Monetarna politika – Emisija državnih hartija od vrijednosti

 

 

Vlada Republike Crne Gore, u cilju obezbjeđivanja sredstava za premošćavanje vremenskog nesklada između priticanja prihoda i izvršavanja rashoda budžeta Republike, emituje državne zapise. Državni zapisi se emituju s rokom dospijeća od 28, 56,91 i 182 dana, u dematerijalizovanoj formi u apoenima od  100 EUR.

Državni zapisi se prodaju kao diskontovane hartije, metodom aukcije. Zapis se kupuje na aukciji po cijeni nižoj od nominalne vrijednosti, ali se otplaćivanje vrši po nominalnoj vrijednosti na dan dospijeća. Razlika između nominalne vrijednosti i »kupovne cijene« predstavlja zarađenu kamatu na investiciji.

Za učestvovanje na aukciji neophodno je dostaviti ispunjenu ponudu Centralnoj banci Crne Gore, najkasnije do roka objavljenog u »Posljednjem pozivu za aukciju«. Pravo kupovine državnih zapisa imaju sva pravna i fizička lica. Vlada se obavezuje da na dan dospijeća isplati obaveze po emitovanim državnim zapisima, koji se registruju kod Centralne Depozitarne Agencije (CDA). Vlasništvo nad državnim zapisom je prenosivo i državni zapis se može kupiti i prodavati na sekundarnom tržištu.

Aukcije državnih zapisa u ime Vlade Republike Crne Gore obavlja Centralna banka Crne Gore kao fiskalni agent. Na aukcijima učestvuju preduzeća, banke, osiguravajuća društva i fizička lica sa domaćim i stranim kapitalom. Prva aukcija 28-dnevnih državnih zapisa održana je 04. septembra 2001godine.

Ukupno emitovani iznos na svim aukcijama  održanim do 04.09.2001. do 31.12.2006. je 645.629.132,04 EUR dok ukupan prodati iznos za sve aukcije iznosi  588.332.305,22 EUR. Po godinama pregled izgleda ovako:

godina

broj aukcija

iznos državnih zapisa u EUR-ima

ponuđeno

prodato

2001

5

16.872.632,04

15.473.805,22

2002

24

74.600.000,00

57.037.500,00

2003

26

157.000.000,00

138.222.000,00

2004

38

273.756.500,00

256.154.000,00

2005

38

110.900.000,00 108.945.000,00
2006

15

12.500.000,00 12.500.000,00

ukupno:

146

645.629.132,04

588.332.305,22

 Grafički prikaz prodatih državnih zapisa od 2001. do 2006.godine

 

Podaci za Februar  2007.godine 

Centralna banka Crne Gore organizovala je 21. februara, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 23. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim ponudama, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve.Fond emisije od 0,5 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja veća za 0,8 mil.EUR od ponuđenog iznosa.Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,49%, najniža i najviša 0,49%.

 

 

 

Podaci za Januar  2007.godine 

Centralna banka Crne Gore organizovala je 9. januara, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 22. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim ponudama, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisije od 1,3 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja veća za 0,2 mil.EUR od ponuđenog iznosa.Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,90%, najniža 0,49%, a najviša prihvaćena kamatna stopa je 0,99%.

 

 

 

Podaci za Decembar  2006.godine 

Centralna banka Crne Gore organizovala je 20. decembra, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 28. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 91 dan. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim ponudama, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve.Fond emisije od 0,5 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja veća za 0,3 mil.EUR od ponuđenog iznosa. Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,97%, najniža 0,95%, a najviša prihvaćena kamatna stopa je 0,99%.

 

Podaci za Novembar  2006.godine

 Centralna banka Crne Gore organizovala je 21.novembra, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 21. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim i jednom nekonkurentnom ponudom, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisije od 0,8 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja veća za 1,6 mil.EUR od ponudjenog iznosa. Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,49%, najniža 0,49%, a najviša prihvaćena kamatna stopa je 0,50%.

 

Podaci za Oktobar 2006.godine 

Centralna banka Crne Gore organizovala je 5.oktobra, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 20. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim i jednom nekonkurentnom ponudom, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisije od 0,2 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja veća za 0,5 mil.EUR od ponudjenog iznosa. Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,53%, najniža 0,40%, a najviša prihvaćena kamatna stopa je 0,69%.

 

Podaci za Septembar 2006.godine 

Centralna banka Crne Gore organizovala je 20.septembra, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 27. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 91 dan. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim ponudama, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisije od 0,5 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja od ponudjenog iznosa viša za 0,3 mil.EUR.Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,92%, najniža 0,85%, a najviša prihvaćena kamatna stopa je 0,99%.

