Mapa

 

O CBCG

O CBCG

Upravljanje i rukovođenje Centralnom bankom

Izvršni funkcioneri Centralne banke

Organizacija Centralne banke

 

GOVORI

Na regionalnoj fin. konferenciji EX-IM Banke za jugoistočnu i centralnu Evropu - Bled. Slovenija, 15-17.10.2003.

Povodom godišnjice od osnivanja Cetralne banke 3.4.2001. godine

Prilikom otvaranja izložbe o novcu 23.12.2002. godine

U Skupštini Crne Gore prilikom donošenja Zakona o Centralnoj banci 15.03.2001. godine

 

POLITIKA CBCG

Politika CBCG za 2003. godinu

 

MONETARNA POLITIKA

Emisija državnih hartija od vrijednosti

Održavanje dnevne likvidnosti

Obavezna rezerva

Poslovi za račun republike

 

NOVAC

EURO – novac u Crnoj Gori

§          Euro – novac u Crnoj Gori

  §          Euro vodič – avgust 2001. god.

§          Istorijat stvaranja Eura

§          Neopozivi kursevi razmjene za Euro

§          Konverzija Eura

-          Instrukcije

-          Rezultati

Novac u Crnoj Gori nekad i sad

Jubilarno izdanje perpera

 

KURSNA LISTA

Kursna lista

 

LINKOVI
  
BANKARSKI SISTEM

Pregled banaka u Crnoj Gori

Reforma bankarskog sistema

Osnivanje banke

Supervizija banaka

Izvještaj supervizije za 2002. godinu

Propisi

 

PLATNI PROMET

Funkcije platnog prometa

Reforma platnog prometa

Propisi

 

PROPISI

Zakon o Centralnoj banci («Sl. List RCG», br. 52/00 – ispravka i 47/01)

Zakon o bankama («Sl. List RCG», br. 52/00 i 53/00 – ispravka)

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka («Sl. List RCG», br, 47/01)

Podzakonska akta

 

MEĐUNARODNI ODNOSI

Međunarodne finansijske organizacije

Saradnja sa Evropskom unijom

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Program donacija

 

PUBLIKACIJE

Izvještaji  

Publikacije o novcu

 

STATISTIKA
Statistički pokazatelji
NOVOSTI

Saopštenja iz Centralne banke

Intervjui

Aukcije

Oglasi

Konkursi i tenderi