Međunarodni odnosi - Međunarodne finansijske organizacije
 

 

 

 

Međunarodni monetarni fond - MMF 

SFRJ je kao zemlja učesnica konferencije u Breton Vudsu bila jedna od zemalja osnivača Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Dezintegracijom SFRJ prestaje njeno članstvo u MMF-u – odlukom Odbora izvršnih direktora od 14. decembra 1992. godine. 

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda utvrdio je 20. decembra 2000. godine da Savezna Republika Jugoslavija može da naslijedi članstvo prethodne SFRJ u ovoj finansijskoj organizaciji. Tada je i odobrena »hitna postkonfliktna pomoć« u iznosu od 117 miliona SPV (specijalno pravo vučenja) ili oko 117 miliona USD. 

U junu  2001. godine Odbor izvršnih direktora odobrio je stand-by kredit u iznosu od 200 miliona SPV (oko 260 miliona USD), dok je u maju ove godine odobren trogodišnji finansijski aranžman od 650 miliona SPV (oko 860 miliona USD). 

Sredstva odobrena 2000. i 2001. godine u cjelosti su utrošena, dok je za novi trogodišnji aranžman uplaćena prva rata.  

Crna Gora nije koristila stand-by niti je počela da kosisti sredstva iz trogodišnjeg aranžmana, zato što ne koristi nacionalnu valutu, tako da je Srbija u prethodnom periodu »vukla« ova sredstva. Tokom nedavne misije MMF-a u Crnoj Gori i Srbiji dogovoreno je da stručnjaci ove institucije predlože model na osnovu kojeg će Crna Gora koristiti pogodnosti koje pruža MMF.

 

 

Banka za međunarodne obračune – BIS 

U junu 201. godine SR Jugoslavija obnovila je članstvo u ovoj finansijskoj instituciji, čija članica je bila Kraljevina Jugoslavija još od 1931. godine. Na Skupštini BIS-a, prilikom obnavljanja članstva izvršena je i podjela akcija, zlata i deviza SFRJ koji su bili deponovani u ovoj Banci. Imovina je podijeljana SRJ i novonastalim državama. Regulisanje odnosa između Srbije i Crne Gore i postojanje dvije centralne banke uslovljavaju i posebno članstvo Centralne banke Crne Gore u ovoj instituciji. Ovaj postupak pokrenućemo nakon usvajanja Ustavne povelje o odnosima dviju republika.