 

Podaci za Avgust 2006.godine 

Centralna banka Crne Gore organizovala je 23.avgusta, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 19. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim ponudama, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisije od 0,5 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja od ponudjenog iznosa viša za 0,8 mil.EUR. Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,45%, koliko su iznosile i najniža i najviša prihvaćena kamatna stopa.

 

Podaci za Jul  2006.godine

Tokom jula, Centralna banka Crne Gore organizovala je u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore 18. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dan i 26. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 91 dan. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim i nekonkurentnom ponudom, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisija od 1,8 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja od ponudjenog iznosa viša za 1,3 mil.EUR. Ostvarene su prosječne ponderisane kamatne stope od 2,96% i 0,90%, dok su se najniža i najviša prihvaćena kamatna stopa kretale u rasponu od 0,90% do 2,96%.

 

Podaci za Jun  2006.godine

 Tokom juna, Centralna banka Crne Gore organizovala je u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore 25. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 91 dan. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim i nekonkurentnom ponudom, a kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisije od 1,0 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja od ponudjenog iznosa viša za 750 hilj.EUR. Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 1,48%, dok su se najniža i najviša prihvaćena kamatna stopa kretale u rasponu 1,25% do 1,49%.

 

Podaci za Maj  2006.godine

 Tokom maja, Centralna banka Crne Gore organizovala je u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Učesnici na aukciji su domaće banke sa konkurentnim i nekonkurentnim ponudama i kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisije od 1,0 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja od ponudjenog iznosa viša za 13 hilj.EUR. Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 2,96%, dok su se najniža i najviša prihvaćena kamatna stopa kretale u rasponu 0,90% do 5,50%.

 

Podaci za April  2006.godine

 Tokom aprila, Centralna banka Crne Gore organizovala je u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, dvije aukcije državnih zapisa s rokom dospijeća od 91 i 182 dana. Učesnici na aukcijama su domaće banke sa konkurentnim i nekonkurentnim ponudama i kupljene državne zapise su blokirale u korist obavezne rezerve. Fond emisija od 1,7 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja od ponudjenog iznosa viša za 0,9 mil.EUR. Ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,91% na aukciji 182-dnenvih državnih zapisa i 2,52% na aukciji 91-dnevnih državnih zapisa. Najniža prihvaćena stopa je 0,75% na aukciji 182-dnevnih državnih zapisa, a najviša od 5,00% prihvaćena je na aukciji 91-dnevnih državnih zapisa.

 

Podaci za mart  2006.godine 

Centralna banka Crne Gore, organizovala je 22. marta 2006.godine, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 23. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 91 dan.  Na aukciji su učestvovale tri banke sa konkurentnim i nekonkurentnim ponudama. Fond raspisane emisije od 1,0 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja za ponudjenim zapisima 0,2 mil.EUR iznad ponudjenog iznosa. Na ovoj aukciji ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,97%, najniža 0,80% i najviša 1,00%. Kupci državnih zapisa na ovoj aukciji su domaće banke, i ovaj iznos državnih zapisa blokiran je u obaveznu rezervu.

 

Podaci za februar  2006.godine 

Centralna banka Crne Gore, organizovala je 22. februara 2006.godine, u ime Ministarstva finansija Vlade Republike Crne Gore, 15. aukciju državnih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Na aukciji su učestvovale četiri banke sa konkurentnim i jednom nekonkurentnom ponudom. Fond raspisane emisije od 1,3 mil.EUR, realizovan je u cjelosti, dok je tražnja za ponudjenim zapisima 1,4 mil.EUR bila iznad ponudjenog iznosa.Na ovoj aukciji ostvarena je prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,46%, najniža 0,45% i najviša 0,49%. Ukupna kupovna cijena prodatih državnih zapisa je 1.296.960,66 EUR, a kamatni iznos 3.039,34 EUR.  Kupci državnih zapisa na ovoj aukciji su domaće banke, i ovaj iznos državnih zapisa blokiran je u obaveznu rezervu.

 

Podaci za januar  2006.godine 

U januaru su odžane dvije aukcije državnih zapisa sa ročnošću od 91 i 182 dana. Fond za dvije emisije državnih zapisa iznosi 2,2 mil.EUR-a i relizovan je u cjelosti. Prosječna ponderisana kamatna stopa na aukcijama održanim u januaru su 0,49% i 0,69%. Najniža prihvaćena stopa na aukciji 91-dnevnih državnih zapisa je 0,49%, a najviša 0,69% na aukciji 182-dnevnih državnih zapisa, što je niže od kamatne stope iz decembra (0,98%).  Kupci državnih zapisa na aukcijama održanim u januaru su domaće banke.