Euro - novac u Crnoj Gori
 

 

 

Zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori je euro. Uveden je na osnovu Zakona o Centralnoj banci – kao zamjena za njemačku marku koja je  2000. godine zamijenila dinar. Euro se obilježava sa EUR ili znakom  . Izdaje ga Evropska centralna banka, čije je sjedište u Frankfurtu.

Euro je novčana jedinica Evropske monetarne unije, koju čine Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Luksemburg, Njemačka, Portugalija i Španija. Ovaj novac takođe koriste Andora, Vatikan i San Marino.

Euro je u Crnoj Gori zamijenio njemačku marku. Odnos ove dvije valute,  koji su utvrdile Evropska unija, centralne banke zemalja Eurolenda i Evropska centralna banka, je EUR 1= DEM 1,95583. Ovaj kurs je fiksan i neće se mijenjati kao ni kursevi ostalih ex-valuta Eurolenda. Zamjenu marke u Njemačkoj Bundesbanka će vršiti u neograničenom vremanskom periodu - bez naplate provizije.

Poslije 30. juna 2002. godine, Centralna banka Crne Gore naplaćuje naknadu za otkup DEM u visini od 5% za novčanice i 8% za kovani novac od nominalnog iznosa koji je zamijenjen, iskazanog u EUR.

Za otkup novčanica drugih valuta iz euro zone Centralna banka naplaćuje naknadu u visini 10% od nominalnog iznosa koji je zamijenjen, iskazanog u EUR.

Euro se uvodi da bi se olakšao promet roba i usluga i međunarodna komunikacija Crne Gore koja, kao mala, otvorena zemlja želi da ima jaku konvertibilnu valutu na kojoj će zasnivati svoju privredu i lakše se uključiti u evropske ekonomske tokove. Uvođenjem eura izbjegava se rizik sopstvene valute.

Euro ima fiksnu vrijednost samo u odnosu na valute koje je zamijenio. Njegov odnos prema dolaru, funti sterlinga, jenu, švajcarskom franku i drugim valutama određuje tržište.

 

Apoeni eura

 

Postoji sedam novčanica: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura i osam kovanica: 1 i 2 eura i 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centi. Novčanice štampa Evropska centralna banka i one su jednake u svim zemljama; avers kovanica je isti u svim zemaljama Eurolenda, a revers nosi nacionalno obilježje. Bez obzira na to u kojoj su zemlji kovane, kovanice su zakonsko sredstvo plaćanja u svim zemljama koje koriste euro.

 

 

Slika novčanice

Apoen

Boja

Veličina

Dizajn

EUR 5 Siva 120 x 62 mm Klasika

EUR 10 Crvena 127 x 67 mm Romantika

EUR 20 Plava 133 x 72 mm Gotika

EUR 50 Narandžasta 140 x 77 mm Renesansa

EUR 100 Zelena 147 x 82 mm Barok i rokoko

EUR 200 Žuto - braon 153 x 82 mm Arhitektura metala i stakla

EUR 500 Ciklama 160 x 82 mm Moderna arhitektura 20. vijeka

Reprodukcije cijelih novčanica ili njihovih djelova moraju biti 25% vece ili manje od stvarne veličine novčanica
(Propis Evropske centralne banke).

 

Izgled kovanih apoena eura