Međunarodni odnosi - Program donacija
 

 

Crna Gora je u procesu reformi u svim oblastima. Ekonomski je značajno oslabljena u prethodnih deset godina. U uslovima smanjene industrijske proizvodnje, visokog stepena nezaposlenosti, zasatarjelih tehnologija i infrastrukture u koju se dugo nije ulagalo, Crnoj Gori su, uz otpis I reprogramiranje dugova, potrebne  donacije i povoljni krediti, kako bi prirodni  ljudski resursi mogli da uđu u funkciju razvoja.

 

Program cjelokupne strane pomoći koordinira Ministarstvo finansija RCG. Izdvajamo dva najznačajnija donatora i tekuće projekte za koje su sredstva odobrili  2002. godine.

 

 

USAID – United States Agency for International Development 

  1. Prestrukturiranje privrede – 17, 6 mil. $

·        reforma ekonomske politike

·        razvoj privatnog sektora

·        podrška reformama u oblasti prava, budžeta i poreza, kontrole banaka, platnog sistema i privatizacije) 

  1. Lokalna samouprava I demokratija -19,4 mil. $

·        Razvoj nevladinog sektora

·        Obuka lidera u privatnom i javnom sektoru

·        Sudska reforma

·        Jačanje političkih partija

·        Medijska reforma

·        Razvoj lokalne zajednice 

  1. Specijalne inicijative – 15. mil. $

·        Pomoć budžetu – isplata penzija, uvoz struje

 

Eropska Unija – Evropska agencija za rekonstrukciju 

  1. Reforma javne uprave – 2. mil. EUR

·        Usklađivanje pravnog okvira javne uprave sa propisima EU

·        Revizija, izrada nacrta i dopune osnovnog pravnog okvira

·        Priprema strategije za implemenaciju usaglašenih propisa

·        Obuka kadrova

  1. Energija – 2,6 mil. EUR

·        priprema za investiciona ulaganja međunarodnih finansijskih institucija u system elektroprivrede

·        Hitne popravke I poboljšanje usluga potrošačima 

  1. Saobraćaj I infrastruktura – 2,2 mil. EUR

·        Izrada detaljne studije izvodljivosti za projekte poboljšanja putne mreže

·        Tehnička pomoć Željeznici za jačanje kapaciteta i pripremu za ulaganja međunaodnih finansijskih institucija 

  1. Voda I životna sredina – 1,7 mil. EUR

·        Izrada studije izvodljivosti u cilju rješavanja komunalnih problema u priobalnoj zoni

·        Poboljšanje životne sredine u zoni Skadarskog jezera

·        Izgradnja komunalnog sistema i postrojenja za prečišćavanje voda u Virpazaru 

  1. Privredni razvoj – preduzeća i ruralna ekonomija – 3 miliona EUR

·        Savjetodavne usluge u cilju prestrukturiranja I priprme za privatizaciju šest preduzeća i “turnaround” upravljanje za deset preduzeća.