Govor predsjednika Savjeta povodom godišnjice osnivanja Centralne banke 3. 4. 2002. god.

 

 

Dame i gospodo,

 

Ovu konferenciju smo upriličili povodom godišnjice rada Centralne banke i isteka dvovalutnog sistema u procesu prelaska na euro kao jedino sredstvo plaćanja u Crnoj Gori. 

Nakon što je prethodno Crna Gora vratila monetarni suverenitet, poslije skoro jednog vijeka, uspješno je uvedena u platni promet njemačka marka i sačuvano zdravo jezgro bankarskog sistema kroz 100% rezervu na depozite po viđenju. 

Za godinu dana funkcionisanja, novi tim Centralne banke Crne Gore je uspio da u kratkom roku implementira i unaprijedi regulativu uspostavljenu donošenjem Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i Zakona o bankama, realizacijom ciljeva koje su novi propisi postavili Centralnoj banci Crne Gore. Ti ciljevi su bili sljedeći: 1) uspostavljanje kontrolne i nadzorne funkcije nad bankama na bazi međunarodnih standarda u cilju stvaranja zdravog bankarskog sistema, 2) uspostavljanje i primjena zdrave računovodstvene politike i prakse kroz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda, 3) uspostavljanje funkcije fiskalnog agenta države, 4) modernizacija upravljanja rezervama i međunarodnih transakcionih procedura, 5) kreiranje makro ekonomskih i finansijskih računa, 6) održavanje efikasnog i pouzdanog sistema platnog prometa i njegova reforma. 

Ova institucija je uz pomoć stranih eksperata osposobljena da kreira nova pravila, implementira međunarodne standarde i mijenja ranija ponašanja u vrlo značajnom segmentu reformi. 

U procesu sveukupnih društvenih i ekonomskih reformi i vraćanja državnog suvereniteta Centralna banka Crne Gore je (nije neskromno reći) postala stub ekonomske i državne suverenosti Crne Gore i neprelazna prepreka za one koji su ova dva procesa htjeli dovesti u pitanje. Mada ćete u prezentaciji kasnije moći da se potpunije uvjerite u to, htio bih da istaknem nekoliko fakata: 

 Potpisivanjem sporazuma o regulisanju odnosa između Srbije i Crne Gore verifikovaani su prije svega dosadašnji rezultati reforme bankarskog sistema, uspostavljanja Centralne banke Crne Gore na bazi eura kao jedinog zakonskog sredstva plaćanja u Crnoj Gori. Pored ostalog, učinjen je i korak dalje kroz odredbe koje omogućavaju predstavljanje u međunarodnim finansijskim institucijama. Ovo će omogućiti da nakon okončanja ove faze otpočne sljedeća faza reformi koja će se sastojati prije svega u: 

 Sve ovo što radimo nije samo sebi svrha već je stvaranje zdravog bankarskog sistema preduslov ukupnih reformi i zdravog bankarskog sistema preduslov ukupnih reformi i zdravih investicija bez čega nema ni stabilnog zapošljavanja u zdravim preduzećima.