Centralna banka Crne Gore ponovo raspisuje

 

 

POZIV

 ZA JAVNO NADMETANJE br.005

za zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore u Budvi

 

 

 

I.                     Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore u Budvi, koji je namijenjen isključivo za obavljanje bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u ulici Mediteranska, površine 149,12 m², u kojem se nalazi šalter sala sa 4 šaltera, trezor i 4 kancelarije.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa , zaposleno je 13 radnika.

 

Poslovni prostor je opremljen kancelarijskim namještajem i računarskom opremom, a šalter sala i trezor alarmnim sistemima i ostalom opremom koja obezbjeđuje visok nivo efikasnosti i sigurnosti u obavljanju bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

Zakup opreme posebno se ugovara sa odabranim ponuđačem.

 

II.                   Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju banke kojima je Centralna banka Crne Gore  izdala  odobrenje za dalji rad, odnosno dozvolu za rad.

 

III.                  Početna cijena zakupa po m² iznosi 10,00 EUR mjesečno.

 

IV.               Ponuda mora da sadrži:

-         naziv i tačnu adresu ponuđača

-         pismo o namjeri da će banka  u zakupljenom prostoru obavljati  poslove platnog prometa

-         površinu prostora, odnosno specifikaciju, ukoliko se ponuđač odluči na dio poslovnog prostora koji se uzima u zakup

-         ponuđenu zakupninu po m², izraženu u EUR

-         broj zaposlenih koji se preuzima iz Centralne banke Crne Gore – platni promet, u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

V.                 Ponude se mogu dostavljati do 26.03. 2003. godine, do 15,00 časova, poštom na adresu : Centralna banka Crne Gore, ul. Nemanjina obala br. 7 , Podgorica, ili lično u arhivi Centralne banke, u zapečaćenim kovertima, sa naznakom « Za javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj».

 

VI.               Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Centralne banke Crne Gore dana 27.03.2003.godine, u 12,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

VII.              Kriterijumi za odabir najpovoljnijeg ponuđača su:

 

-         najviša ponuđena zakupnina po m²

-         broj zaposlenih koji se preuzima iz Centralne banke Crne Gore – platni promet, u radni odnos na neodređeno vrijeme

-         površina prostora koji se zakupljuje .

 

Za slučaj preuzimanja više od 5 zaposlenih, visina ponuđene zakupnine se može umanjiti.

 

VIII.            Sa odabranim ponuđačem zaključiće se ugovor o zakupu, na neodređeno vrijeme.

 

IX.               Kontakt osobe:

 

-         Veselina Milošević, Kotor, tel. 083/325-022 i 069/018-963

-         Mira Đurović, Podgorica, tel. 403-268