Konkursi - Tenderi
 

 

Poziv br. 021/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za nabavku aviokarata, 16.10.2008. godine

 

Poziv br. 020/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, motornih vozila, 16.10.2008. godine

 

Poziv br. 018/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad protočnog rengena za kontrolu ručnog prtljaga, 26.9.2008. godine

 

Poziv br. 017/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za kolektivno osiguranje lica (zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore), 23.9.2008. godine

 

Poziv br. 016//2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku motornih vozila, 16.9.2008. godine

 

Poziv br. 014//2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za prikupljanje ponuda za osiguranje imovine, 1.8.2008. godine

 

Poziv br. 013//2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje zanatskih i instalaterskih radova i opremanje prostorija u objektu Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici, 22.7.2008. godine

 

Poziv br. 012/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za održavanje računarske mreže Centralne banke Crne Gore, 18.7.2008. godine

 

Poziv br. 011/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za korišćenje internet servisa, 30.6.2008. godine

 

Poziv br. 010/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za sistem za prevenciju upada u računarsku mrežu Centralne banke Crne Gore, 24.6.2008. godine

 

Poziv br. 009/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za kolektivno osiguranje lica (zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore), 13.6.2008. godine

 

Poziv br. 008//2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje zanatskih i instalaterskih radova i opremanje prostorija u objektu Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici, 3.6.2008. godine

 

Konkurs za dodjelu godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2008. godinu, 14.4.2008. godine

 

Poziv br. 005//2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja opreme i vozila Centralne banke Crne Gore, 9.4.2008. godine

 

Poziv br. 004//2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za kolektivno osiguranje lica - zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore, 1.4.2008. godine

 

Poziv br. 001a/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog i birotehničkog materijala, 20.3.2008. godine

 

Poziv br. 003/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i instalaciju Oracle ili ekvivalentnih licenci i migraciju sistema na novu tehnološku platformu i nabavku Oracle usluga tehničke podrške, 3.3.2008. godine

 

Poziv br. 002/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva, 4.2.2008. godine

 

Poziv br. 001/2008 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog i birotehničkog materijala, sredstava za održavanje higijene i ostalog materijala i alkoholnih i bezalkoholnih pića, 25.1.2008. godine

 

 

 

 

 

Poziv br. 022/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i instalaciju Oracle ili ekvivalentnih licenci i migraciju sistema na novu tehnološku platformu, 21.11.2007. godine

 

Poziv br. 021/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga podrške i održavanja informacionih sistema međubankarskog platnog prometa i prinudne naplate, 19.11.2007. godine

 

Poziv br. 020/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva, 15.11.2007. godine

 

Poziv br. 019/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za dostavljanje ponuda za reviziju godišnjeg računa, 5.11.2007. godine

 

Poziv br. 018/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, montažu i puštanje u rad opreme za video nadzor, alarmnog, protivpožarnog sistema i kontrolu pristupa, 1.11.2007. godine

 

Poziv br. 017/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji objekta CBCG u ul. Novaka Miloševa b.b. Podgorica, 1.11.2007. godine

 

Poziv br. 016/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku računarske i druge opreme, 31.10.2007. godine

 

Poziv br. 014/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za dostavljanje ponuda za reviziju godišnjeg računa, 14.9.2007. godine

 

Poziv br. 013/2007 (ponovljeni) na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za prikupljanje ponuda za osiguranje imovine, 8.8.2007. godine

 

Poziv br. 012/2007 (ponovljeni) na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za nabavku aviokarata, 8.8.2007. godine

 

Poziv br. 011/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku mrežne opreme, 27.7.2007. godine

 

Poziv br. 010/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za nabavku aviokarata, 29.6.2007. godine

 

Poziv br. 009/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za korišćenje internet servisa, 7.6.2007. godine

 

Poziv br. 008/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku motornih vozila, 31.5.2007. godine

 

Poziv br. 007/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za prikupljanje ponuda za osiguranje imovine, 31.5.2007. godine

 

Poziv br. 003 - a /2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu instalacije, isporuku i montažu opreme za klimatizaciju u objektu Centralne banke Crne Gore, 8.5.2007. godine

 

Poziv br. 006/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, montažu automatskog dizel električnog agregata, elektromontažnih radova i građevinsko-zanatskih radova, 18.4.2007. godine

 

Poziv br. 005/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za kolektivno osiguranje lica (zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore), 18.4.2007. godine

 

Poziv br. 004/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku novog informacionog sistema za podršku izvršenju prinudne naplate, 22.3.2007. godine

 

Poziv br. 003/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu instalacije, isporuku i montažu opreme za klimatizaciju u objektu Centralne banke Crne Gore, 17.3.2007. godine

 

Konkurs za dodjelu godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2007. godinu, 14.3.2007. godine

 

Poziv br. 002/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku računarske i druge opreme, 9.3.2007. godine

 

Poziv br. 001/2007 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku digitalnog fotokopirnog aparata, 16.1.2007. godine

 

 

 

 

Poziv br. 015/2006 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog, birotehničkog, sredstava za održavanje higijene i ostalog materijala i alkoholnih i bezalkoholnih pića, 30.12.2006. godine

 

Poziv br. 014/2006 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva, 26.12.2006. godine

 

Poziv br. 013/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za usluge odrzavanja opreme i poslovnih zgrada CBCG, 27.7.2006. godine

 

Poziv br. 012/2006 za otvoreno medjunarodno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za usluge odrzavanja sistemskog softvera, produkcionog i testnog servera, storage sistema i druge opreme u clasteru,  23.6.2006. godine

 

Poziv br. 011/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavku, isporuku i montažu opreme,  16.6.2006. godine

 

Poziv br. 010/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za korišćenje internet servisa,  16.6.2006. godine

 

Poziv br. 009/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za prodaju putničkih vozila,  1.6.2006. godine

 

Poziv br. 008/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog procjenjivača za procjenu imovine CBCG, 26.5.2006. godine

 

Poziv br. 007/2006 za međunarodno javno nadmetanje za nabavku uređaja za ekspertizu sredstava plaćanja i mini uređaja - lupe, 5.5.2006. godine

 

Poziv br. 006/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za dostavljanje predloga za izradu monografije o istoriji crnogorskog bankarstva, 31.3.2006. godine

 

Poziv br. 005/2006 za lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za osiguranje imovine, 21.3.2006. godine

 

Poziv br. 004/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za izbor putničke agencije za nabavku aviokarata, 15.3.2006. godine

 

Ponovni poziv br. 002a/2006 za međunarodno javno nadmetanje za nabavku vozila, 15.3.2006. godine

 

Poziv br. 003/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za kolektovno osiguranje lica (zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore), 8.3.2006. godine

 

Poziv br. 002/2006 za međunarodno javno nadmetanje za nabavku vozila, 20.2.2006. godine

 

Poziv br. 001/2006 za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta Centralne banke Crne Gore u ul. M. Vukova b.b. , 27.1.2006. godine