CENTRALNA BANKA CRNE GORE  raspisuje

 

 

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE br. 003

 

za zakup poslovnog prostora Centralne banke Crne Gore - Platni promet

u Nikšiću, Pljevljima, Kolašinu i Danilovgradu

 

 

 

I.      Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Nikšiću, Pljevljima, Kolašinu i Danilovgradu koji je namijenjen isključivo za obavljanje bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

A)          Filijala Nikšić:

 

Poslovni prostor se nalazi u poslovnoj zgradi u centru grada,  Ulica Njegoševa br. 16, ukupne površine 857,3 m2.

Poslovni prostor se sastoji od:

 

-         podruma površine 183,08 m2, u kome se nalaze kotlarnica, arhiva, ostave i dr.;

-         prizemlja površine 488,5 m2 u kojoj se nalazi šalter sala površine 127,5 m2 sa 14 šaltera i 7 kancelarija;

-         I sprat površine 185,72 m2 sa 10 kancelarija;

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 47 radnika.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 4 radnika.

 

B)          Filijala Pljevlja:

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnom objektu u Ulici Kralja Petra I br. 25, ukupne površine 691,8 m2.

 

Poslovni prostor se sastoji od:

 

-         podruma površine 95,13 m2 u kome se nalaze kotlarnica, arhiva, ostave, radionica, garaža i dr.;

-         prizemlja površine 340,31 m2 u kojoj se nalazi šalter sala površine 151,71 m2 sa 12 šaltera i 5 kancelarija;

-         I sprata površine 185,72 m2 sa 4 kancelarije

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 27 radnika.

 

C)          Ekspozitura Kolašin:

 

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnom objektu Ulica Trg boraca bb, ukupne površine 268,5 m2.

 

Poslovni prostor se sastoji od:

 

-         prizemlja površine 169,78 m2 u kome se nalazi šalter sala površine 103,68 m2 sa 6 šaltera,

-         I sprata površine 98,76 m2 sa 5 kancelarija

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 8 radnika.

 

D)          Poslovnica Danilovgrad:

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnom objektu Ulica Baja Sekulića br. 22, ukupne površine 104,5 m2.

 

Poslovni prostor se sastoji od:

 

-         šalter sala sa 5 šaltera i 4 kancelarije.

 

Na poslovima obavljanja platnog prometa zaposleno je 4 radnika.

 

II.              Pravo učešća na javnom nadmetanju za zakup svakog pojedinačnog poslovnog prostora imaju banke kojima je Centralna banka Crne Gore izdala odobrenje za dalji rad, odnosno dozvolu za rad.

 

III.            Početna cijena zakupa po m2 iznosi mjesečno za:

-         Filijalu Nikšić 5,0 €,

-         Filijalu Pljevlja 5,0 €,

-         Ekspozituru Kolašin 3,0 €

-         Poslovnicu Danilovgrad 3,0 €

 

Svi poslovni prostori su opremljeni kancelarijskim namještajem i računarskom opremom, a šalter sale i trezori alarmnim sistemima i ostalom opremom koja obezbjedjuje visok nivo efikasnosti i sigurnosti u obavljanju bankarskih poslova i poslova platnog prometa.

 

Zakup opreme posebno se ugovara sa odabranim ponudjačem.

 

IV.         Ponuda mora da sadrži:

 

1.   naziv i tačnu adresu ponudjača;

2.   pismo o namjeri da će banka u zakupljenom prostoru obavljati poslove platnog prometa;

3.   površina prostora odnosno specifikaciju ukoliko se ponudjač odluči na dio poslovnog prostora koji se uzima u zakup;

4.   ponudjenu zakupninu po m2, izraženu u EUR;

5.   broj zaposlenih koji se preuzima iz Centralne banke Crne Gore u radni odnos na neodredjeno vrijeme.

 

V.           Ponuda se dostavlja pojedinačno, za svaki poslovni prostor koji je predmet ovog oglasa.

 

VI.     Ponude se mogu dostavljati do 10.03.2003. godine do 12,00 časova, na adresu: Centralna banka Crne Gore, Ul. Nemanjina obala br. 7, Podgorica, poštom ili lično u arhivi Centralne banke, u zatvorenim kovertama, sa naznakom Ponuda br. 003.: "Ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije".

 

VII.    Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Centralne banke Crne Gore dana 12.03.2003. godine u 12,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponudjača.

 

VIII.   Kriterijumi za odabir najpovoljnijeg ponudjača po pojedinom poslovnom prostoru su:

 

1)     najviša ponudjena zakupnina po m2,

2)     broj preuzetih radnika Centralne banke Crne Gore - Platni promet, i

3)     površina prostora koji se zakupljuje.

 

U slučaju preuzimanja više od četvoro zaposlenih u Nikšiću, više od troje zaposlenih u Pljevljima, odnosno više od dvoje zaposlenih u Kolašinu i Danilovgradu, visina ponuđene zakupnine se može umanjiti.

 

IX.     Sa odabranim ponudjačem zaključiće se Ugovor o zakupu na neodredjeno vrijeme.

 

X.     O rezultatima će ponudjači biti pismeno obaviješteni.

 

IX.     Dodatne informacije se mogu dobiti za:

 

Dušan Martinović, tel. 083/212-527;

Tarik Gadžović, tel. 0872/86-631;

Slobodan Vuković, tel. 081/230-752, i

Djuro Radonjić, tel. 081/230-063.