Jubilarno izdanje perpera 
 

 

 

 

Na teritoriji današnje Crne Gore novac je kovan već u drugom vijeku prije nove ere. Grad Risan bio je prvi, a kovao je ilirski novac. U Prevalisu je cirkulisao rimski i vizantijski novac. Kasnije su srednjovjekovni gradovi Bar, Ulcinj, Svač, Kotor i Budva nastavili da kuju sopstveni novac. U trinaestom vijeku, grad Mojkovac kovao je »grossi de Brescoa«. Najzad, u četrnaestom vijeku, porodica Balšića kovala je jedanaest vrsta novca.

Istorija kovanja novca u Crnoj Gori nastavljena je 1851. godine, susretom  Njegoša i bankara Karla Rotšilda. Njegoš je pokrenuo pripreme za novac zvani perun, koji je dobio ime po »vrhovnom bogu« starih Slovena. Nažalost, projekat nije urodio plodom, a jedini preostali dokaz o njihovim planovima je otisak peruna u crvenom vosku.

 

Novac Knjaževine Crne Gore

 

Knjaz  Nikola nastavio je sa idejom koju su pokrenuli Njegoš i Rotšild.  Crna Gora, priznata kao suverena i nezavisna država, počela je da izdaje svoj novac, u početku kao knjaževina, a kasnije kao kraljevina. Novac je nazvan Perper (na grčkom: hyperperos), što znači »profinjen«.

 

Zlatni novac Knjaževine Crne Gore kovan je u apoenima od 100, 20 i 10 perpera.

 

Srebrni novac Knjaževine kovan je u apoenima 5, 2 i 1 perpera.

 

Jedan perper sastojao se od 100 para. Pare su kovane od nikla i legure bakra i cinka u apoenima od 20, 10, 2 i 1 pare.

 

Ukupno je bilo osam emisija kovanica od bakra, nikla, srebra i zlata i tri emisije papirnog novca. Sav metalni novac kovan je u Beču, osim jedne emisije srebrnjaka koja je kovana u Parizu. Papirni novac štampan je u Pragu, Cetinju i Parizu.

 

Novac Kraljevine Crne Gore

 

I novac Kraljevine kovan je kao i novac Knjaževine od zlata, srebra, nikla i legure cinka i bakra. Apoeni tog novca bili su isti kao i u Knjaževini: 100, 20 i 10 perpera u zlatu, 5, 2 i 1 perper u srebru, 20, 10, 2 i 1 para u niklu i leguri bakra i cinka.

 

 

 

 

Ove jubilarne kovanice perpera iskovane su povodom prve godišnjice od osnivanja Centralne banke Crne Gore. Zadovoljstvo nam je što ih izdajemo u dekadi koja označava 100. godišnjicu od prvog kovanja. One nose oznaku 2002. godine i predstavljaju reprodukcije novca Knjaževine i Kraljevine Crne Gore.

 

 

Kompleti jubilarnog izdanja perpera

 

Jubilarno izdanje perpera

Kolekcije jubilarnog izdanja perpera

Zlatnik od 20 perpera