine 211,74 m2 ;

-         prizemlje u kojem se nalazi 5 kancelarija, ukupne površine 129, 1 m2 , i

-          potkrovlje u kojem se nalaze 2 kancelarije ukupne površine 63,13 m2 . 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 22 radnika. 

D) Tivat 

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju sgtambeno-poslovnog objekta u ulici Palih boraca bb, Tivat, ukupne površine 95,7 m2

Poslovni prostor se sastoji od: šalter sale sa 3 šaltera, trezora i 2 kancelarije. 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 11 radnika. 

II.                   Pravno učešća na javnom nadmetanju za zakup svakog pojedinačnog poslovnog prostora imaju banke kojima je Centralna banka Crne Gore izdala odobrenje za dalji rad, odnosno dozvolu za rad. 

III.                  Početna cijena zakupa po m2  iznosi mjesečno: 

- za Filijalu Kotor      9,50 €

- za Ekspozituru Budva      10,00 €

- za Ekspozituru Herceg Novi      11,00 €, i

- za Ekspozituru Tivat      9,00 €

 

Svi poslovni prostori su opremljeni kancelarijskim namještajem i računarskom opremom, a šalter sale i trezori alarmnim sistemima i ostalom opremom koja obezbjedjuje visok nivo efikasnosti i sigurnosti u obavljanju bankarskih poslova i poslova platnog prometa. 

Zakup opreme posebno se ugovara sa odabranim ponudjačem. 

IV. Ponuda mora da sadrži: 

  1. naziv i tačnu adresu ponudjača,
  2. pismo o namjeri da će banka u zakupljenom prostoru obavljati poslove platnog prometa,
  3. površinu prostora odnosno specifikaciju ukoliko se ponudjač odluči na dio poslovnog prostora koji se uzima u zakup,
  4. ponudjenu zakupninu po m2 , izraženu u EUR,
  5. broj zaposlenih koji se preuzima iz Centralne banke Crne Gore u radni odnos na neodredjeno vrijeme.

 

V. Ponuda se dostavlja pojedinačno, za svaki poslovni prostor koji je predmet ovog oglasa. 

VI. Ponude se mogu dostavljati do 31.12.2002.godine do 12,00 časova, na adresu: Centralna banka Crne Gore, ul.Nemanjina obala br.7. Podgorica, poštom ili lično u arhivi Centralne banke, u zapečaćenim kovertima, sa naznakom »Za javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj«. 

VII. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Centralne banke Crne Gore dana 10.01.2003.godine u 12,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponudjača. 

VIII. Kriterijumi za odabir najpovoljnijeg ponudjača po pojedinom poslovnom prostoru su: 

1)     najviša ponudjena zakupnina po m2 ,

2)     broj preuzetih radnika Centralne banke Crne Gore – Platni promet, i

3)     površina prostora koji se zakupljuje. 

Za slučaj preuzimanja više od 5 zaposlenih u Budvi, H.Novom i Tivtu, odnosno više od 7 zaposlenih u Kotoru, visina ponudjene zakupnine se može umanjiti. 

IX. Sa odabranim ponudjačem zaključiće se Ugovor o zakupu na neodredjeno vrijeme. 

O rezultatima će ponudjači biti pismeno obaviješteni. 

X. Dodatne inforamcije se mogu dobiti od: 

-         Milošević Veseline, Kotor, tel.083/325-022 i 069/018-963

-         Golubović Dejana, Podgorica, tel.081/230-052 i 067/220-181.